Фенотипи пневмоній: сучасний погляд на особливості етіології, діагностики та лікування хворих на негоспітальну пневмонію за наявності факторів ризику

Фенотипи пневмоній: сучасний погляд на особливості етіології, діагностики та лікування хворих на негоспітальну пневмонію за наявності факторів ризику : навчальний посібник / Т. О. Перцева [та ін.] ; Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України. - Дніпро : Герда, 2017. - 103 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 100-103.
Б-97118

Авторами розроблено алгоритми діагностики, лікування та профілактики пневмонії за наявністю модифікуючих станів, в тому числі грип, ВІЛ-інфекція, ХОЗЛ, похилий вік, неврологічні розлади тощо. Кожний розділ супроводжується клінічним прикладом з власних спостережень.
Зміст:
Розділ 1. Особливості негоспітальної пневмонії у літніх. - С. 8
Розділ 2. Особливості негоспітальної пневмонії у молодих. - С. 23
Розділ 3. Особливості негоспітальної пневмонії у хворих на ХОЗЛ. - С. 39
Розділ 4. Особливості негоспітальної пневмонії у хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу. - С. 45
Розділ 5. Особливості негоспітальної пневмонії під час епідемії грипу. - С. 50
Розділ 6. Особливості пневмонії у ВІЛ-інфікованих. - С. 67
Розділ 7. Аспіраційна пневмонія. - С. 94

Запрошуємо до Бібліотеки

Читачі нашої бібліотеки мають доступ до найбільшої в Україні колекції медичних книг та періодичних видань. Отримавши читацький квиток, Ви зможете працювати у стінах прекрасної історичної будівлі, в центрі Києва. Наші читачі, серед яких відомі імена у медицині, вважають ресурси Бібліотеки безцінними. Ми хочемо, щоб ви приєдналися до них.