Коган-Ясний Віктор Мойсейович – терапевт, вчений

Коган-Ясний Віктор Мойсейович – терапевт, вчений. До 130-річчя від дня народження : біобібліогр. нарис / уклад. : І. В. Киричок, Л. Є. Корнілова, Т. В. Костюкевич, О. О. Терлецька ; наук. консультанти : М. П. Бойчак, Ж. М. Перцева ; Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Харків. нац. мед. університету. – Київ ; Харків, 2019. – 128 с. – (Медична біографістика).

Видання продовжує серію “Медична біографістика”, присвячене життю та діяльності видатного клініциста, терапевта й ендокринолога, автора численних наукових праць, блискучого лектора та педагога В.М. Когана-Ясного. Нарис також включає допоміжний хронологічний покажчик статей професора, опублікованих у журналі “Врачебное дело”. У виданні подаються статті професора Української військово-медичної академії М.П. Бойчака, що розкривають внесок у розвиток української ендокринології та терапії В.М. Когана-Ясного.

Із цією книгою Ви можете ознайомитися в Електронному архіві ННМБУ

Публікації на цю тему

Коган-Ясний Віктор Мойсейович – терапевт, вчений. До 130-річчя від дня народження : біобібліогр. нарис / уклад. : І. В. Киричок, Л. Є. Корнілова, Т. В. Костюкевич, О. О. Терлецька ; наук. консультанти : М. П. Бойчак, Ж. М. Перцева ; Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Харків. нац. мед. університету. – Київ ; Харків, 2019. – 128 с. – (Медична біографістика). Видання продовжує серію "Медична біографістика", присвячене життю та діяльності видатного клініциста, терапевта й ендокринолога, автора численних наукових праць, блискучого лектора та педагога В.М. Когана-Ясного. Нарис також включає допоміжний хронологічний покажчик статей професора, опублікованих у журналі "Врачебное дело". У виданні подаються статті професора Української військово-медичної академії М.П. Бойчака, що розкривають внесок у розвиток української ендокринології та терапії В.М. Когана-Ясного. Із цією книгою Ви можете ознайомитися в Електронному архіві ННМБУ