Лабораторна діагностика туберкульозної інфекції

Фещенко Ю. І. Лабораторна діагностика туберкульозної інфекції : навч. посіб. / Ю. І. Фещенко, О. А. Журило, А. І. Барбова. - Київ : Медицина, 2019. - 302 с.
Б-99040
Фещенко Ю. І.
Медицина
2019
302

У навчальному виданні представлені сучасні уявлення про лабораторну діагностику туберкульозу з урахуванням досягнень провідних міжнародних експертів. Наводяться матеріали щодо організації роботи лабораторії, підготовки персоналу, вимоги до приміщення лабораторії, оснащення, забезпечення належного рівня біологічної безпеки та безпеки праці, контролю якості роботи лабораторії. Розглядаються культуральні методи дослідження на щільних і рідких живильних середовищах, процедури приймання, реєстрації й оброблення діагностичного матеріалу, мікроскопія зразків матеріалу, техніка посіву, інкубація, облік результатів, диференціація й ідентифікація мікобактерій. Наводяться методи визначення чутливості мікобактерій до медикаментозних препаратів і контроль якості цих досліджень. Книга містить додатки, а також кольорову вклейку, що ілюструє текстовий матеріал.
Зміст:
Розділ 1. Вимоги до влаштування бактеріологічної лабораторії з діагностики туберкульозу. - С. 12
1.1. Вимоги до приміщення бактеріологічної лабораторії. - С. 12
1.2. Розміщення приладів та обладнання в лабораторії. - С. 20
1.3. Основне обладнання та прилади. - С. 28
Розділ 2. Вимоги до забезпечення біологічної безпеки та безпеки праці в бактеріологічній лабораторії протитуберкульозної служби. - С. 51
2.1. Шляхи поширення туберкульозної інфекції. - С. 52
2.2. Класифікація лабораторій, у яких проводять діагностику туберкульозу. - С. 55
2.3. Заходи щодо запобігання ризику внутрішньолабораторного зараження. - С. 59
2.4. Методи знезараження об’єктів. - С. 65
2.5. Робота з відходами у лабораторіях, у яких працюють зі збудником туберкульозу. - С. 71
2.6. Обладнання, спецодяг, засоби індивідуального захисту для забезпечення безпеки. - С. 73
2.7. Заходи у разі надзвичайної ситуації в лабораторії. - С. 76
Розділ 3. Деякі біологічні особливості бактерій роду Mycobacterium. - С. 80
Розділ 4. Діагностичний матеріал для дослідження на туберкульоз. - С. 83
4.1. Організація збирання діагностичного матеріалу. - С. 83
4.2. Контейнери для збирання діагностичного матеріалу. - С. 85
4.3. Види діагностичного матеріалу. - С. 85
4.4. Зберігання і транспортування матеріалу. - С. 88
4.5. Прийом та реєстрація матеріалу. - С. 90
4.6. Оцінювання об’єму та якості матеріалу, що надійшов. - С. 91
Розділ 5. Мікроскопічне дослідження для виявлення кислотостійких бактерій. - С. 92
5.1. Приготування мазків. - С. 92
5.2. Забарвлення мазків за методом Ціля-Нільсена. - С. 95
5.3. Налаштування мікроскопа і методика дослідження препаратів. - С. 97
5.4. Облік та інтерпретація результатів мікроскопії за методом Ціля-Нільсена. - С. 100
5.5. Реєстрація результатів дослідження. - С. 100
5.6. Забарвлення мазків флуорохромними барвниками. - С. 101
5.7. Облік результатів при забарвленні флуорохромними барвниками. - С. 104
5.8. Внутрішній контроль якості мікроскопічного дослідження на кислотостійкі бактерії. - С. 105
Розділ 6. Оброблення діагностичного матеріалу, деконтамінація та концентрація зразків. - С. 109
6.1. Стандартні методи розрідження та деконтамінації. - С. 110
6.1.1. Оброблення мокротиння. - С. 111
6.1.2. Оброблення інших видів діагностичного матеріалу. - С. 116
6.2. Внутрішньолабораторний контроль якості деконтамінації. - С. 118
Розділ 7. Живильні середовища, посіви і культивування. - С. 124
7.1. Характеристика живильних середовищ. - С. 124
7.2. Приготування щільних живильних середовищ для культивування мікобактерій. - С. 125
7.3. Внутрішньолабораторний контроль якості щільних живильних середовищ. - С. 129
7.4. Техніка посіву та інкубації на щільному середовищі. - С. 131
7.5. Оцінювання та облік результатів посівів діагностичного матеріалу на щільному середовищі. - С. 133
7.6. Дослідження з використанням рідких живильних середовищ. - С. 137
7.6.1. Автоматичні та напівавтоматичні аналізатори. - С. 137
7.6.2. Основні принципи культивування мікобактерій на рідких живильних середовищах. - С. 139
7.6.3. Автоматизована система BACTEC MGIT 960. - С. 140
Розділ 8. Диференціація мікобактерій туберкульозного комплексу, видова ідентифікація мікобактерій. - С. 149
8.1. Попередня (родова) ідентифікація комплексу M. tuberculosis. - С. 149
8.2. Диференціація M. tuberculosis complex від нетуберкульозних мікобактерій. - С. 152
8.3. Видова ідентифікація мікобактерій туберкульозного комплексу. - С. 156
8.4. Ключові тести і схеми ідентифікації мікобактерій. - С. 166
8.5. Внутрішньолабораторний контроль якості попередньої ідентифікації та визначення виду мікобактерій. - С. 171
8.6. Імунохроматографічна ідентифікація комплексу M. tuberculosis. - С. 171
8.7. Молекулярно-генетична ідентифікація мікобактерій. - С. 173
8.8. Збереження виділених штамів мікобактерій. - С. 173
Розділ 9. Дослідження з визначення медикаментозної чутливості мікобактерій туберкульозу. - С. 175
9.1. Основні поняття. - С. 175
9.2. Механізми розвитку стійкості мікобактерій до медикаментозних препаратів. - С. 177
9.3. Організація досліджень визначення медикаментозної чутливості мікобактерій до протитуберкульозних препаратів. - С. 178
9.4. Методи визначення медикаментозної чутливості мікобактерій. - С. 180
9.4.1. Метод пропорцій на щільному середовищі Левенштейна-Єнсена (модифікований метод Канетті). - С. 182
9.4.2. Непрямий метод абсолютних концентрацій на щільному середовищі Левенштейна-Єнсена. - С. 191
9.4.3. Дослідження медикаментозної чутливості M. tuberculosis у системі ВАСТЕС MGIT 960. - С. 195
9.4.4. Альтернативні методи. - С. 210
9.4.5. Контроль якості досліджень з визначення медикаментозної чутливості M. tuberculosis. - С. 212
9.4.6. Реєстрація бактеріологічних досліджень та їх результатів. - С. 213
Розділ 10. Молекулярно-генетичні методи діагностики туберкульозу. - С. 219
10.1. Загальні положення. - С. 219
10.2. Молекулярно-генетичні методи визначення медикаментозної чутливості М. tuberculosis. - С. 221
10.3. Порядок застосування молекулярно-генетичних методів у лабораторіях з діагностики туберкульозу. - С. 225
10.3.1. Організація та здійснення комплексного дослідження матеріалу із застосуванням системи GeneXpert MTB/RIF (GeneXpert MTB/RIF ULTRA). - С. 226
10.3.2. Організація та здійснення комплексного дослідження матеріалу з використанням ПЛР з детекцією методом гібридизації на стрипах з типоспецифічними зондами. - С. 228
10.3.3. Формулювання відповіді про результат дослідження при використанні молекулярно-генетичних систем. - С. 231
10.3.4. Аналіз дискордантних результатів. - С. 232
10.3.5. Заходи безпеки. - С. 233
Розділ 11. Забезпечення якості досліджень у бактеріологічній лабораторії ПТС. - С. 234
11.1. Основні вимоги до організації внутрішнього контролю якості досліджень у бактеріологічних лабораторіях ПТС України. - С. 234
11.2. Контроль якості на долабораторному етапі. - С. 243
11.3. Внутрішній контроль якості бактеріоскопічних досліджень. - С. 245
11.4. Внутрішній контроль якості бактеріологічних досліджень. - С. 248
11.5. Внутрішній контроль якості попередньої ідентифікації та визначення виду мікобактерій. - С. 251
11.6. Контроль якості реагентів для первинного посіву в системі ВАСТЕС MGIT. - С. 251
11.7. Контроль якості лабораторних процедур при дослідженні в системі ВАСТЕС MGIT 960. - С. 254
11.8. Внутрішній контроль якості передпосівного оброблення біологічного матеріалу. - С. 255
11.9. Внутрішній контроль якості ідентифікації виділених культур імунохроматографічними смужками. - С. 258
11.10. Внутрішній контроль якості визначення медикаментозної чутливості M. tuberculosis. - С. 259
11.11. Облік та видача результатів бактеріологічного дослідження. - С. 259
11.12. Аналіз результатів бактеріологічного дослідження. - С. 261
11.13. Внутрішній контроль якості молекулярно-генетичних досліджень на туберкульоз. - С. 262
11.14. Внутрішній контроль якості досліджень при використанні картриджів Xpert MTB/RIF. - С. 263
11.15. Контроль якості досліджень при використанні ПЛР із детекцією методом гібридизації з типоспецифічними зондами (лінійний зонд-аналіз). - С. 264
Розділ 12. Зовнішнє оцінювання якості досліджень. - С. 265
12.1. Зовнішнє оцінювання якості бактеріоскопічних досліджень. - С. 265
12.2. Зовнішнє оцінювання якості бактеріологічних досліджень. - С. 277
12.3. Зовнішній контроль якості молекулярно-генетичних досліджень. - С. 280
Розділ 13. Удосконалення якості лабораторних досліджень на туберкульоз. - С. 281
Додаток 1. Бактеріологічна ідентифікація нетуберкульозних мікобактерій. - С. 283
Додаток 2. Видова ідентифікація нетуберкульозних мікобактерій за допомогою молекулярно-генетичного методу. - С. 290
Додаток 3. Рекомендації до структури Настанови з якості. - С. 295
Додаток 4. Вимоги щодо обслуговування обладнання лабораторії. - С. 296
Додаток 5. Мінімальний набір тест-штамів для контролю якості живильних середовищ і лабораторних процедур (залежно від видів досліджень, на які атестована лабораторія). - С. 300