Аналітична статистика

Щорічний інформаційно-аналітичний огляд «Світ медичних бібліотек: події, факти, цифри» містить інформацію про роботу медичних бібліотек всіх рівнів: Національної наукової медичної бібліотеки України, наукових бібліотек вищих медичних навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації, обласних наукових медичних бібліотек та бібліотек науково-дослідних установ систем МОЗ України та НАМН України. В огляді коротко розкриваються досягнення та проблеми кожної бібліотеки.

У додатках подано таблиці статистичних показників, де представлено мережу і штати медичних бібліотек та основні статистичні показники кожної бібліотеки в порівнянні з попереднім роком.
СВІТ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК_2021