Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій

Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій: проблеми та перспективи : бібліогр. покажч. до наук.-практ. конф. / уклад. : Л. Є. Корнілова, Є. О. Корнілова ; наук. консультант М. М. Матяш ; Нац. наук. мед. б-ка України, Нац. мед. ун-т імені О.О. Богомольця, Асоц. з мед. та психол. реабілітації. – Київ, 2018. – 32 с.

Бібліографічний покажчик “Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій: проблеми та перспективи” виданий до проведення науково-практичної конференції. У ньому зібрана література, що висвітлює проблеми посттравматичних стресових розладів (ПТСР); шляхи психологічної реабілітації та соціальної адаптації військовослужбовців; методи діагностики ПТСР; розкриває методологічні основи психотерапії, психопрофілактики та психокорекції психічних розладів внаслідок надзвичайних ситуацій; наводить медико-соціальне обґрунтування системи надання допомоги населенню України з питань відновлювального лікування та психосоціальної реабілітації наслідків психотравмувальних подій.

Із цією книгою Ви можете ознайомитися в Електронному архіві ННМБУ

Публікації на цю тему

Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій: проблеми та перспективи : бібліогр. покажч. до наук.-практ. конф. / уклад. : Л. Є. Корнілова, Є. О. Корнілова ; наук. консультант М. М. Матяш ; Нац. наук. мед. б-ка України, Нац. мед. ун-т імені О.О. Богомольця, Асоц. з мед. та психол. реабілітації. – Київ, 2018. – 32 с. Бібліографічний покажчик "Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій: проблеми та перспективи" виданий до проведення науково-практичної конференції. У ньому зібрана література, що висвітлює проблеми посттравматичних стресових розладів (ПТСР); шляхи психологічної реабілітації та соціальної адаптації військовослужбовців; методи діагностики ПТСР; розкриває методологічні основи психотерапії, психопрофілактики та психокорекції психічних розладів внаслідок надзвичайних ситуацій; наводить медико-соціальне обґрунтування системи надання допомоги населенню України з питань відновлювального лікування та психосоціальної реабілітації наслідків психотравмувальних подій. Із цією книгою Ви можете ознайомитися в Електронному архіві ННМБУ