Науковий симпозіум “Здоров’я і здоровий спосіб життя”

from to
Події
 • Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, м. Київ
 • Національний еколого –натуралістичний центр учнівської молоді МОН України
 • ДВНЗ «Львівський національний медичний університет
 • імені Данила Галицького
 • Клайпедський університет, Литва
 • Європейська Медична Асоціація, Бельгія
 • Grand Hotel Sava 4 i Zagreb 4, Рогашка Слатіна, Словенія
 • ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України »
 • Відділення фундаментальних проблем медицини Академії наук вищої школи України
 • Національна наукова медична бібліотека МОЗ України
 • ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», м. Дніпро
 • Компанія «ROI Saninatem Agua», Україна -Словенія
 • ТОВ «Науково-дослідний інститут інформаційної медицини», м.Київ
 • ТОВ «Академія натуральної і комплементарної медицини», м. Київ

Науковий симпозіум з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ: «ЗДОРОВ’Я І ДОВГОЛІТТЯ – ФУНДАМЕНТАЛЬНІ І КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ. КОМПЛЕМЕНТАРНІ МЕТОДИ, ЯК ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ»

Шановні колеги! Оргкомітет наукового Симпозіуму, керуючись гаслом, яким ми керуємося «Здорова Родина –Здорова Країна», має честь запросити Вас до участі у роботі наукового заходу, який присвячено проблемам сьогодення – «Здоров’я і здоровий спосіб життя: від рослини до людини». Симпозіум внесено до “Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться у 2021 році МОН України” ( Посвідчення МОН України від  02.02.2021г., №145).

Симпозіум буде проведений 22-23 жовтня 2021 року з 9.00 до 17.00 у Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського за адресою м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, (метро Дружби народів), актова зала.

Мета Симпозіуму – обговорення сучасного стану фундаментальних і клінічних досліджень із вивчення методів  комплементарної/альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини (далі – НіНМ) в Україні і світі, як єдиного цілісного медичного спрямування, так і окремих методів і практик у контексті щодо здоров’я людства, здорового способу життя і їх впровадження у превентивні, оздоровчі, реабілітаційні практики.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ СИМПОЗІУМУ

 1. Сучасний стан фундаментальних і клінічних досліджень і розвиток комплементарної/альтернативної медицини в Україні та світі у відповідності з основними напрямками, викладеними в «Стратегії ВООЗ по народній медицині на 2014-2023 роки».
 2. Концепція та програма розвитку комплементарної/альтернативної медицини в Україні у контексті реформування системи охорони здоров’я.
 3. Медико-біологічні та соціальні аспекти здоров’я:

3.1.«Здорова Родина, Здорова Країна: діти – наше майбутнє ».

3.2.«Здоров’я і здоровий спосіб життя: від рослини до людини».

 1. Структура НіНМ в Україні, правові та юридичні аспекти.
 2. Науково-методичне обгрунтування застосування методів НіНМ у комплексній, превентивній терапії та медичній, фізичній терапії, ерготерапії і реабілітації на етапах первинної, вторинної і третинної профілактики захворювань із впровадженням стандартів і принципів доказової медицини,.
 3. Проблеми якісної освіти фахівців у сфері НіНМ. Інтегрування методів НіНМ у навчальний процес.
 4. Економічна доцільність ефективності застосування методів НіНМ в умовах соціально-економічних проблем в Україні і світі.
 5. Психічне і фізичне здоров’я: особливості здоров’я осіб різних вікових груп. Комплементарні/альтернативні скринінг-методи діагностики і корекції здоров’я:

8.1.Методи психологічної реабілітації та їх вплив на здоров’я людини.

8.2. Проблемні питанні паліативної допомоги,реабілітації.

8.3.Природні чинники і фактори оздоровлення: «Лікар лікує, природа оздоровлює».

8.4. Санаторно-оздоровчі комплекси у відновленні здоров’я.

9.Астропсихологія.

 1. Фітотерапія і фармакогнозія: досвід викладання за спеціальностями «Лікувальна справа», «Стоматологія» та «Фармація», «Фізична терапія, ерготерапія».

10.1.Фітооздоровчі практики: від народних рецептів до науковообгрунтованих, зареєстрованих фітопрепаратів.  Фіто – extempore.

10.2. Нутрицевтики і парафармацевтики.

 1. Гомеопатія: досвід викладання і застосування в медицині і фізичній терапії, ерготерапії, медичній реабілітації.

11.1.Гомеопатія і фармакологія – дві «сторони однієї медалі» здоров’я і лікування.

 1. Остеопатія, мануальна терапія: досвід викладання і застосування в медицині, фізичній терапії, ерготерапії, реабілітації
 2. Аюрведа і тибетська медицина: особливості, реалії і перспективи в Україні і світі.
 3. Китайська традиційна медицина: реалії і перспективи в Україні і світі.
 4. Іридодіагностика: експрес і скринінг-діагностика у практиці лікаря.
 5. Ароматерапія і фітоергономіка.
 6. Інформаційна медицина: досвід викладання і застосування в медицині, фізичній терапії, ерготерапії. Реалії і перспективи.
 7. Інформаційна гігієна у сучасному світі. «Інформаційні хвороби сьогодення».
 8. Електропунктурна і інформаційна діагностика: досвід викладання і впровадження як скринінг-методу діагностики та контролю ефективності лікування і стану фізичного здоров’я.
 9. Цілительство: нормативно-правові аспекти врегулювання в Україні і світі.
 10. Питання деонтології і лікарської етики у сфері НіНМ. Культура спілкування і оздоровлення: «Слово лікує, слово зцілює».

22. Лікувальна фізична культура як лікувально-профілактичний метод оздоровлення.

 1. SPA– процедури як метод реабілітації та оздоровлення.
 2. Актуальні питання і перспективи громадських організацій-асоціацій.

23.1. ВГО «Асоціація фахівців народної і нетрадиційної медицини України» – 17 років: історія становлення та перспективи.

 1. Сьогодення і майбутні реалії молодих науковців. Формування майбутньої наукової еліти. Біоетика в наукових дослідженнях.

МЕТОДИ КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ/АЛЬТЕРНАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ, ЯК ФРАГМЕНТ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЩО  БУДУТЬ РОЗГЛЯНУТІ НА СИМПОЗІУМІ:

 • Ароматерапія. Фітотерапія.
 • Нутрицевтики, парафармацевтики.
 • Апітерапія, гірудотерапія. Анімалотерапія
 • Аюрведа, традиційні системи детоксикації та харчування.
 • Інформаційна медицина. Біорезонансна терапія.
 • Гомеопатія.
 • Масаж, мануальна терапія, остеопатія, краніо-сакральна терапія, ерготерапія.
 • Акупунктура, рефлексотерапія, су-джок терапія.
 • Електропунктурна діагностика.
 • Традиційна китайська медицина, цигун терапія.
 • Психологічна підтримка і корекція здоров’я.
 • SPA –процедури.

Форми участі у Симпозіумі:

 • Усна доповідь з можливістю презентації в PowerPoint.
 • Прес-конференція.
 • Круглий стіл
 • Презентація компанії.
 • Учасник.
 • Майстер-клас
 • Семінар
 • Публікація тез, статей.
 • Заочна участь.
 • Онлайн-участь учасників з країн ближнього і дальнього зарубіжжя, а також учасників з українських міст.

Умови публікації:

Матеріали Симпозіуму будуть опубліковані у фаховому науково-практичному журналу «Фітотерапія. Часопис» відповідно до вимог і рекомендацій до наукових статей.

Тези (до 1 сторінки) і статті (до10 сторінок з літературою, резюме та ключовими словами українською, російською, англійською мовами) подаються за такою структурою: УДК, назва роботи (великими літерами), ініціали та прізвища авторів, наукове звання, науковий ступінь (магістр, аспірант, докторант, практикуючий лікар, цілитель); повна назва установи (місце роботи, навчання); розділи тез і статті: актуальність, мета роботи, матеріали і методи дослідження, результати дослідження та їх обговорення, висновки про доцільність практичного використання набутого досвіду, перспективи подальших досліджень. Посилання на літературні джерела для статті обов’язкові. Матеріали, в яких порушуються принципи етики та які не відповідають зазначеним вище вимогам, публікуватися не будуть.

Оплата

 1. Вартість публікації тез для учасників (фізичних осіб) з України та країн СНД – 350 грн., студенти – 100грн. за 1800 знаків (одна сторінка).
 2. Організаційний внесок для учасників з України та країн СНД – 550 грн., студенти -100грн.
 3. З юридичною особою на участь у науковому заході укладається угода, у якій указується форма участі та оплата.
 4. Оплату за участь у Симпозіумі (організаційний внесок) і публікацію тез або статті здійснювати шляхом грошового переказу на розрахунковий рахунок до 18 жовтня 2021 р.:
Одержувач платежу:

 

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»
Адреса:

 

м. Київ

тел.: +38(050) 353-03-26

Реквізити:

 

р/p IBAN- UA 733808050000000026001591851 в АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”, м. Київ,МФО 380805
Ідентифікаційний код: 33443640 

 

Терміни

Анкету учасника, тези, квитанцію про сплату вартості публікації необхідно надіслати до 18 жовтня 2021 року на e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com, а заявку на виступи, для формування програми – до 10жовтня 2021р.

Місце проведення Симпозіуму:

м.Київ, вул Джона Маккейна, 33, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, станція метро «Дружби народів»

Офіційні мови Симпозіуму:

українська, англійська.

Регламент:

доповідь:

 • усна – до 20 хв.

стендова доповідь  – 20хв.

 • презентація компанії, дискусія – до 7 хв.

семінар – до 45хв.

майстер-клас – до 30хв.

МАТЕРІАЛИ Симпозіуму (тези) І СЕРТИФІКАТИ із зазначенням кількості балів, які будуть видані після завершення Симпозіуму або надіслані поштою при заочній (онлайн) формі участі за адресою, вказаною в анкеті учасника.

Регламент проведення Симпозіуму:

22жовтня 2021 р.:

09: 00-09: 55 – Реєстрація учасників

09: 20-10: 25 – Прес-конференція, круглий стіл

10: 30-12: 55 – I Пленарне засідання.

13: 00-13: 25 – Перерва, кава.

13: 30-15: 00 – Секційні засідання.

15: 05-15: 15 – Перерва.

15: 20-17: 30 – Секційні засідання.

17:30 -17: 55 – дискусії, прийняття резолюції, вручення сертифікатів учасника і нагород.

23 жовтня 2021 р.

В рамках Симпозіуму 23.10.2021 р. з 10.00-16.15 будуть проведені МАЙСТЕР-КЛАСИ і тематичні СЕМІНАРИ з різних методик і напрямків.

Тематика майстер-класів, семінарів  для участі буде представлена у програмі, відповідно до заявки, яку Ви укажете в анкеті.

23.10.2021 р.:

09:30 -09:55 – Реєстрація учасників тематичних семінарів, майстер класів.

10:00 -12:55 – Тематичні  семінари.

13:00 -13:25 – Перерва, кава.

13:30 -16:20 – Майстер-класи.

16:20 -16:30 – Перерва

16:35 16:55- Дискусії, прийняття резолюції, вручення сертифікатів учасника і нагород

17:00 – Закриття Симпозіуму

Контактні телефони:

Кафедра фізичного виховання, спорту і здоров’я людини –

+380950524124 Кравченко Анна Віталіївна.

+380976960071; +380634518485 Демидова Олена Якимівна.

+380676560868; +380503518050 Головаха Марина Олександрівна.

+380933798182 – Зеленюк Оксана Володимирівна.

+380674400307; +380663541475 Шусть Василь Володимирович.

+38 050 3530326; +380984287216 Гарник Тетяна Петрівна

Поселення, бронювання готелю :

+38(044) 430 02 60; +38 0964812183 Кацурак Марія Іванівна

Анкета учасника Симпозіуму 22-23 жовтня 2021р.

Прізвище __________________________________________________

Ім’я _______________________________________________________

По батькові __________________________________________________

Науковий ступінь _____________________________________________

Вчене звання ________________________________________________

Посада ____________________________________________________

Назва організації / установи

(Місце роботи, навчання) ______________________________________________

Тема доповіді, майстер-класу, семінару, тез, статті (підкреслити) _______________________________________________________________________

співавтори ________________________________________________________

Електронна

або поштова (з індексом) адреса ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Контактний телефон __________________________________________________________________

Форма участі в конференції:

 • усна доповідь
 • презентація стенду компанії
 • слухач
 • майстер-клас
 • заочна участь
 • публікація
 • семінар
 • стендова доповідь
 • онлайн

Технічні засоби презентації

 • мультимедійний проектор

Дата «____» ____________ 2021 р.                     _______________ підпис

 

Просимо надсилати заповнену анкету на e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com

Інформація про заходи на сайті www: uanm. org.ua

http://www.tnu.edu.ua/

http://medinstitut.dp.ua/

Оргкомітет

Запрошуємо до Бібліотеки

Читачі нашої бібліотеки мають доступ до найбільшої в Україні колекції медичних книг та періодичних видань. Отримавши читацький квиток, Ви зможете працювати у стінах прекрасної історичної будівлі, в центрі Києва. Наші читачі, серед яких відомі імена у медицині, вважають ресурси Бібліотеки безцінними. Ми хочемо, щоб ви приєдналися до них.

ННМБУ