Незабутні лікарі Києва

Незабутні лікарі Києва (До ювілейних дат професорів Університету Святого Володимира Ю. Мацона, Ф. Мерінга, Є. Афанасьєва, К. Трітшеля) : біобібліогр. нарис / уклад. : Н. І. Мамедова, Л. Є. Корнілова ; Нац. наук. мед. б-ка України. – Київ, 2018. – 100 с. – (Товариство київських лікарів в особах).

Нарис продовжує серію покажчиків “Товариство київських лікарів в особах”. До видання увійшли бібліографіічні описи друкованих праць, сканкопії деяких робіт, матеріали про життя та діяльність професорів Університету Св. Володимира, членів Товариства київських лікарів: Ю.-Ф.І. Мацона, Ф.Ф. Мерінга, Є.І. Афанасьєва, К.Г. Трітшеля з видань того часу.

Із цією книгою Ви можете ознайомитися в Електронному архіві ННМБУ

Публікації на цю тему

Незабутні лікарі Києва (До ювілейних дат професорів Університету Святого Володимира Ю. Мацона, Ф. Мерінга, Є. Афанасьєва, К. Трітшеля) : біобібліогр. нарис / уклад. : Н. І. Мамедова, Л. Є. Корнілова ; Нац. наук. мед. б-ка України. – Київ, 2018. – 100 с. – (Товариство київських лікарів в особах). Нарис продовжує серію покажчиків "Товариство київських лікарів в особах". До видання увійшли бібліографіічні описи друкованих праць, сканкопії деяких робіт, матеріали про життя та діяльність професорів Університету Св. Володимира, членів Товариства київських лікарів: Ю.-Ф.І. Мацона, Ф.Ф. Мерінга, Є.І. Афанасьєва, К.Г. Трітшеля з видань того часу. Із цією книгою Ви можете ознайомитися в Електронному архіві ННМБУ