Обмеження прав приватної особи в умовах пандемії COVID-19

Бібліотека отримала в дарунок монографію «Права приватної особи в умовах
пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту» від колективу авторів,
зокрема від Євгена Олеговича Харитонова, д-ра юрид. н., професора,
заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента НАПН України,
завідуючого кафедри цивільного права Національного університету «Одеська
юридична академія».

Поняття «пандемія COVID-19» брутально і стрімко увійшло в наше життя. Після
того, як спалах коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання був
вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 р., зараження
цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країн світу, включаючи і Україну.
За той час, що триває COVID-19, у житті людства відбулися суттєві зміни, а в
Україні ще й відбувається страшна війна.

У монографії досліджуються проблеми, пов’язані з реалізацією та захистом
прав приватної особи в умовах пандемії. Колективом авторів проаналізовано
проблеми обмеження прав приватної особи в умовах пандемії, захисту
особистих немайнових прав, зміни, що виникли у сфері регулювання договірних
відносин під час пандемії, особливості підходів до регулювання медичної та
фармацевтичної діяльності, роботи нотаріату та суддів.

Автори монографії поставили собі за мету розробити цілісну концепцію
вирішення численних правових проблем, що виникли у зв’язку з кризою,
зумовленою пандемією.

Щира подяка авторам монографії!

Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і
захисту: монографія / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, К. І. Бєляков; за ред.
д. юрид. н., доц. К. Г. Некіт. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 404
с.

Публікації на цю тему

Бібліотека отримала в дарунок монографію «Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту» від колективу авторів, зокрема від Євгена Олеговича Харитонова, д-ра юрид. н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента НАПН України, завідуючого кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія». Поняття «пандемія COVID-19» брутально і стрімко увійшло в наше життя. Після того, як спалах коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 р., зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країн світу, включаючи і Україну. За той час, що триває COVID-19, у житті людства відбулися суттєві зміни, а в Україні ще й відбувається страшна війна. У монографії досліджуються проблеми, пов’язані з реалізацією та захистом прав приватної особи в умовах пандемії. Колективом авторів проаналізовано проблеми обмеження прав приватної особи в умовах пандемії, захисту особистих немайнових прав, зміни, що виникли у сфері регулювання договірних відносин під час пандемії, особливості підходів до регулювання медичної та фармацевтичної діяльності, роботи нотаріату та суддів. Автори монографії поставили собі за мету розробити цілісну концепцію вирішення численних правових проблем, що виникли у зв’язку з кризою, зумовленою пандемією. Щира подяка авторам монографії! Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту: монографія / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, К. І. Бєляков; за ред. д. юрид. н., доц. К. Г. Некіт. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 404 с.