Офіційна інформація

Накази

  1. Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам
  2. Вимоги до оформлення дисертації (наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40)
  3. Про опублікування результатів дисертації на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ МОН України від 17 жовтня 2012 р. № 1112)

Стандарти

  1. ДСТУ 8302:2015 «БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання»
  2. ДСТУ 7.1:2006 «БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС. Загальні вимоги та правила складання»
  3. ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. СКОРОЧЕННЯ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. Загальні вимоги та правила»
  4. ГОСТ Р 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Общие требования и правила»
Офіційна інформація Loading...
Офіційна інформація Taking too long?

Офіційна інформація Reload document
| Офіційна інформація Open in new tab

Завантажити [180.36 KB]

Наукові фахові видання

Перелік українських журналів у Scopus та Web of Science

Перелік наукових фахових медичних (та суміжних наук) видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Категорія А та Б)

Даний перелік був сформований на основі Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (станом на 11 липня 2019 року). В результаті аналізу було відібрано 48 медичних та журналів суміжних наук категорії «А» та «Б». Дані про ISSN, індексування Scopus та Web of Science, відомості про наявність DOI були взяті з Переліку наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б» Open Science in Ukraine. Дані про наявність того чи іншого журналу були звірені з загальною таблицею періодичних видань, якими наповнюється фонду Національної наукової медичної бібліотеки України. Детальніші пояснення про представлені показники можна знайти внизу таблиці.

Офіційна інформація Loading...
Офіційна інформація Taking too long?

Офіційна інформація Reload document
| Офіційна інформація Open in new tab

Завантажити [191.02 KB]