Офіційна інформація

Накази

  1. Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам
  2. Вимоги до оформлення дисертації (наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40)
  3. Про опублікування результатів дисертації на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ МОН України від 17 жовтня 2012 р. № 1112)

Стандарти

  1. ДСТУ 8302:2015 «БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання»
  2. ДСТУ 7.1:2006 «БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС. Загальні вимоги та правила складання»
  3. ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. СКОРОЧЕННЯ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. Загальні вимоги та правила»
  4. ГОСТ Р 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Общие требования и правила»

Наукові фахові видання

Перелік українських журналів у Scopus та Web of Science

Перелік наукових фахових медичних (та суміжних наук) видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Категорія А та Б)

Даний перелік був сформований на основі Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (станом на 11 липня 2019 року). В результаті аналізу було відібрано 48 медичних та журналів суміжних наук категорії «А» та «Б». Дані про ISSN, індексування Scopus та Web of Science, відомості про наявність DOI були взяті з Переліку наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б» Open Science in Ukraine. Дані про наявність того чи іншого журналу були звірені з загальною таблицею періодичних видань, якими наповнюється фонду Національної наукової медичної бібліотеки України. Детальніші пояснення про представлені показники можна знайти внизу таблиці.