Посібник з отоларингології: хірургія голови та шиї

Автори посібника подають стислий, але докладний виклад теми: хірургія голови та шиї, включаючи отологію, аудіологію, ринологію, ларингологію, злоякісні новоутворення голови та шиї, щитоподібної та паращитоподібної залоз, загальну отоларингологію, дитячу отоларингологію, пластичну та реконструктивну хірургію обличчя.

Ключові особливості:

 • найповніше висвітлення питань отоларингологічної хірургії: містить 160 розділів у дев’яти секціях і 3 практичні додатки, які полегшують пошук потрібної інформації
 • малий формат книжки дає можливість брати її з собою на чергування і швидко орієнтуватися в клінічних ситуаціях
 • численні перехресні посилання та розширений покажчик роблять пошук необхідної інформації швидким і легким
 • подані стандарти визначення стадії TNM (система оцінки ступеня поширення злоякісного новоутворення(ЗН) в організмі пацієнта за допомогою TNM. T описує розмір пухлини та будь-яке поширення ЗН на сусідні тканини; N описує поширення ЗН на сусідні лімфатичні вузли; а M описує метастази (поширення ЗН на інші частини тіла). Ця система була створена та оновлюється Американським об’єднаним комітетом з онкологічних захворювань (AJCC) та Міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями (UICC). Система визначення стадій AJCC використовується для опису більшості типів онкологічних захворювань)
 • у кожному розділі докладно розглядається окрема клінічна проблема, починаючи з переліку ключових характеристик та відомостей про епідеміологію, опису ознак та симптомів, диференційної діагностики, подані рекомендації щодо проведення медичного огляду пацієнта, інтерпретації діагностичних зображень, лабораторних аналізів, варіанти лікування, можливі результати та ускладнення.
  Це вичерпне джерело знань для студентів старших курсів медичних університетів, для тих, хто готується до іспиту зі спеціалізації. Також книжка стане у нагоді лікарям, які тільки починають свою лікарську практику.
 • Handbook of otolaryngology: head and neck surgery / ed.: D. Goldenberg,
  B. J. Goldstein. – 2nd ed. – New York [etc.]: Thieme, 2018.

Foreword by David W. Eisele
Preface
Acknowledgments
Contributors

Section 1 General Otolaryngology

 1. Approach to the Otolaryngology—Head and Neck Surgery Patient
 2. Diagnostic Imaging of the Head and Neck
 3. Hematology for the Otolaryngologist
 4. Obstructive Sleep Apnea
 5. Benign Oral and Odontogenic Disorders
 6. Temporomandibular Joint Disorders
 7. Geriatric Otolaryngology
 8. Lasers in Otolaryngology
 9. Complementary and Alternative Otolaryngologic Medicine

Section 2 Perioperative Care and Anesthesia for the Otolaryngology-Head and Neck Surgery Patient

 1. Preoperative Assessment
 2. Airway Assessment and Management
 3. Anesthesia
 4. Principles of Anesthesia
 5. Regional Anesthesia Techniques
 6. Anesthesia Drugs
 7. Anesthetic Emergencies
 8. Fluids and Electrolytes
 9. Common Postoperative Problems

Section 3 Otology and Neurotology

 1. Embryology and Anatomy of the Ear
 2. Otologic Emergencies
 3. Sudden Hearing Loss
 4. Ear and Temporal Bone Trauma
 5. Acute Facial Paresis and Paralysis
 6. Ear Foreign Bodies
 7. Otitis Media.
 8. Acute Otitis Media
 9. Chronic Otitis Media
 10. Complications of Acute and Chronic Otitis Media
 11. Cholesteatoma
 12. Otitis Externa
 13. Uncomplicated Otitis Externa
 14. Malignant Otitis Externa
 15. Audiology
 16. Basic Audiologic Assessments
 17. Pediatric Audiologic Assessments
 18. Objective/Electrophysiologic Audiologic Assessments
 19. Hearing Loss
 20. Conductive Hearing Loss
 21. Sensorineural Hearing Loss
 22. Hearing Aids
 23. Cochlear Implants
 24. Other Implantable Hearing Devices
 25. Vertigo
 26. Balance Assessment
 27. Benign Paroxysmal Positional Vertigo
 28. Meniere’s Disease
 29. Vestibular Neuritis
 30. Migraine-Associated Vertigo
 31. Tinnitus
 32. Cerebellopontine Angle Tumors
 33. Superior Semicircular Canal Dehiscence Syndrome
 34. Otologic Manifestations of Systemic Diseases

Section 4 Rhinology

 1. Anatomy and Physiology of the Nose and Paranasal Sinuses
 2. Rhinologic Emergencies
 3. Acute Invasive Fungal Rhinosinusitis
 4. Orbital Complications of Sinusitis
 5. Intracranial Complications of Sinusitis
 6. Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea
 7. Epistaxis
 8. Rhinosinusitis
 9. Acute Rhinosinusitis
 10. Chronic Rhinosinusitis
 11. Rhinitis
 12. Nonallergic Rhinitis
 13. Allergy
 14. Inverted Papillomas
 15. Anosmia and Other Olfactory Disorders
 16. A fi Taste Disorders
 17. Rhinologic Manifestations of Systemic Diseases

Section 5 Laryngology and the Upper Aerodigestive Tract

 1. Anatomy and Physiology of the Upper Aerodigestive Tract
 2. Laryngeal and Esophageal Emergencies
 3. Stridor
 4. Laryngeal Fractures
 5. Caustic Ingestion
 6. Laryngeal Infections
 7. Neurolaryngology
 8. Voice Disorders
 9. Papillomatosis
 10. Vocal Fold Cysts, Nodules, and Polyps
 11. Vocal Fold Motion Impairment
 12. Voice Rehabilitation
 13. Swallowing Disorders
 14. Zenker’s Diverticulum
 15. Dysphagia
 16. Aspiration
 17. Acid Reflux Disorders
 18. Laryngeal Manifestations of Systemic Diseases
 19. Section 6 Head and Neck Surgery

6.0 Anatomy of the Neck

 1. Neck Emergencies
 2. Necrotizing Soft Tissue Infections of the Head and Neck
 3. Ludwig’s Angina
 4. Deep Neck Infections
 5. Neck Trauma
 6. Approach to Neck Masses
 7. Head and Neck Cancer
 8. Chemotherapy for Head and Neck Cancer
 9. Radiotherapy for Head and Neck Cancer
 10. Sinonasal Cancer
 11. Nasopharyngeal Cancer
 12. Oral Cavity Cancer
 13. Oropharyngeal Cancer
 14. Human Papillomavirus and Head and Neck Cancer
 15. Cancer of Unknown Primary
 16. Hypopharyngeal Cancer
 17. Laryngeal Cancer
 18. Speech Options after Laryngectomy
 19. Referred Otalgia in Head and Neck Disease
 20. Neck Dissection
 21. Robotic-Assisted Head and Neck Surgery
 22. Skin Cancer of the Head, Face, and Neck
 23. Basal Cell Carcinoma
 24. Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
 25. Melanomas of the Head, Face, and Neck
 26. Malignant Neoplasms of the Ear and Temporal Bone
 27. Lymphomas of the Head and Neck
 28. Idiopathic Midline Destructive Disease
 29. Paragangliomas of the Head and Neck
 30. Peripheral Nerve Sheath Tumors
 31. The Salivary Glands
 32. Embryology and Anatomy of the Salivary Glands
 33. Salivary Gland Disease
 34. Benign Salivary Gland Tumors
 35. Malignant Salivary Gland Tumors
 36. Sialendoscopy

Section 7 Endocrine Surgery in Otolaryngology

 1. Embryology and Anatomy of the Thyroid Gland
 2. Physiology of the Thyroid Gland
 3. Thyroid Evaluation
 4.  Thyroid Nodules and Cysts
 5. Hyperthyroidism
 6. Hypothyroidism
 7. Thyroid Storm
 8. Thyroiditis
 9. Thyroid Cancer
 10. Embryology, Anatomy, and Physiology of the Parathyroid Glands
 11. Hyperparathyroidism
 12. Hypoparathyroidism
 13. Calcium Disorders

Section 8 Pediatric Otolaryngology

 1. Pediatric Airway Evaluation and Management
 2. Laryngomalacia
 3. Bilateral Vocal Fold Paralysis
 4. Laryngeal Clefts
 5. Tracheoesophageal Fistula and Esophageal Atresia
 6. Vascular Rings
 7. Subglottic Stenosis
 8. Pierre Robin’s Sequence
 9. Genetics and Syndromes
 10. Diseases of the Adenoids and Palatine Tonsils
 11. Adenotonsillitis
 12. Adenotonsillar Hypertrophy
 13. Congenital Nasal Obstruction
 14. Pediatric Hearing Loss
 15. Infectious Neck Masses in Children
 16. Hemangiomas, Vascular Malformations, and Lymphatic Malformations of the Head and Neck
 17. Branchial Cleft Cysts
 18. Congenital Midline Neck Masses
 19. Congenital Midline Nasal Masses
 20. Choanal Atresia
 21. Cleft Lip and Palate

Section 9 Facial Plastic and Reconstructive Surgery

 1. Craniomaxillofacial Trauma
 2. Nasal Fractures
 3. Naso-Orbito-Ethmoid Fractures
 4. Zygomaticomaxillary and Orbital Fractures
 5. Frontal Sinus Fractures
 6. Midface Fractures
 7. Mandible Fractures
 8. Burns of the Head, Face, and Neck
 9. Facial Paralysis, Facial Reanimation, and Eye Care
 10. Facial Reconstruction
 11. Skin Grafts
 12. Local Cutaneous Flaps for Facial Reconstruction
 13. Microvascular Free Tissue Transfer
 14. Bone and Cartilage Grafts
 15. Incision Planning and Scar Revision
 16. Cosmetic Surgery
 17. Neurotoxins, Fillers, and Implants
 18. Rhytidectomy
 19. Brow and Forehead Lifting
 20. Chemical Peels and Laser Skin Resurfacing
 21. Blepharoplasty
 22. Otoplasty
 23. Rhinoplasty
 24. Deviated Septum and Septoplasty
 25. Liposuction of the Head, Face, and Neck
 26. Hair Restoration

Appendix A Basic Procedures and Methods of Investigation
A1 Bronchoscopy
A2 Esophagoscopy
A3 Rigid Direct Microscopic Laryngoscopy with or without Biops
A4 Tonsillectomy
A5 Adenoidectomy
A6 Open Surgical Tracheotomy
A7 Cricothyroidotomy
Appendix B The Cranial Nerves
Appendix C ENT Emergencies Requiring Immediate Diagnostic and/or Therapeutic Intervention
Index

Публікації на цю тему

Автори посібника подають стислий, але докладний виклад теми: хірургія голови та шиї, включаючи отологію, аудіологію, ринологію, ларингологію, злоякісні новоутворення голови та шиї, щитоподібної та паращитоподібної залоз, загальну отоларингологію, дитячу отоларингологію, пластичну та реконструктивну хірургію обличчя. Ключові особливості:
 • найповніше висвітлення питань отоларингологічної хірургії: містить 160 розділів у дев’яти секціях і 3 практичні додатки, які полегшують пошук потрібної інформації
 • малий формат книжки дає можливість брати її з собою на чергування і швидко орієнтуватися в клінічних ситуаціях
 • численні перехресні посилання та розширений покажчик роблять пошук необхідної інформації швидким і легким
 • подані стандарти визначення стадії TNM (система оцінки ступеня поширення злоякісного новоутворення(ЗН) в організмі пацієнта за допомогою TNM. T описує розмір пухлини та будь-яке поширення ЗН на сусідні тканини; N описує поширення ЗН на сусідні лімфатичні вузли; а M описує метастази (поширення ЗН на інші частини тіла). Ця система була створена та оновлюється Американським об’єднаним комітетом з онкологічних захворювань (AJCC) та Міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями (UICC). Система визначення стадій AJCC використовується для опису більшості типів онкологічних захворювань)
 • у кожному розділі докладно розглядається окрема клінічна проблема, починаючи з переліку ключових характеристик та відомостей про епідеміологію, опису ознак та симптомів, диференційної діагностики, подані рекомендації щодо проведення медичного огляду пацієнта, інтерпретації діагностичних зображень, лабораторних аналізів, варіанти лікування, можливі результати та ускладнення. Це вичерпне джерело знань для студентів старших курсів медичних університетів, для тих, хто готується до іспиту зі спеціалізації. Також книжка стане у нагоді лікарям, які тільки починають свою лікарську практику.
 • Handbook of otolaryngology: head and neck surgery / ed.: D. Goldenberg, B. J. Goldstein. - 2nd ed. - New York [etc.]: Thieme, 2018.
Foreword by David W. Eisele Preface Acknowledgments Contributors Section 1 General Otolaryngology
 1. Approach to the Otolaryngology—Head and Neck Surgery Patient
 2. Diagnostic Imaging of the Head and Neck
 3. Hematology for the Otolaryngologist
 4. Obstructive Sleep Apnea
 5. Benign Oral and Odontogenic Disorders
 6. Temporomandibular Joint Disorders
 7. Geriatric Otolaryngology
 8. Lasers in Otolaryngology
 9. Complementary and Alternative Otolaryngologic Medicine
Section 2 Perioperative Care and Anesthesia for the Otolaryngology-Head and Neck Surgery Patient
 1. Preoperative Assessment
 2. Airway Assessment and Management
 3. Anesthesia
 4. Principles of Anesthesia
 5. Regional Anesthesia Techniques
 6. Anesthesia Drugs
 7. Anesthetic Emergencies
 8. Fluids and Electrolytes
 9. Common Postoperative Problems
Section 3 Otology and Neurotology
 1. Embryology and Anatomy of the Ear
 2. Otologic Emergencies
 3. Sudden Hearing Loss
 4. Ear and Temporal Bone Trauma
 5. Acute Facial Paresis and Paralysis
 6. Ear Foreign Bodies
 7. Otitis Media.
 8. Acute Otitis Media
 9. Chronic Otitis Media
 10. Complications of Acute and Chronic Otitis Media
 11. Cholesteatoma
 12. Otitis Externa
 13. Uncomplicated Otitis Externa
 14. Malignant Otitis Externa
 15. Audiology
 16. Basic Audiologic Assessments
 17. Pediatric Audiologic Assessments
 18. Objective/Electrophysiologic Audiologic Assessments
 19. Hearing Loss
 20. Conductive Hearing Loss
 21. Sensorineural Hearing Loss
 22. Hearing Aids
 23. Cochlear Implants
 24. Other Implantable Hearing Devices
 25. Vertigo
 26. Balance Assessment
 27. Benign Paroxysmal Positional Vertigo
 28. Meniere’s Disease
 29. Vestibular Neuritis
 30. Migraine-Associated Vertigo
 31. Tinnitus
 32. Cerebellopontine Angle Tumors
 33. Superior Semicircular Canal Dehiscence Syndrome
 34. Otologic Manifestations of Systemic Diseases
Section 4 Rhinology
 1. Anatomy and Physiology of the Nose and Paranasal Sinuses
 2. Rhinologic Emergencies
 3. Acute Invasive Fungal Rhinosinusitis
 4. Orbital Complications of Sinusitis
 5. Intracranial Complications of Sinusitis
 6. Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea
 7. Epistaxis
 8. Rhinosinusitis
 9. Acute Rhinosinusitis
 10. Chronic Rhinosinusitis
 11. Rhinitis
 12. Nonallergic Rhinitis
 13. Allergy
 14. Inverted Papillomas
 15. Anosmia and Other Olfactory Disorders
 16. A fi Taste Disorders
 17. Rhinologic Manifestations of Systemic Diseases
Section 5 Laryngology and the Upper Aerodigestive Tract
 1. Anatomy and Physiology of the Upper Aerodigestive Tract
 2. Laryngeal and Esophageal Emergencies
 3. Stridor
 4. Laryngeal Fractures
 5. Caustic Ingestion
 6. Laryngeal Infections
 7. Neurolaryngology
 8. Voice Disorders
 9. Papillomatosis
 10. Vocal Fold Cysts, Nodules, and Polyps
 11. Vocal Fold Motion Impairment
 12. Voice Rehabilitation
 13. Swallowing Disorders
 14. Zenker's Diverticulum
 15. Dysphagia
 16. Aspiration
 17. Acid Reflux Disorders
 18. Laryngeal Manifestations of Systemic Diseases
 19. Section 6 Head and Neck Surgery
6.0 Anatomy of the Neck
 1. Neck Emergencies
 2. Necrotizing Soft Tissue Infections of the Head and Neck
 3. Ludwig's Angina
 4. Deep Neck Infections
 5. Neck Trauma
 6. Approach to Neck Masses
 7. Head and Neck Cancer
 8. Chemotherapy for Head and Neck Cancer
 9. Radiotherapy for Head and Neck Cancer
 10. Sinonasal Cancer
 11. Nasopharyngeal Cancer
 12. Oral Cavity Cancer
 13. Oropharyngeal Cancer
 14. Human Papillomavirus and Head and Neck Cancer
 15. Cancer of Unknown Primary
 16. Hypopharyngeal Cancer
 17. Laryngeal Cancer
 18. Speech Options after Laryngectomy
 19. Referred Otalgia in Head and Neck Disease
 20. Neck Dissection
 21. Robotic-Assisted Head and Neck Surgery
 22. Skin Cancer of the Head, Face, and Neck
 23. Basal Cell Carcinoma
 24. Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
 25. Melanomas of the Head, Face, and Neck
 26. Malignant Neoplasms of the Ear and Temporal Bone
 27. Lymphomas of the Head and Neck
 28. Idiopathic Midline Destructive Disease
 29. Paragangliomas of the Head and Neck
 30. Peripheral Nerve Sheath Tumors
 31. The Salivary Glands
 32. Embryology and Anatomy of the Salivary Glands
 33. Salivary Gland Disease
 34. Benign Salivary Gland Tumors
 35. Malignant Salivary Gland Tumors
 36. Sialendoscopy
Section 7 Endocrine Surgery in Otolaryngology
 1. Embryology and Anatomy of the Thyroid Gland
 2. Physiology of the Thyroid Gland
 3. Thyroid Evaluation
 4.  Thyroid Nodules and Cysts
 5. Hyperthyroidism
 6. Hypothyroidism
 7. Thyroid Storm
 8. Thyroiditis
 9. Thyroid Cancer
 10. Embryology, Anatomy, and Physiology of the Parathyroid Glands
 11. Hyperparathyroidism
 12. Hypoparathyroidism
 13. Calcium Disorders
Section 8 Pediatric Otolaryngology
 1. Pediatric Airway Evaluation and Management
 2. Laryngomalacia
 3. Bilateral Vocal Fold Paralysis
 4. Laryngeal Clefts
 5. Tracheoesophageal Fistula and Esophageal Atresia
 6. Vascular Rings
 7. Subglottic Stenosis
 8. Pierre Robin's Sequence
 9. Genetics and Syndromes
 10. Diseases of the Adenoids and Palatine Tonsils
 11. Adenotonsillitis
 12. Adenotonsillar Hypertrophy
 13. Congenital Nasal Obstruction
 14. Pediatric Hearing Loss
 15. Infectious Neck Masses in Children
 16. Hemangiomas, Vascular Malformations, and Lymphatic Malformations of the Head and Neck
 17. Branchial Cleft Cysts
 18. Congenital Midline Neck Masses
 19. Congenital Midline Nasal Masses
 20. Choanal Atresia
 21. Cleft Lip and Palate
Section 9 Facial Plastic and Reconstructive Surgery
 1. Craniomaxillofacial Trauma
 2. Nasal Fractures
 3. Naso-Orbito-Ethmoid Fractures
 4. Zygomaticomaxillary and Orbital Fractures
 5. Frontal Sinus Fractures
 6. Midface Fractures
 7. Mandible Fractures
 8. Burns of the Head, Face, and Neck
 9. Facial Paralysis, Facial Reanimation, and Eye Care
 10. Facial Reconstruction
 11. Skin Grafts
 12. Local Cutaneous Flaps for Facial Reconstruction
 13. Microvascular Free Tissue Transfer
 14. Bone and Cartilage Grafts
 15. Incision Planning and Scar Revision
 16. Cosmetic Surgery
 17. Neurotoxins, Fillers, and Implants
 18. Rhytidectomy
 19. Brow and Forehead Lifting
 20. Chemical Peels and Laser Skin Resurfacing
 21. Blepharoplasty
 22. Otoplasty
 23. Rhinoplasty
 24. Deviated Septum and Septoplasty
 25. Liposuction of the Head, Face, and Neck
 26. Hair Restoration
Appendix A Basic Procedures and Methods of Investigation A1 Bronchoscopy A2 Esophagoscopy A3 Rigid Direct Microscopic Laryngoscopy with or without Biops A4 Tonsillectomy A5 Adenoidectomy A6 Open Surgical Tracheotomy A7 Cricothyroidotomy Appendix B The Cranial Nerves Appendix C ENT Emergencies Requiring Immediate Diagnostic and/or Therapeutic Intervention Index