Приклади бібліографічного опису

У презентації «Приклади бібліографічного опису» надано інформацію про ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Також викладено приклади їх застосування в роботі.

Презентація стане у нагоді під час підготовки монографій, дисертацій, наукових статей, рефератів, курсових і дипломних робіт, зокрема для складання списків використаних джерел.

Матеріал адресовано науковим працівникам, викладачам, здобувачам освіти, фахівцям інформаційних служб, бібліотек і видавництв.

Приклади бібліографічного опису

 

Публікації на цю тему

У презентації «Приклади бібліографічного опису» надано інформацію про ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Також викладено приклади їх застосування в роботі. Презентація стане у нагоді під час підготовки монографій, дисертацій, наукових статей, рефератів, курсових і дипломних робіт, зокрема для складання списків використаних джерел. Матеріал адресовано науковим працівникам, викладачам, здобувачам освіти, фахівцям інформаційних служб, бібліотек і видавництв. Приклади бібліографічного опису