SARS-COV-2. Безкоштовні web-ресурси

Перелік перевірених посилань на безкоштовні веб-ресурси щодо коронавірусу SARS-CoV-2

Загальні інформаційні ресурси

У зв’язку з оголошеною ВООЗ пандемією коронавірусу багато видавців відкрили вільний доступ до наукової інформації, присвяченої цьому питанню. Медичні працівники можуть отримати актуальну та достовірну наукову інформацію з приводу COVID-19.

Швидкий доступ до нової інформації про COVID-19 в Open Ukrainian Citation Index (OUCI)

AstraZeneca. COVID-19 Information Hub

CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

CEBM. Oxford COVID-19 Evidence Service

Clarivate Analytics. Coronavirus insights, COVID-19 vaccine research

CMAJ. COVID-19 Podcasts

Cochrane Library. Coronavirus (COVID-19)

ECDC. COVID-19

ELSEVIER. Novel Coronavirus Information Center

EPO. Fighting coronavirus

European Society of Cardiology. COVID-19 and Cardiology

FDA. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

GOV.UK. Coronavirus (COVID-19)

HHS. COMBATCOVID

JSTOR. JSTOR resources during COVID-19

KARGER Publishers. Topic Article Package: Coronavirus (COVID-19)

NCBI. LitCovid

NEJM. Coronavirus (Covid-19)

NIH. COVID-19 Research

OHCHR. COVID-19 Guidance

RCOG. Coronavirus infection and pregnancy

Relief Central. Coronavirus Guidelines

RSNA. COVID-19 Resources

SMA. COVID-19 Resources

The BMJ. BMJ’s Coronavirus (covid-19) Hub

THE LANCET. COVID-19 Resource Centre

UNAIDS.COVID-19 and HIV

Unicef Ukraine. Коронавірус (COVID-19)

World Federation of Neurology. COVID-19 and World Neurology

Wolters Kluwer. COVID-19 Resources & Tools (Coronavirus Resources)

Наукові публікації:

Аналіз сучасних даних вакцинації від COVID-19 та перспективи вакцинації населення України / М. В. Віраг, І. М. Рогач, А. І. Палко, Я. І. Сливка // Україна. Здоров’я нації. – 2021. – Т. 1, № 1. – С. 56–62.

Аналіз тенденцій споживання антибактеріальних та противірусних лікарських засобів в аптечних закладах під час пандемії COVID-19 в Україні / О. М. Заліська, О. М. Семенов, Н. М. Максимович [та ін.] // Фармацевт. журнал. – 2021. – № 4. – С. 43–54.

Бойко Д. М. Амбулаторна пульмонологія: ультразвукове дослідження легень / Д. М. Бойко // Укр. пульмонол. журнал. – 2021. – № 2. – С. 47–52.

Бондаренко А. М. Практична оцінка ефективності, доцільності та безпечності застосування вакцин від COVID-19 / А. М. Бондаренко, В. С. Копча, Л. А. Бондаренко // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2021. – № 5. – С. 19–28.

Бугерук В. В. Запальне ураження міокарда у хворих на коронавірусну хворобу 2019 (COVID-19) / В. В. Бугерук, О. Б. Волошина, І. В. Балашова // Запорож. мед. журнал. – 2021. – Т. 23, № 4. – С. 555–565.

Ведення пацієнтів із серцевою недостатністю та COVID-19 / Ю. С. Рудик, О. О. Меденцева, Д. П. Бабічев, І. Г. Кравченко // Журн. Нац. акад. мед. наук України. – 2021. – № 1. – С. 38–48.

Вплив SARS-COV-2 на вагітність та плід / О. С. Школьник, А. М. Шлемкевич, О. М. Маланчук [та ін.] // Акт. проблеми сучас. медицини: Вісн. Укр. мед. стоматол. академії. – 2021. – Т. 21, Вип. 2. – С. 208–213.

Гастроінтестинальні порушення в пацієнтів, які перехворіли на COVID-19: як діагностувати й лікувати в умовах пандемії / І. Г. Палій, С. В. Заїка, І. В. Чернова [та ін.] // Гастроентерологія. – 2021. – Т. 55, № 2. – С. 81–90.

Горолюк А. Ю. Серозно-фібринозний перитоніт як казуїстичний клінічний прояв нової коронавірусної хвороби SARS-CoV-2 COVID-19 / А. Ю. Горолюк // Шпит. хірургія. – 2021. –№ 2. – С. 103–106.

Гостра респіраторна хвороба COVID-19 як проблема професійної патології / А. В. Басанець, О. В. Єрмакова, Л. Б. Крюкова [та ін.] // Укр. пульмонол. журнал. – 2021. – № 2. – С. 25–29.

Дзюблик Я. О. Доцільність та безпека застосування небулайзерної терапії у пацієнтів з інфекційними захворюваннями дихальних шляхів у період пандемії COVID-19 / Я. Ю. Дзюблик, О. Л. Боророва, Ю. О. Патюк // Укр. пульмонол. журнал. – 2021. – № 1. – С. 31–38.

До питання класифікації уражень шкіри, асоційованих із гострою респіраторною хворобою COVID-19 / Я. Ф. Кутасевич, І. О. Олійник, І. О. Маштакова, М. О. Вітковська // Дерматологія та венерологія. – 2021. – № 1. – С. 13–17.

Дослідження перебігу COVID-19 у пацієнтів із розсіяним склерозом на тлі терапії окрелізумабом / підгот. Н. Купко // Нейроnews. – 2021. – № 5. – С. 62–65.

Доцільність противірусної терапії при застуді у дітей в епоху пандемії COVID-19 / О. К. Колоскова, Т. М. Білоус, М. Н. Гарас [та ін.] // Клін. та експерим. патологія. – 2021. – Т. 20, № 1. – С. 44–52.

Ендогенне дихання як складова терапевтичних вправ для людей похилого віку з пневмонією, спричиненою Сovid-19 (на прикладі використання апарата Фролова) / Г. С. Ільницька, Н. О. Зелененко, С. В. Ільницький, І. В. Козєєв // Спорт. медицина, фіз. реабілітація та ерготерапія. – 2021. – № 1. – С. 105–109.

Ендотеліальна дисфункція при COVID-19 (огляд літератури) / А. І. Пак, О. О. Шевчук, С. М. Палій [та ін.] // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 3.

Загострення проблем психічного здоров’я дітей і підлітків в умовах пандемії COVID-19 / підгот. Н. Купко // Нейроnews. – 2021. – № 2. – С. 6.

Зозуля І. С. Судинні неврологічні ускладнення у пацієнтів з COVID-19 / І. С. Зозуля, В. М. Мардзвік, М. В. Мардзвік // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2.

Іщенко Г. І. COVID-19 під час вагітності. Аналітичний огляд / Г. І. Іщенко // Укр. журн. Перинатологія і педіатрія. – 2021. – № 1. – С. 74–80.

Катрушов О. В. Підвищення ризиків поширення внутрішньолікарняної інфекції в період пандемії COVID-19 в Україні / О. В. Катрушов, І. П. Кайдашев // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 3.

Клінічне ведення пацієнтів з COVID-19. “Жива” клінічна настанова. Вибрані положення // Ліки України. – 2021. – № 6. – С. 6–9.

Клінічне ведення пацієнтів з COVID-19. “Жива” клінічна настанова. Вибрані положення // Ліки України. – 2021. – № 5. – С. 5–8.

Клінічний випадок тяжкої двобічної пневмонії, асоційованої з вірусною інфекцією SARS-CoV-2 / О. А. Боришевська-Логін, В. І. Агій, Ю. Ю. Переста [та ін.] // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2.

Клінічні та епідеміологічні особливості інфекції COVID-19 у немовлят / Л. А. Іванова, М. Н. Гарас, Л. І. Романчук, Л. І. Гук // Клін. та експерим. патологія. – 2021. – Т. 20, № 1. – С. 38–43.

Копча В. С. COVID-19: особливості ураження легень і причини пошкодження нирок / В. С. Копча, А. М. Бондаренко // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2021. – № 4. – С. 20–25.

Мамчур В. Й. Проблеми COVID-обумовленої реальності: місце мелатоніну / В. Й. Мамчур // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2021. – № 4. – С. 52–56.

Марута Н. О. Психопатологічні наслідки COVID-19: можливості запобігання та лікування / Н. О. Марута, В. Ю. Федченко // Укр. вісн. психоневрології. – 2021. – Т. 29, № 2. – С. 76–82.

Наш досвід рідкісних отоларингологічних ускладнень коронавірусної інфекції / А. В. Зайцев, В. В. Березнюк, О. В. Ковтуненко [та ін.] // Оториноларингологія. – 2021. – № 3. – С. 77–81.

Наші спостереження відновлення нюху та смаку при захворюванні на COVID-19 / Я. В. Шкоба, Р. А. Абизов, Т. Ф. Хромова, Я. Я. Шкоба // Оториноларингологія. – 2021. – № 3. – С. 92–93.

Новікова О. В. “Постковідний синдром”: неврологічні прояви та лікування українським препаратом Когнум / О. В. Новікова // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2.

Оптимізація лікування пацієнтів із COVID-19 шляхом мінімізації ускладнень респіраторної терапії / К. В. Юрко, В. В. Кучерявченко, В. В. Лєсний, А. С. Лєсна // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2021. – № 3. – С. 57–61.

Організація зворотного зв’язку зі студентами на кафедрі патофізіології в умовах дистанційного навчання через пандемію COVID-19 та шляхи його удосконалення / О. Є. Акімов, С. В. Денисенко, Н. В. Соловйова [та ін.] // Акт. проблеми сучас. медицини: Вісн. Укр. мед. стоматол. академії. – 2021. – Т. 21, Вип. 1. – С. 109–113.

Особливості епідеміології коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 на рівні сімейної медицини / Т. Г. Подгорна, В. С. Бірюков, О. Г. Шаповалов, Н. Б. Кірпічова // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2.

Особливості перебігу важкого COVID-19 з летальним наслідком у мешканців Волинського регіону / О. К. Яковенко, О. Г. Ханін, В. В. Лотиш, С. Л. Гріф // Укр. пульмонол. журнал. – 2021. – № 2. – С. 16–24.

Особливості перебігу коронавірусної інфекції, спричиненої SARS-CoV-2, у новонароджених / Л. В. Колюбакіна, О. В. Власова, Н. М. Крецу, Є. З. Трекуш // Клін. та експерим. патологія. – 2021. – Т. 20, № 1. – С. 61–67.

Особливості ураження легень при COVID-19 / Ю. І. Фещенко, О. А. Голубовська, О. Я. Дзюблик [та ін.] // Укр. пульмонол. журнал. – 2021. – № 1. – С. 5–14.

Осовська Н. Ю. Постковідні зміни в структурі серця й ефективність вазодилататора Сиднофарм (результати власного дослідження) / Н. Ю. Осовська, Л. А. Олійник // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 3.

Островський М. М. Лікування загострення бронхообструктивних захворювань в період COVID-19 / М. М. Островський // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 3.

Пікуль К. В. Коронавірусна інфекція SARS-COV-2 у дітей / К. В. Пікуль, В. І. Ільченко, Л. М. Сизова // Акт. проблеми сучас. медицини: Вісн. Укр. мед. стоматол. академії. – 2021. – Т. 21, Вип. 1. – С. 198–202.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) : закон України № 587-IX від 07.05.2020 р.

Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» : наказ МОЗ України № 2438 від 27.10.2020 р.

Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 : постанова Кабінету міністрів України № 211 від 11.03.2020 р.

Про затвердження протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» : наказ МОЗ України № 762 від 02.04.2020 р.

Пронюк Х. О. Ультрасонографія легень в умовах пандемії COVID-19: чому? як? коли? / Х. О. Пронюк, А. Д. Висоцький // Лік. справа. – 2020. – № 5/6. – С. 3–12.

Серопревалентність анти-SARS-CoV-2 імуноглобулінів серед працівників медичного закладу м. Харків / І. П. Юдін, Т. В. Давидова, О. Г. Дорош, А. Ю. Волянський // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2021. – № 5. – С. 29–32.

Сміянов В. А. Застосування методів поведінкової економіки у боротьбі з COVID-19 / В. А. Сміянов, В. О. Курганська // Україна. Здоров’я нації. – 2020. – № 3. – С. 56–61.

Толох О. С. Алергічний і змішаний риніт: діагностика, природна еволюція і лікування Практичні рекомендації в період пандемії COVID-19 / О. С. Толох, Д. И. Семотюк // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2021. – № 3. – С. 32–38.

Трансплантація серця в ранній період після перенесеної COVID-19-асоційованої пневмонії / О. Ю. Усенко, А. В. Габрієлян, А. П. Мазур [та ін.] // Клін. хірургія. – 2020. – Т. 87, № 11/12. – С. 88–90.

Тяжкий перебіг COVID-19: досвід 2020 року / О. К. Яковенко, С. Л. Гріфф, О. В. Дудар [та ін.] // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2021. – № 5. – С. 5–18.

Фактори ризику та профілактика тромбозу у пацієнтів із COVID-19 / О. О. Ханюков, Л. В. Сапожниченко, О. С. Калашникова [та ін.] // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2. – С. 48–53.

Ходош Э. М. Антикоагулянтная терапия и мониторинг маркеров коагуляции при COVID-19 / Э. М. Ходош // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2021. – № 4. – С. 26–30.

Целуйко В. Й. COVID-19 та серце / В. Й. Целуйко // Ліки України. – 2021. – № 6. – С. 39–44.

Цепколенко А. В. Обонятельная дисфункция при коронавирусной болезни / А. В. Цепколенко, С. М. Пухлик // Оториноларингологія. – 2021. – № 3. – С. 94–102.

Babečka J. Pilot mass rapid antigen testing for the diagnosis of a COVID-19 infection in Slovakia / J. Babečka // Україна. Здоров’я нації. – 2021. – Т.1, № 1. – С. 47–50.

COVID-19 in patients with chronic kidney disease stage 5 / I. Dudar, E. Krasyuk, A. Shymova [et al.] // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2021. – № 2. – С. 38–47.

COVID-19 і синдром Гієна-Барре: можливі механізми взаємозв’язку / підгот. Н. Купко // Нейроnews. – 2021. – № 5. – С. 24–26.

Danial F. Psychological impact of COVID-19 pandemic on nurses: a qualitative study / F. Danial, I. U. Khattak // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2021. – № 2. – С. 48–55.

Features of comorbid pathology spectrum and age structure of oxygen-dependent patients with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) depending on outcomes of the disease / O. V. Riabokon, V. V. Cherkaskyi, T. Ye. Onishchenko, Yu. Yu. Riabokon // Запорож. мед. журнал. – 2021. – № 2. – С. 214–219.

Features, evaluation and treatment of coronavirus (COVID-19) / M. Cascella, M. Rajnik, A. Cuomo [et al.]

Ivanková V. Factors affecting the work of a nurse during the COVID-19 pandemic / V. Ivanková, M. Belovičová // Україна. Здоров’я нації. – 2020. – № 3. – С. 116–119.

The effect of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio on prognosis in patients with SARS-CoV-2 / O. Bozan, B. Cekmen, S. E. Atis [et al.] // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2021. – № 2. – С. 19–31.

Публікації на цю тему

Перелік перевірених посилань на безкоштовні веб-ресурси щодо коронавірусу SARS-CoV-2

Загальні інформаційні ресурси

У зв’язку з оголошеною ВООЗ пандемією коронавірусу багато видавців відкрили вільний доступ до наукової інформації, присвяченої цьому питанню. Медичні працівники можуть отримати актуальну та достовірну наукову інформацію з приводу COVID-19. Швидкий доступ до нової інформації про COVID-19 в Open Ukrainian Citation Index (OUCI) AstraZeneca. COVID-19 Information Hub CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) CEBM. Oxford COVID-19 Evidence Service Clarivate Analytics. Coronavirus insights, COVID-19 vaccine research CMAJ. COVID-19 Podcasts Cochrane Library. Coronavirus (COVID-19) ECDC. COVID-19 ELSEVIER. Novel Coronavirus Information Center EPO. Fighting coronavirus European Society of Cardiology. COVID-19 and Cardiology FDA. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) GOV.UK. Coronavirus (COVID-19) HHS. COMBATCOVID JSTOR. JSTOR resources during COVID-19 KARGER Publishers. Topic Article Package: Coronavirus (COVID-19) NCBI. LitCovid NEJM. Coronavirus (Covid-19) NIH. COVID-19 Research OHCHR. COVID-19 Guidance RCOG. Coronavirus infection and pregnancy Relief Central. Coronavirus Guidelines RSNA. COVID-19 Resources SMA. COVID-19 Resources The BMJ. BMJ's Coronavirus (covid-19) Hub THE LANCET. COVID-19 Resource Centre UNAIDS.COVID-19 and HIV Unicef Ukraine. Коронавірус (COVID-19) World Federation of Neurology. COVID-19 and World Neurology Wolters Kluwer. COVID-19 Resources & Tools (Coronavirus Resources)

Наукові публікації:

Аналіз сучасних даних вакцинації від COVID-19 та перспективи вакцинації населення України / М. В. Віраг, І. М. Рогач, А. І. Палко, Я. І. Сливка // Україна. Здоров’я нації. – 2021. – Т. 1, № 1. – С. 56–62. Аналіз тенденцій споживання антибактеріальних та противірусних лікарських засобів в аптечних закладах під час пандемії COVID-19 в Україні / О. М. Заліська, О. М. Семенов, Н. М. Максимович [та ін.] // Фармацевт. журнал. – 2021. – № 4. – С. 43–54. Бойко Д. М. Амбулаторна пульмонологія: ультразвукове дослідження легень / Д. М. Бойко // Укр. пульмонол. журнал. – 2021. – № 2. – С. 47–52. Бондаренко А. М. Практична оцінка ефективності, доцільності та безпечності застосування вакцин від COVID-19 / А. М. Бондаренко, В. С. Копча, Л. А. Бондаренко // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2021. – № 5. – С. 19–28. Бугерук В. В. Запальне ураження міокарда у хворих на коронавірусну хворобу 2019 (COVID-19) / В. В. Бугерук, О. Б. Волошина, І. В. Балашова // Запорож. мед. журнал. – 2021. – Т. 23, № 4. – С. 555–565. Ведення пацієнтів із серцевою недостатністю та COVID-19 / Ю. С. Рудик, О. О. Меденцева, Д. П. Бабічев, І. Г. Кравченко // Журн. Нац. акад. мед. наук України. – 2021. – № 1. – С. 38–48. Вплив SARS-COV-2 на вагітність та плід / О. С. Школьник, А. М. Шлемкевич, О. М. Маланчук [та ін.] // Акт. проблеми сучас. медицини: Вісн. Укр. мед. стоматол. академії. – 2021. – Т. 21, Вип. 2. – С. 208–213. Гастроінтестинальні порушення в пацієнтів, які перехворіли на COVID-19: як діагностувати й лікувати в умовах пандемії / І. Г. Палій, С. В. Заїка, І. В. Чернова [та ін.] // Гастроентерологія. – 2021. – Т. 55, № 2. – С. 81–90. Горолюк А. Ю. Серозно-фібринозний перитоніт як казуїстичний клінічний прояв нової коронавірусної хвороби SARS-CoV-2 COVID-19 / А. Ю. Горолюк // Шпит. хірургія. – 2021. –№ 2. – С. 103–106. Гостра респіраторна хвороба COVID-19 як проблема професійної патології / А. В. Басанець, О. В. Єрмакова, Л. Б. Крюкова [та ін.] // Укр. пульмонол. журнал. – 2021. – № 2. – С. 25–29. Дзюблик Я. О. Доцільність та безпека застосування небулайзерної терапії у пацієнтів з інфекційними захворюваннями дихальних шляхів у період пандемії COVID-19 / Я. Ю. Дзюблик, О. Л. Боророва, Ю. О. Патюк // Укр. пульмонол. журнал. – 2021. – № 1. – С. 31–38. До питання класифікації уражень шкіри, асоційованих із гострою респіраторною хворобою COVID-19 / Я. Ф. Кутасевич, І. О. Олійник, І. О. Маштакова, М. О. Вітковська // Дерматологія та венерологія. – 2021. – № 1. – С. 13–17. Дослідження перебігу COVID-19 у пацієнтів із розсіяним склерозом на тлі терапії окрелізумабом / підгот. Н. Купко // Нейроnews. – 2021. – № 5. – С. 62–65. Доцільність противірусної терапії при застуді у дітей в епоху пандемії COVID-19 / О. К. Колоскова, Т. М. Білоус, М. Н. Гарас [та ін.] // Клін. та експерим. патологія. – 2021. – Т. 20, № 1. – С. 44–52. Ендогенне дихання як складова терапевтичних вправ для людей похилого віку з пневмонією, спричиненою Сovid-19 (на прикладі використання апарата Фролова) / Г. С. Ільницька, Н. О. Зелененко, С. В. Ільницький, І. В. Козєєв // Спорт. медицина, фіз. реабілітація та ерготерапія. – 2021. – № 1. – С. 105–109. Ендотеліальна дисфункція при COVID-19 (огляд літератури) / А. І. Пак, О. О. Шевчук, С. М. Палій [та ін.] // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 3. Загострення проблем психічного здоров’я дітей і підлітків в умовах пандемії COVID-19 / підгот. Н. Купко // Нейроnews. – 2021. – № 2. – С. 6. Зозуля І. С. Судинні неврологічні ускладнення у пацієнтів з COVID-19 / І. С. Зозуля, В. М. Мардзвік, М. В. Мардзвік // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2. Іщенко Г. І. COVID-19 під час вагітності. Аналітичний огляд / Г. І. Іщенко // Укр. журн. Перинатологія і педіатрія. – 2021. – № 1. – С. 74–80. Катрушов О. В. Підвищення ризиків поширення внутрішньолікарняної інфекції в період пандемії COVID-19 в Україні / О. В. Катрушов, І. П. Кайдашев // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 3. Клінічне ведення пацієнтів з COVID-19. “Жива” клінічна настанова. Вибрані положення // Ліки України. – 2021. – № 6. – С. 6–9. Клінічне ведення пацієнтів з COVID-19. “Жива” клінічна настанова. Вибрані положення // Ліки України. – 2021. – № 5. – С. 5–8. Клінічний випадок тяжкої двобічної пневмонії, асоційованої з вірусною інфекцією SARS-CoV-2 / О. А. Боришевська-Логін, В. І. Агій, Ю. Ю. Переста [та ін.] // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2. Клінічні та епідеміологічні особливості інфекції COVID-19 у немовлят / Л. А. Іванова, М. Н. Гарас, Л. І. Романчук, Л. І. Гук // Клін. та експерим. патологія. – 2021. – Т. 20, № 1. – С. 38–43. Копча В. С. COVID-19: особливості ураження легень і причини пошкодження нирок / В. С. Копча, А. М. Бондаренко // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2021. – № 4. – С. 20–25. Мамчур В. Й. Проблеми COVID-обумовленої реальності: місце мелатоніну / В. Й. Мамчур // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2021. – № 4. – С. 52–56. Марута Н. О. Психопатологічні наслідки COVID-19: можливості запобігання та лікування / Н. О. Марута, В. Ю. Федченко // Укр. вісн. психоневрології. – 2021. – Т. 29, № 2. – С. 76–82. Наш досвід рідкісних отоларингологічних ускладнень коронавірусної інфекції / А. В. Зайцев, В. В. Березнюк, О. В. Ковтуненко [та ін.] // Оториноларингологія. – 2021. – № 3. – С. 77–81. Наші спостереження відновлення нюху та смаку при захворюванні на COVID-19 / Я. В. Шкоба, Р. А. Абизов, Т. Ф. Хромова, Я. Я. Шкоба // Оториноларингологія. – 2021. – № 3. – С. 92–93. Новікова О. В. “Постковідний синдром”: неврологічні прояви та лікування українським препаратом Когнум / О. В. Новікова // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2. Оптимізація лікування пацієнтів із COVID-19 шляхом мінімізації ускладнень респіраторної терапії / К. В. Юрко, В. В. Кучерявченко, В. В. Лєсний, А. С. Лєсна // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2021. – № 3. – С. 57–61. Організація зворотного зв’язку зі студентами на кафедрі патофізіології в умовах дистанційного навчання через пандемію COVID-19 та шляхи його удосконалення / О. Є. Акімов, С. В. Денисенко, Н. В. Соловйова [та ін.] // Акт. проблеми сучас. медицини: Вісн. Укр. мед. стоматол. академії. – 2021. – Т. 21, Вип. 1. – С. 109–113. Особливості епідеміології коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 на рівні сімейної медицини / Т. Г. Подгорна, В. С. Бірюков, О. Г. Шаповалов, Н. Б. Кірпічова // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2. Особливості перебігу важкого COVID-19 з летальним наслідком у мешканців Волинського регіону / О. К. Яковенко, О. Г. Ханін, В. В. Лотиш, С. Л. Гріф // Укр. пульмонол. журнал. – 2021. – № 2. – С. 16–24. Особливості перебігу коронавірусної інфекції, спричиненої SARS-CoV-2, у новонароджених / Л. В. Колюбакіна, О. В. Власова, Н. М. Крецу, Є. З. Трекуш // Клін. та експерим. патологія. – 2021. – Т. 20, № 1. – С. 61–67. Особливості ураження легень при COVID-19 / Ю. І. Фещенко, О. А. Голубовська, О. Я. Дзюблик [та ін.] // Укр. пульмонол. журнал. – 2021. – № 1. – С. 5–14. Осовська Н. Ю. Постковідні зміни в структурі серця й ефективність вазодилататора Сиднофарм (результати власного дослідження) / Н. Ю. Осовська, Л. А. Олійник // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 3. Островський М. М. Лікування загострення бронхообструктивних захворювань в період COVID-19 / М. М. Островський // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 3. Пікуль К. В. Коронавірусна інфекція SARS-COV-2 у дітей / К. В. Пікуль, В. І. Ільченко, Л. М. Сизова // Акт. проблеми сучас. медицини: Вісн. Укр. мед. стоматол. академії. – 2021. – Т. 21, Вип. 1. – С. 198–202. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) : закон України № 587-IX від 07.05.2020 р. Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» : наказ МОЗ України № 2438 від 27.10.2020 р. Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 : постанова Кабінету міністрів України № 211 від 11.03.2020 р. Про затвердження протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» : наказ МОЗ України № 762 від 02.04.2020 р. Пронюк Х. О. Ультрасонографія легень в умовах пандемії COVID-19: чому? як? коли? / Х. О. Пронюк, А. Д. Висоцький // Лік. справа. – 2020. – № 5/6. – С. 3–12. Серопревалентність анти-SARS-CoV-2 імуноглобулінів серед працівників медичного закладу м. Харків / І. П. Юдін, Т. В. Давидова, О. Г. Дорош, А. Ю. Волянський // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2021. – № 5. – С. 29–32. Сміянов В. А. Застосування методів поведінкової економіки у боротьбі з COVID-19 / В. А. Сміянов, В. О. Курганська // Україна. Здоров’я нації. – 2020. – № 3. – С. 56–61. Толох О. С. Алергічний і змішаний риніт: діагностика, природна еволюція і лікування Практичні рекомендації в період пандемії COVID-19 / О. С. Толох, Д. И. Семотюк // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2021. – № 3. – С. 32–38. Трансплантація серця в ранній період після перенесеної COVID-19-асоційованої пневмонії / О. Ю. Усенко, А. В. Габрієлян, А. П. Мазур [та ін.] // Клін. хірургія. – 2020. – Т. 87, № 11/12. – С. 88–90. Тяжкий перебіг COVID-19: досвід 2020 року / О. К. Яковенко, С. Л. Гріфф, О. В. Дудар [та ін.] // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2021. – № 5. – С. 5–18. Фактори ризику та профілактика тромбозу у пацієнтів із COVID-19 / О. О. Ханюков, Л. В. Сапожниченко, О. С. Калашникова [та ін.] // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2. – С. 48–53. Ходош Э. М. Антикоагулянтная терапия и мониторинг маркеров коагуляции при COVID-19 / Э. М. Ходош // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2021. – № 4. – С. 26–30. Целуйко В. Й. COVID-19 та серце / В. Й. Целуйко // Ліки України. – 2021. – № 6. – С. 39–44. Цепколенко А. В. Обонятельная дисфункция при коронавирусной болезни / А. В. Цепколенко, С. М. Пухлик // Оториноларингологія. – 2021. – № 3. – С. 94–102. Babečka J. Pilot mass rapid antigen testing for the diagnosis of a COVID-19 infection in Slovakia / J. Babečka // Україна. Здоров’я нації. – 2021. – Т.1, № 1. – С. 47–50. COVID-19 in patients with chronic kidney disease stage 5 / I. Dudar, E. Krasyuk, A. Shymova [et al.] // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2021. – № 2. – С. 38–47. COVID-19 і синдром Гієна-Барре: можливі механізми взаємозв’язку / підгот. Н. Купко // Нейроnews. – 2021. – № 5. – С. 24–26. Danial F. Psychological impact of COVID-19 pandemic on nurses: a qualitative study / F. Danial, I. U. Khattak // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2021. – № 2. – С. 48–55. Features of comorbid pathology spectrum and age structure of oxygen-dependent patients with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) depending on outcomes of the disease / O. V. Riabokon, V. V. Cherkaskyi, T. Ye. Onishchenko, Yu. Yu. Riabokon // Запорож. мед. журнал. – 2021. – № 2. – С. 214–219. Features, evaluation and treatment of coronavirus (COVID-19) / M. Cascella, M. Rajnik, A. Cuomo [et al.] Ivanková V. Factors affecting the work of a nurse during the COVID-19 pandemic / V. Ivanková, M. Belovičová // Україна. Здоров’я нації. – 2020. – № 3. – С. 116–119. The effect of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio on prognosis in patients with SARS-CoV-2 / O. Bozan, B. Cekmen, S. E. Atis [et al.] // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2021. – № 2. – С. 19–31.