Введення у фітотерапію – аспекти фармакогнозії

Введення у фітотерапію - аспекти фармакогнозії : навч. посіб. для студентів мед. і стоматол. ф-тів 2 курсу навчання (IV семестр) / за заг. ред. Т. П. Гарник. - Київ : Вініченко, 2019. - 243 с. - (Україніка).
Б-99244
Вініченко
2019
243

У навчальному посібнику представлені окремі питання з "Введення у фітотерапію - аспекти фармакогнозії" відповідно до тематичного плану та типової програми з "Основ фітотерапії". Навчальний посібник підготовлено для студентів медичного та стоматологічного факультетів вищих медичних навчальних закладів як введення до вивчення надалі "Основ фітотерапії" українською, російською, англійською мовами.
Зміст:
Вступ. - С. 9
Розділ 1. Вивчення курсу "Введення у фітотерапію - аспекти фармакогнозії". - С. 11
1.1. Загальна мета вивчення курсу "Введення у фітотерапію - аспекти фармакогнозії". - С. 11
1.2. Методи засвоєння матеріалу, заплановані види активності. - С. 11
1.3. Ключові результати. - С. 12
1.4. Загальний опис курсу. - С. 13
1.5. Очікувані результати після опанування курсу. - С. 15
Розділ 2. Контроль якості лікарської рослинної сировини. - С. 16
2.1. Макроскопічний аналіз. - С. 18
2.2. Морфологічні ознаки листків. - С. 19
2.3. Морфологічні ознаки квіток. - С. 23
2.4. Морфологічні ознаки стебла. - С. 26
2.5. Морфологічні ознаки плодів. - С. 27
2.6. Морфологічні ознаки кори. - С. 29
2.7. Морфологічні ознаки підземних органів. - С. 29
2.8. Правила користування визначником лікарських рослин (ЛР). - С. 31
Розділ 3. Біологічно активні речовини первинного біосинтезу лікарських засобів рослинного походження. - С. 33
3.1. Загальна характеристика біологічно активних речовин лікарських рослин. - С. 33
3.2. Біологічно активні речовини лікарських рослин первинного біосинтезу. - С. 35
Білки. - С. 35
Жири. - С. 36
Ферменти. - С. 37
Органічні кислоти. - С. 37
Вуглеводи. - С. 41
Лікарські рослини і лікарська рослинна сировина, які містять вуглеводи (таблиця №1). - С. 46
Розділ 4. Біологічно активні речовини вторинного біосинтезу лікарських засобів рослинного походження. - С. 51
4.1. Глікозиди. - С. 51
Класифікація глікозидів. - С. 51
Хіміко-фармакологічна характеристика глікозидів. - С. 52
Умови збирання, сушіння і зберігання лікарської рослинної сировини, яка містить глікозиди. - С. 52
4.2. Похідні фенолу: фенологлікозиди, фенолоспирти і фенолокислоти. Дубильні речовини. - С. 53
Фенологлікозиди. - С. 54
Фенолоспирти. - С. 55
Фенолокислоти. - С. 56
Лікарські рослини і лікарська рослинна сировина, які містять похідні фенолу: фенологлікозиди, фенолоспирти, фенолокислоти (таблиця №2). - С. 57
Дубильні речовини. - С. 59
Лікарські рослини та лікарська рослинна сировина, які містять дубильні речовини (таблиця №3). - С. 61
4.3. Флавоноїди. - С. 64
Класифікація флавоноїдів. - С. 64
Розповсюдження флавоноїдів у природі. - С. 69
Медико-біологічне значення флавоноїдів. - С. 70
Лікарські рослини і лікарська рослинна сировина, які містять флавоноїди (таблиця №4). - С. 72
4.4. Кумарини, фурокумарини, піранокумарини, хромони, лігнани. - С. 76
Загальна характеристика. - С. 76
Лікарські рослини і лікарська рослинна сировина, які містять кумарини, піранокумарини, фурокумарини, хромони, лігнани (таблиця №5). - С. 78
4.5. Антраглікозиди. - С. 83
Загальна характеристика. - С. 83
Медико-біологічна характеристика. - С. 84
Лкарські рослини і лікарська рослинна сировина, які містять антраглікозиди (таблиця №6). - С. 86
4.6. Сапоніни. - С. 89
Тритерпенові сапоніни. - С. 89
Медико-біологічна характеристика тритерпенових сапонінів. - С. 90
Стероїдні сапоніни. - С. 91
Лікарські рослини і лікарська рослинна сировина, які містять сапоніни (таблиця №7). - С. 92
4.7. Серцеві глікозиди. - С. 97
Будова серцевих глікозидів. - С. 97
Дія серцевих глікозидів і основні препарати. - С. 99
Полярність і властивості серцевих глікозидів, побічна дія. - С. 99
Лікарські рослини і лікарська рослинна сировина, які містять серцеві глікозиди (таблиця №8). - С. 102
Отруєння лікарськими рослинами, які містять серцеві глікозиди: лікування, протипоказання. - С. 107
4.8. Гіркі глікозиди (іридоїди), тіо- і ціаноглікозиди. - С. 112
Класифікація. - С. 112
Лікарські рослини і лікарська рослинна сировина, які містять гіркі глікозиди (іридоїди), тіо- і ціаноглікозиди (таблиця №9). - С. 113
4.9. Ефірні олії. - С. 116
Загальна характеристика, методи одержання. - С. 116
Фізико-хімічні властивості, класифікація. - С. 117
Фармакологічна дія і застосування в медицині. - С. 118
Лікарські рослини і лікарська рослинна сировина, які містять ефірні олії (таблиця №10). - С. 120
4.10. Алкалоїди. - С. 129
Загальна характеристика. - С. 129
Класифікація алкалоїдів у залежності від природи гетероциклу (таблиця №11). - С. 130
Фізико-хімічні властивості; медико-біологічне значення. - С. 132
Лікарські рослини і лікарська рослинна сировина, які містять алкалоїди (таблиця №12). - С. 134
Токсична дія лікарських рослин, які містять алкалоїди. - С. 150
Класифікація рослин і отрут за ступенем токсичності (таблиця №13). - С. 150
Отруйні рослини, які містять алкалоїди, симптоми отруєння. - С. 151
Перша допомога і лікування отруєнь алкалоїдами. - С. 159
Розділ 5. Технологія приготування лікарських засобів з лікарської рослинної сировини. - С. 162
5.1. Приготування водних витяжок. - С. 162
Настої і відвари; фактори, які впливають на якість водних витяжок. - С. 162
Ступінь подрібнення сировини. - С. 163
Співвідношення кількості сировини і екстрагенту води. - С. 163
Температурний режим. - С. 164
Хімічний склад речовин і гістологічна будова лікарської рослинної сировини. - С. 165
Технологія приготування одно- і багатокомпонентних водних витяжок. - С. 165
5.2. Приготування водних витяжок з лікарської рослинної сировини, яка містить різні біологічно активні речовини. - С. 168
Дубільні речовини. Сапоніни, антраглікозиди, кумарини та їх похідні, флавоноїди, ефірні олії, органічні кислоти. - С. 168
Слизисті речовини. - С. 169
Водні витяжки з сильнодіючої і отруйної рослинної сировини. - С. 171
Препарати зі свіжих рослин. - С. 174
Приготування соків з рослинної сировини в домашніх умовах. - С. 175
5.3. Спиртові витяжки з ЛРС. - С. 176
Настоянки. - С. 176
Еліксири. - С. 177
Екстракційні препарати зі свіжих рослин. - С. 177
5.4. Медичні олії. - С. 178
5.5. Мазі, пасти, порошки. - С. 179
5.6. Лікарські збори. - С. 181
Загальна характеристика. - С. 181
Приготування лікарських зборів. - С. 182
Коефіцієнти водопоглинання (додаток №1). - С. 185
Несумісні поєднання в лікарських формах з рослинної сировини (додаток №2). - С. 186
Розділ 6. Тематичні плани курсу "Введення у фітотерапію - аспекти фармакогнозії". - С. 188
Тематичний план для студентів медичного факультету. - С. 188
6.2. Тематичний план для студентів стоматологічного факультету. - С. 189
Розділ 7. Навчально-польові заняття "Основи ботаніки з елементами фармакогнозії - введення у народну медицину, траволікування (фітотерапію)" для студентів медичного та стоматологічного факультетів. - С. 190
7.1. Пояснювальна записка. - С. 190
7.2. Тематичний план з навчально-польових занять "Основи ботаніки з елементами фармакогнозії - введення у народну медицину, траволікування (фітотерапію)". - С. 193
7.3. Робоча програма для навчально-польових занять на медичному та стоматологічному факультетах. - С. 194
7.4. Зміст і структура методичних вказівок до практичних занять по темах №1-№5. - С. 197
Форма звіту з навчально-польових занять (додаток №1). - С. 225
Форма звіту про виконану роботу (додаток №2). - С. 226
Перелік лікарських рослин (додаток №3). - С. 227