Вимоги до оформлення дисертацій

Міністерством освіти і науки України затверджено Вимоги до оформлення дисертацій

03 лютого 2017 р. за № 155/30023 в Міністерстві юстиції зареєстровано Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

У Наказі зазначено, що бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може бути оформлений за вибором з урахуванням ДСТУ 8302:2015 або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку, а саме: MLA style, APA style, Chicago/Turabianstyle, Harvard style, ACS style, AIP style, IEEE style, Vancouver style, OSCOLA.

Бібліотека працює над рекомендаціями щодо міжнародних стилів цитування та посиланнь в наукових роботах.

Публікації на цю тему

Міністерством освіти і науки України затверджено Вимоги до оформлення дисертацій 03 лютого 2017 р. за № 155/30023 в Міністерстві юстиції зареєстровано Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації": http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 У Наказі зазначено, що бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може бути оформлений за вибором з урахуванням ДСТУ 8302:2015 або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку, а саме: MLA style, APA style, Chicago/Turabianstyle, Harvard style, ACS style, AIP style, IEEE style, Vancouver style, OSCOLA. Бібліотека працює над рекомендаціями щодо міжнародних стилів цитування та посиланнь в наукових роботах.