“Золоті руки” української нейрохірургії

До 95-ї річниці від дня народження Юрія Панасовича Зозулі (23.12.1927 – 24.11.2021), видатного українського нейрохірурга та науковця, академіка НАН України (2009), академіка НАМН України (1994), член-кореспондента НАН України (1991), доктора медичних наук (1967), професора(1968), директора ДУ «Інститут нейрохірургії  ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (1993-2013), віце-президента НАМН України (1993-2011), заслуженого діяча науки і техніки України (1978), лауреата двох Державних премій України в галузі науки і техніки (1996, 2001) та премії  ім. О.О. Богомольця (2000), громадського діяча і організатора охорони здоров`я та медичної науки.

Юрій Панасович Зозуля народився 23 грудня 1927 року у місті Вінниці, в родині службовців. 1945 року Юрій Зозуля закінчив школу із золотою медаллю. 1950 року Зозуля Юрій Панасович з відзнакою закінчив Вінницький медичний інститут і як кращий студент був рекомендований на наукову роботу.

З серпня 1950 року Зозуля Ю.П. розпочав свою наукову та практичну діяльність в Київському НДІ нейрохірургії (нині ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України»), пройшовши шлях від клінічного ординатора до директора інституту.

1954 року Юрій Панасович захистив кандидатську дисертацію «Экспериментальное и клиническое обоснование комбинированного лечения туберкулом задней черепной ямки». 1966 року – докторську дисертацію «Кровоснабжение опухолей головного мозга и изменения мозгового кровообращения».

Основними  напрямами  наукової діяльності вченого є нейроонкологія. Вивчення біомолекулярних та генетичних механізмів розвитку пухлин мозку, клінічна патофізіологія мозкового кровообігу, судинна нейрохірургія, проблеми нейротрансплантації, розробка методів хірургічних втручань при різних видах патології головного мозку.

Важливим науковим здобутком Юрія Панасовича Зозулі стали розробки в галузі нейрохірургії, що стосуються проблем патофізіології мозкового кровообігу при пухлинних та судинних захворюваннях головного мозку, розробки найбільш ефективних  методів діагностики  та хірургічного лікування  різних видів патології нервової системи. Юрій Зозуля один із перших започаткував впровадження мікрохірургічної технології в нейрохірургію, що значно збільшило можливості  оперативних втручань у важкодоступних базальних відділах мозку та підвищило їх ефективність. Під його керівництвом розроблено методи хірургічного лікування  менінгіом краніобазальної локалізації, неврину слухового нерву, краніофарингіом, проведені дослідження та розроблені методи реваскуляризації при ішемічних інсультах, розроблені сучасні інформаційні технології та програмні засоби для скринінгтестування здоров’я населення, створені системи.

Видатний вчений є автором понад 670 наукових публікацій, зокрема 26 монографій, 50 авторських свідоцтв.

Юрій Панасович вів активну роботу з підготовки наукових кадрів, очолюючи спеціалізовану вчену раду із захисту докторських та кандидатських дисертацій у ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України». Юрій Панасович був науковим консультантом й керівником 20 докторських та 31 кандидатської дисертації.

Зозуля Ю.П.  сприяв створенню Української асоціації нейрохірургів України. 1996 року Юрій Панасович заснував, як головний редактор, «Український нейрохірургічний журнал» та був членом редакційних рад провідних фахових періодичних видань «Журнал Академії медичних наук», «Діагностика і лікування».

Вчений вдало поєднував наукову  і лікувальну роботу з активною громадською діяльністю. Він  був головою Координаційної ради з пріоритетного напряму «Здоров`я людини» (1992), членом Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України (1996), членом Вищої експертної ради Міністерства освіти і науки України (1996), головою Координаційної ради з напряму «Новітні біотехнології, методи діагностики і лікування найпоширеніших захворювань».

Юрій Панасович Зозуля зробив великий внесок у розвиток нейрохірургії в Україні, нейрохірургічної служби, у створенні нейрохірургічної школи, професійної підготовки молодих фахівців, у розробці стандартів проведення діагностичних та лікувальних заходів. Юрій Панасович для учнів і послідовників – взірець працездатності, відданого служіння  нейрохірургії та любові до життя і людей.

Діяльність вченого гідно оцінена державою – його нагороджено:  орденами «Знак Пошани», «За заслуги» ІІІ ступеня, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України, відзнакою НАН України «За наукові досягнення».

У виставковій залі Національної наукової медичної бібліотеки України організовано ювілейну книжкову виставку до 95–ї річниці від дня народження Юрія Панасовича Зозулі. На виставці можна ознайомитись з науковими працями вченого, що охоплюють майже всі розділи фундаментальної та прикладної нейрохірургії (нейрохірургія, судинна нейрохірургія, патологія хребта і спинного мозку, вплив малих доз радіації на нервову систему тощо). Виставкові матеріали висвітлюють основні етапи життя наукової, науковопрактичної та громадської діяльності видатного вченого. У фондах ННМБУ праці з авторськими дарчими написами, Юрія Панасовича представлені також у «медичній україніці». Юрій Зозуля відзначався постійним тяжінням до книги, підтримуючи дружбу бібліотеки інституту нейрохірургії з нашою бібліотекою. Ім′я Зозулі Юрія Панасовича презентовано у іміджевому виданні ННМБУ «Бібліотека у намисті слова». Юрій Панасович Зозуля назавжди увійшов до історії вітчизняної медичної науки, як Майстер «Золоті руки» української нейрохірургії.

Публікації на цю тему

До 95-ї річниці від дня народження Юрія Панасовича Зозулі (23.12.1927 - 24.11.2021), видатного українського нейрохірурга та науковця, академіка НАН України (2009), академіка НАМН України (1994), член-кореспондента НАН України (1991), доктора медичних наук (1967), професора(1968), директора ДУ «Інститут нейрохірургії  ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (1993-2013), віце-президента НАМН України (1993-2011), заслуженого діяча науки і техніки України (1978), лауреата двох Державних премій України в галузі науки і техніки (1996, 2001) та премії  ім. О.О. Богомольця (2000), громадського діяча і організатора охорони здоров`я та медичної науки.

Юрій Панасович Зозуля народився 23 грудня 1927 року у місті Вінниці, в родині службовців. 1945 року Юрій Зозуля закінчив школу із золотою медаллю. 1950 року Зозуля Юрій Панасович з відзнакою закінчив Вінницький медичний інститут і як кращий студент був рекомендований на наукову роботу.

З серпня 1950 року Зозуля Ю.П. розпочав свою наукову та практичну діяльність в Київському НДІ нейрохірургії (нині ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України»), пройшовши шлях від клінічного ординатора до директора інституту.

1954 року Юрій Панасович захистив кандидатську дисертацію «Экспериментальное и клиническое обоснование комбинированного лечения туберкулом задней черепной ямки». 1966 року – докторську дисертацію «Кровоснабжение опухолей головного мозга и изменения мозгового кровообращения».

Основними  напрямами  наукової діяльності вченого є нейроонкологія. Вивчення біомолекулярних та генетичних механізмів розвитку пухлин мозку, клінічна патофізіологія мозкового кровообігу, судинна нейрохірургія, проблеми нейротрансплантації, розробка методів хірургічних втручань при різних видах патології головного мозку.

Важливим науковим здобутком Юрія Панасовича Зозулі стали розробки в галузі нейрохірургії, що стосуються проблем патофізіології мозкового кровообігу при пухлинних та судинних захворюваннях головного мозку, розробки найбільш ефективних  методів діагностики  та хірургічного лікування  різних видів патології нервової системи. Юрій Зозуля один із перших започаткував впровадження мікрохірургічної технології в нейрохірургію, що значно збільшило можливості  оперативних втручань у важкодоступних базальних відділах мозку та підвищило їх ефективність. Під його керівництвом розроблено методи хірургічного лікування  менінгіом краніобазальної локалізації, неврину слухового нерву, краніофарингіом, проведені дослідження та розроблені методи реваскуляризації при ішемічних інсультах, розроблені сучасні інформаційні технології та програмні засоби для скринінг-тестування здоров’я населення, створені системи.

Видатний вчений є автором понад 670 наукових публікацій, зокрема 26 монографій, 50 авторських свідоцтв.

Юрій Панасович вів активну роботу з підготовки наукових кадрів, очолюючи спеціалізовану вчену раду із захисту докторських та кандидатських дисертацій у ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України». Юрій Панасович був науковим консультантом й керівником 20 докторських та 31 кандидатської дисертації.

Зозуля Ю.П.  сприяв створенню Української асоціації нейрохірургів України. 1996 року Юрій Панасович заснував, як головний редактор, «Український нейрохірургічний журнал» та був членом редакційних рад провідних фахових періодичних видань «Журнал Академії медичних наук», «Діагностика і лікування».

Вчений вдало поєднував наукову  і лікувальну роботу з активною громадською діяльністю. Він  був головою Координаційної ради з пріоритетного напряму «Здоров`я людини» (1992), членом Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України (1996), членом Вищої експертної ради Міністерства освіти і науки України (1996), головою Координаційної ради з напряму «Новітні біотехнології, методи діагностики і лікування найпоширеніших захворювань».

Юрій Панасович Зозуля зробив великий внесок у розвиток нейрохірургії в Україні, нейрохірургічної служби, у створенні нейрохірургічної школи, професійної підготовки молодих фахівців, у розробці стандартів проведення діагностичних та лікувальних заходів. Юрій Панасович для учнів і послідовників – взірець працездатності, відданого служіння  нейрохірургії та любові до життя і людей.

Діяльність вченого гідно оцінена державою – його нагороджено:  орденами «Знак Пошани», «За заслуги» ІІІ ступеня, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України, відзнакою НАН України «За наукові досягнення».

У виставковій залі Національної наукової медичної бібліотеки України організовано ювілейну книжкову виставку до 95–ї річниці від дня народження Юрія Панасовича Зозулі. На виставці можна ознайомитись з науковими працями вченого, що охоплюють майже всі розділи фундаментальної та прикладної нейрохірургії (нейрохірургія, судинна нейрохірургія, патологія хребта і спинного мозку, вплив малих доз радіації на нервову систему тощо). Виставкові матеріали висвітлюють основні етапи життя наукової, науково-практичної та громадської діяльності видатного вченого. У фондах ННМБУ праці з авторськими дарчими написами, Юрія Панасовича представлені також у «медичній україніці». Юрій Зозуля відзначався постійним тяжінням до книги, підтримуючи дружбу бібліотеки інституту нейрохірургії з нашою бібліотекою. Ім′я Зозулі Юрія Панасовича презентовано у іміджевому виданні ННМБУ «Бібліотека у намисті слова». Юрій Панасович Зозуля назавжди увійшов до історії вітчизняної медичної науки, як Майстер «Золоті руки» української нейрохірургії.