Актуальні питання акушерства у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання акушерства у практиці сімейного лікаря : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко [та ін.]; за ред. Ю.В. Вороненка та ін. ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Ін-т сімейн. медицини. - Київ : Заславський О.Ю., 2016. - 346 с. : іл., табл. - (Сімейна медицина). - Бібліогр.: с. 323-333.
Б-96632

У навчальному посібнику викладено основні принципи сучасного акушерства і шляхи їх реалізації під час прегравідарної підготовки, ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Посібник відповідає навчальній програмі спеціалізації за фахом "загальна практика - сімейна медицина", а саме розділу "Здоров'я жінки 04" , підрозділу "Акушерство 04.01".
Зміст:
Розділ 1. Основи охорони репродуктивного здоров’я та організація акушерсько-гінекологічної служби. - С. 8
1.1. Роль сімейного лікаря в наданні акушерсько-гінекологічної допомоги. - С. 10
1.2. Нормативно-правова база з акушерства та гінекології. - С. 10
1.3. Демографічна ситуація в Україні та інших країнах світу. - С. 13
1.4. Демографічні аспекти репродуктивного здоров’я. - С. 18
1.5. Стан впровадження сучасних репродуктивних технологій в Україні. - С. 20
Розділ 2. Прегравідарна (преконцепційна) підготовка. - С. 28
2.1. Основні визначення. - С. 28
2.2. Рекомендовані обстеження. - С. 36
2.3. Основні заходи преконцепційної підготовки подружньої пари. - С. 36
2.4. Здорове харчування. - С. 40
2.5. Контроль овуляції, синхронізація процесів овуляції та запліднення. - С. 43
Розділ 3. Ведення вагітності. - С. 46
3.1. Основні етапи розвитку плода. - С. 46
3.2. Фізіологічна адаптація жінки до вагітності. - С. 48
3.3. Основи відносин матері та плода. - С. 50
3.4. Основні принципи ведення фізіологічної вагітності. - С. 51
3.5. Основні принципи перинатапьної допомоги (рекомендації ВООЗ, 2002). - С. 52
3.6. Діагностика вагітності. - С. 52
3.7. Профілактичні заходи під час вагітності. - С. 75
3.8. Загрозливі симптоми під час вагітності. - С. 82
3.9. Захист вагітних жінок у Кодексі законів про працю України. - С. 110
3.10. Особливості ведення вагітності у дівчат-підлітків, нормативно-правове забезпечення. - С. 111
Розділ 4. Ведення фізіологічних пологів. - С. 116
4.1. I період пологів. - С. 118
4.2. II період пологів. - С. 124
4.3. Акушерська допомога у II періоді пологів. - С. 125
4.4. III період пологів. - С. 129
4.5. Оцінка стану новонародженого. - С. 131
4.6. Пологи поза стаціонаром. - С. 133
4.7. Алгоритм дій лікаря у позалікарняних умовах. - С. 133
4.8. Профілактика позалікарняних пологів. - С. 135
Розділ 5. Перебіг та ведення післяпологового періоду. - С. 136
5.1. Фізіологічні зміни в організмі породіллі. - С. 136
5.2. Ведення фізіологічного післяпологового періоду. - С. 141
5.3. Основні принципи післяпологового догляду. - С. 145
5.4. Загрозливі стани в післяпологовому періоді. - С. 150
5.5. Контрацепція у післяпологовому періоді. - С. 151
Розділ 6. Оптимізація ведення вагітності та пологів у сучасних умовах. - С. 153
6.1. Партнерські вагітність і пологи. - С. 153
6.2. Сумісне перебування матері з новонародженим. - С. 155
6.3. Раннє прикладання до грудей і грудне вигодовування. - С. 155
6.4. Раціоналізація оперативного розродження і стимулювання пологової діяльності. - С. 157
6.5. Рання виписка з пологового будинку. - С. 157
Розділ 7. Невідкладні стани в акушерстві. - С. 158
7.1. Гестози вагітних жінок. - С. 158
7.2. Позаматкова вагітність. - С. 168
7.3. Мимовільний викидень (до 22-го тижня вагітності). - С. 171
7.4. Передчасні пологи (після 22 тижнів вагітності). - С. 172
7.5. Передчасне відшарування плаценти. - С. 174
7.1. Розрив матки. - С. 177
Розділ 8. Інформаційно-просвітницька та профілактична робота. - С. 182
8.1. Школа відповідального батьківства. - С. 182
8.2. Особиста гігієна вагітної жінки. - С. 185
8.3. Статеве життя під час вагітності. - С. 186
8.4. Основні завдання пропаганди здорового способу життя. - С. 190

Публікації на цю тему