Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря

Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів- слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Ін-т сімейн. медицини. - Киiв : Заславский А.Ю., 2016. - 322 с. : табл., іл. - (Сімейна медицина). - Бібліогр.: с. 321-322.
Б-96243

У посібнику розглядаються важливі питання клінічних проявів, сучасних методів діагностики, лікування та профілактики поширених алергічних захворювань, що досить часто зустрічаються в практиці лікаря загальної практики - сімейної медицини.

Зміст

[showhide]Розділ 1. Соціальні й організаційні аспекти алергічних захворювань. - С. 9
1.1. Історія розвитку алергології. - С. 9
1.2. Поширеність алергічних захворювань. - С. 11
1.3. Смертність від АЗ. - С. 13
1.4. Економічні проблеми, що пов’язані з АЗ. - С. 14
1.5. Організація алергологічної служби в Україні. - С. 16
1.6. Питання класифікації АЗ. - С. 17
Розділ 2. Механізми, причини й обставини, що сприяють виникненню АЗ. - С. 19
2.1. Імунологічна фаза АЗ. - С. 19
2.2. Алергени. - С. 25
2.3. Передумови до виникнення АЗ. - С. 37
Розділ 3. Діагностика алергічних захворювань. - С. 42
Додатки. - С. 50
Розділ 4. Принципи лікування АЗ. - С. 69
4.1. Освіта хворих і співпраця з ними. - С. 69
4.2. Елімінаційні заходи. - С. 70
4.3. Специфічна імунотерапія. - С. 75
4.4. Фармакотерапія АЗ. - С. 87
Додаток А. - С. 98
Розділ 5. Алергічний риніт. - С. 101
5.1. Цілорічний, або персистуючий, алергічний риніт. - С. 105
5.2. Сезонний (інтермітуючий) алергічний риніт. - С. 107
Додаток А. - С. 114
Розділ 6. Алергічна бронхіальна астма. - С. 120
Додаток А. - С. 135
Розділ 7. Бронхолегеневі еозинофілії. - С. 144
Розділ 8. Екзогенний алергічний альвеоліт. - С. 148
Розділ 9. Алергічні захворювання, що проявляються переважно з боку шкіри. - С. 155
Додатки. - С. 161
Розділ 10. Кропив’янка. . - С. 166
Розділ 11. Харчова алергія. - С. 231
Розділ 12. Медикаментозна алергія. - С. 238
Розділ 13. Інсектна алергія. - С. 249
Розділ 14. Невідкладні стани в алергології. - С. 253
Розділ 15. Синдром хронічної втоми та алергія: клініко-патогенетичні особливості та лікування. - С. 262
Розділ 16. Перспективи лікування алергічних станів новими фізичними чинниками. - С. 286
[/showhide]

Публікації на цю тему