Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко [та ін.]; за ред. Ю.В. Вороненка та ін. ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Ін-т сімейн. медицини. - Київ : Заславський О.Ю., 2016. - 166 с. : іл., табл. - (Сімейна медицина). - Бібліогр.: с. 161-166.
Б-96404

У посібнику наведені сучасні міжнародні та вітчизняні підходи до протидії епідемії туберкульозу в Україні, стратегія боротьби з туберкульозом в Україні, вимоги останнього протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз щодо виявлення та діагностики даного захворювання.

Зміст [showhide]Розділ 1. Сучасні вітчизняні підходи до протидії епідемії туберкульозу. - С. 6
1.1. Медико-соціальні проблеми туберкульозу. - С. 6
1.2. Сучасні особливості організації надання медичної допомоги хворим на туберкульоз. - С. 8
1.3. Роль сімейної медицини в протидії епідемії туберкульозу в Україні. - С. 13
Розділ 2. «Стоп ТБ» - стратегія боротьби з туберкульозом в Україні. - С. 17
2.1. Покращання якості DОТS-стратегії боротьби з туберкульозом. - С. 19
2.2. Вирішення особливих завдань щодо ВІЛ-асоційованого туберкульозу, туберкульозу з множинною медикаментозною стійкістю. - С. 22
2.3. Посилення системи охорони здоров’я. - С. 24
Розділ 3. Виявлення та діагностика туберкульозу. - С. 30
Розділ 4. Клінічні форми туберкульозу легень. - С. 57
4.1. Первинний туберкульозний комплекс. - С. 57
4.2. Вогнищевий туберкульоз легень. - С. 58
4.3. Інфільтративний туберкульоз легень. - С. 61
4.4. Казеозна пневмонія. - С. 64
4.5. Дисемінований туберкульоз легень. - С. 65
4.6. Міліарний туберкульоз. - С. 67
4.7. Туберкульома легень. - С. 69
4.8. Циротичний туберкульоз легень. - С. 71
4.9. Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. - С. 73
Розділ 5. Туберкульоз при імунодефіцитних станах. Коінфекція ТБ/ВІЛ. - С. 76
5.1. Методи діагностики ВІЛ-інфекції у хворих на туберкульоз. - С. 78
5.2. Особливості клініки та діагностики коінфекції ТБ/ВІЛ. - С. 80
5.3. Особливості лікування хворих на коінфекцію ТБ/ВІЛ. - С. 86
Розділ 6. Лікування туберкульозу. - С. 92
6.1. Основні принципи ефективного лікування хворих на туберкульоз. - С. 92
6.2. Протитуберкульозні препарати. - С. 94
6.3. Організація лікування хворих на туберкульоз. - С. 99
6.4. Стандартизована терапія туберкульозу. - С. 103
Розділ 7. Профілактика туберкульозу. - С. 106
7.1. Соціальна профілактика туберкульозу. - С. 106
7.2. Санітарна профілактика туберкульозу. - С. 107
7.3. Інфекційний контроль. - С. 112
7.4. Специфічна профілактика туберкульозу. - С. 117
7.5. Хіміопрофілактика. - С. 124
Додатки. - С. 133
[/showhide]

Публікації на цю тему