Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Медико-юридичні та фармацевтичні аспекти

Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Медико-юридичні та фармацевтичні аспекти : матеріали другої наук.-практ. конф. 20-21 листоп. 2013 р., м. Київ / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Держ. навч.-наук.-метод. центр паліатив. та хоспіс. медицини ; за ред. Ю.В. Вороненка, Ю.І. Губського. - К. : Талком, 2013. - 246 с. : іл.- Бібліогр. в кінці ст.
Б-93762

У виданні розглянуто медико-юридичні та фармацевтичні аспекти стану паліативної допомоги в Україні та особливості розвитку в Україні паліативної та хоспісної медицини, як новітнього напрямку національної системи охорони здоров'я та клінічної медицини.

Зміст [showhide]Вороненко, Ю. В. Паліативна допомога як інтегральна складова розвитку та реформування системи охорони здоров'я / Ю. В. Вороненко. - С. 5
Губський, Ю. І. Становлення системи паліативної та хоспісної медицини в Україні як державної інституції: стан та проблеми : До 5-річчя створення ДП "Інститут паліативної та хоспісної медицини МОЗ України" / Ю. І. Губський. - С. 11
Князевич, В. М. Підготовка студентів з питань надання паліативної допомоги населенню:міжнародний та національний досвід / В. М. Князевич [та ін.] - С. 22
Другие авторы: Губський Ю. І., Царенко А. В., Брацюнь О. П.
Нагорна, О. О. Державний формуляр лікарських засобів як інструмент раціональної фармакотерапії / О. О. Нагорна [та ін.]. - С. 33
Другие авторы: Губський Ю. І., Парій В. Д., Талаєва Т. В., Думенко Т. М.
Паліативна та хоспісна допомога в Україні. Медико-юридичні питання, організація, підготовка кадрів. - С. 37
Стеценко, С. Г. Правова танатологія як складова біоюриспруденції: до постановки питання / С. Г. Стеценко. - С. 37
Бабійчук, О. М. Нормативно-правова база паліативної допомоги, як напрямок медичного права. Стан та перспективи розвитку в Україні / О. М. Бабійчук. - С. 43
Царенко, А. В. Актуальні проблеми післядипломної підготовки медичних працівників з питань надання паліативної та хоспісної допомоги населенню / А. В. Царенко [та ін.]. - С. 49
Другие авторы: Губський Ю. І., Шекера О. Г., Толстих О. І.
Сенюта, І. Право на правду: "правило омнібус"?! / І. Сенюта. - С. 63
Децик, О. З. Обгрунтування необхідності запровадження спеціальних освітніх програм з питань паліативної та хоспісної допомоги у вищих медичних навчальних закладах / О. З. Децик, А. М. Ерстенюк, Ж. М. Золотарьова. - С. 71
Чайковская, В. В. Анализ потребности в помощи пожилым людям в Украине / В. В. Чайковская, Т. И. Вялых, Д. Р. Чайкивська. - С. 75
Экзархов, В. А. Организация паллиативной помощи в Харьковской области с опорой на областной научно-организационный и методический центр / В. А. Экзархов [и др.]. - С. 81
Другие авторы: Гончаренко А. А., Баглаенко И. А., Муравйов В. П., Экзархова В. В., Роханский А. О., Лубяная О. Л.
Козаченко, Н. В. Состояние паллиативной помощи в Казахстане / Н. В. Козаченко, Г. Ж. Кунирова. - С. 85
Губський, Ю. І. Право на забезпечення реабілітаційним обладнанням і інформацією у сфері паліативної та хоспісної допомоги в Україні / Ю. І. Губський [и др.]. - С. 87
Другие авторы: Царенко А. В., Вольф О. О., Толстих О. І., Бабійчук О. М., Шевчик А. Л.
Вольф, О. О. Порушення права на повагу до гідності, чуйне ставлення у сфері паліативної та хоспісної допомоги в Україні співвідносно до діяльності МСЕК / О. О. Вольф. - С. 95
Бобров, О. Е. Есть ли место эвтаназии в паллиативной и хосписной медицине? Размышления православного неофита / О. Е. Бобров. - С. 101
Фармацевтичні та фармакотерапевтичні аспекти надання паліативної та хоспісної допомоги. - С. 115
Хобзей, М. К. Опіоїдні анальгетики в клінічному протоколі контролю больового синдрому в паліативній та хоспісній медицині / М. К. Хобзей, Ю. І. Губський. - С. 115
Лесной, И. И. Опиоиды при лечении болевого синдрома в онкологии: польза или вред? / И. И. Лесной, Л. В. Климчук. - С. 125
Прокіп, С. Є. Фармацевтичні аспекти паліативно-хоспісної медицини: порівняння досвіду України та Польщі / С. Є. Прокіп, І. Павловська. - С. 129
Прокіп, С. Є. Споживання лікарських засобів хворими в умовах хоспісу / С. Є. Прокіп. - С. 133
Фролков, В. В. Возможное использование ресурсов хосписа в условиях ограниченного финансирования / В. В. Фролков. - С. 136
Лесной, И. И. Нейролизис чревного ствола как метод лечения труднокупируемого болевого синдрома в онкологии / И. И. Лесной [и др.]. - С. 142
Другие авторы: Лукашенко А. В., Климчук Л. В., Белка К. Ю.
Климчук, Л. В. Пятилетний опыт работы кабинета противоболевой терапии в Национальном институте рака / Л. В. Климчук, И. И. Лесной. - С. 146
Воронін, А. В. Психологічні та соціальні аспекти використання опіатних анальгетиків / А. В. Воронін, З. В. Максимова, Я. В. Коваленко. - С. 149
Секела, М. В. Клінічний досвід адекватного знеболення (місцевого та загального) при запущеному раку легень та важкій комбінованій травмі грудної клітки і живота / М. В. Секела, В. В. Макаров, К. Д. Мажак. - С. 152
Москаленко, А. М. Сравнительная характеристика эффективности декскетопрофена и кеторолака при симптоматическом лечении больных с запущенными опухолями языка и дна полости рта / А. М. Москаленко [и др.]. - С. 157
Другие авторы: Добровольский Н. А., Дубинина В. Г., Гоженко А. И.
Губський, Ю. І. Антиоксиданти в контролі больового синдрому, квантова фармакологія фенольних та N-гетероциклічних антиоксидантів / Ю. І. Губський, О. В. Афанасенко. - С. 159
Шевченко-Битенский, К. В. Тревожно-депрессивные расстройства и их паллиативная терапия при соматических заболеваниях / К. В. Шевченко-Битенский, П. П. Давидюк, В. С. Битенский. - С. 164
Вільчинська, О. В. Пошук лікарських засобів з протипухлинною активністю серед гетероциклів - похідних пуринів та піримідинів / О. В. Вільчинська, Ю. І. Губський. - С. 167
Хірургічні, комплексні та немедикаментозні методи лікування та опіки в паліативній медицині. - С. 173
Возіанов, С. О. Значення черезшкірної пункційної нефростомії у лікуванні інкурабельних онкологічних хворих / С. О. Возіанов [и др.]. - С. 173
Другие авторы: Горзов А. А., Кравченко М. І., Майдан С. Б., Іващенко П.Б.
Гарницька, А. В. Клініко-нейрометрична характеристика діабетичної полінейропатії / А. В. Гарницька, Б. М. Маньковський. - С. 177
Вергун, А. Р. Деструктивний оніхомікоз у осіб похилого віку: ускладнення та хірургічні аспекти комплексного лікування / А. Р. Вергун [и др.]. - С. 179
Другие авторы: Котик В. В., Чуловський Я. Б., Вергун О.М., Демидова А.Л.
Губенко, В. П. Комплексне лікування хворих вертеброгенними попереково-крижовими больовими синдромами із застосуванням комбінованої тракції хребта та фізіотерапії в похилому віці / В. П. Губенко, Л. М. Зачек, Л. В. Мельниченко. - С. 184
Шелухова, І. В. Вдосконалення системи підготовки спортсменів в контексті профілактики тяжких травматичних пошкоджень. Паліативна медицина / І. В. Шелухова [и др.]. - С. 189
Другие авторы: Виноградський Б. А., Антоненко С. А., Вергун А. Р., Вергун О. М., Дибас П. Р.
Гайдукова, Г. Р. Законодавче закріплення прав, обов'язків та відповідальності пацієнтів і спеціалістів паліативних закладів і хоспіса / Г. Р. Гайдукова. - С. 194
[/showhide]

Публікації на цю тему