Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Організаційні, медико-юридичні та клініко-фармацевтичні питання

Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Організаційні, медико-юридичні та клініко-фармацевтичні питання : матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 23-24 листоп. 2015 року, м. Київ / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Держ. навч.-наук.-метод. центр паліатив. та хоспіс. медицини ; за ред. Ю.В. Воронека, Ю.І. Губського. - Київ : Талком, 2015. - 288 с. : іл. - Бібліогр.: в кінці ст.
Б-96863

У виданні розглянуті питання організаційного, медико-юридичного та клініко-фармацевтичного забезпечення паліативної допомоги в світі та в Україні на початку ХХІст., шляхи розвитку паліативної та хоспісної медицини, як новітнього напрямку національної системи охорони здоров'я, клінічної медицини та медичної науки. Особливу увагу надано проблемним інстутаційним питанням стаціонарної та амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам з хронічними невиліковними хворобами в світі напрямків рефоромування системи охорони здоров'я в Україні.

Зміст[showhide]
Вороненко, Ю. В. До учасників ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в України" / Ю. В. Вороненко. - С. 5
Доповіді та тези повідомлень. - С. 9
Губський, Ю. І. Паліативна медична допомога в Україні: соціальні, медико-правові та клініко-фармацевтичні аспекти / Ю. І. Губський. - С. 9
Гойда, Н. Г. Організаційні аспекти створення системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні / Н. Г. Гойда [та ін.]. - С. 32
Другие авторы: Царенко А. В., Князевич В. М., Губський Ю. І.
Моісеєнко, Р. О. Актуальність розвитку паліативної допомоги дітям в Україні / Р. О. Моісеєнко. - С. 49
Гревцова, Р. Ю. Правові проблеми розвитку паліативної допомоги в системі охорони громадського здоров’я України / Р. Ю. Гревцова. - С. 62
Гончаренко, А. А. Реализация государственной политики в сфере оказания паллиативной помощи в Харьковской области / А. А. Гончаренко, В. А. Экзархов, В. П. Муравьев. - С. 66
Царенко, А. В. Opганізаційні та медичні аспекти створення виїзної бригади паліативної та хоспісної допомоги / А. В. Царенко [та ін.]. - С. 70
Другие авторы: Шекера О. Г., Вілівчук В. Д., Вороній А. В.
Бабійчук, О. М. Адміністративно-правове регулювання та юридичні аспекти в паліативній і хоспісній медицині / О. М. Бабійчук. - С. 88
Вольф, О. О. Відкритість системи охорони здоров’я на зміни та інновації під час комплексної реформи соціальної політики держави / О. О. Вольф. - С. 109
Шлапак, І. П. Сучасні методи знеболювання інкурабельних онкологічних хворих / І. П. Шлапак, О. А. Галушко
Губський, Ю. І. Біль, як біологічний та психосоціальний феномен. Фармакологія болю: анальгетики, антиоксиданти / Ю. І. Губський [та ін.]. - С. 121
Другие авторы: Бухтіарова Т. А., Парамонова Г. І., Ігрунова О. М.
Лесной, И. И. Влияние налбуфина на некоторые показатели, характеризующие состояние клеточного звена иммунной системы при периоперационном обезболивании в онкохирургии / И. И. Лесной, Р. И. Сидор, М. О. Катриченко. - С. 136
Экзархова, А. И. Проблемы паллиативной помощи неврологической популяции терминальных больных в Харьковской области / А. И. Экзархова, В. В. Экзархова. - С. 143
Башкірова, Л. М. Можливості паліативної допомоги при порушені ковтання хворим з бічним аміотрофічним склерозом / Л. М. Башкірова. - С. 147
Афанасенко, О. В. Антиоксиданти, як лікарські засоби ад'ювантної дії в паліативній медицині / О. В. Афанасенко. - С. 158
Гоженко, А. И. Теоретические основы совершенствования технологии паллиативной медицины / А. И. Гоженко. - С. 164
Гоженко, А. И. Особливості функціонального стану нирок у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень / А. И. Гоженко, Л. А. Ковалевська, Т. М. Горбенко. - С. 167
Секела, М. В. Паліативна торакальна хірургія хіміорезистентного деструктивного туберкульозу легень / М. В. Секела [та ін.]. - С. 171
Другие авторы: Мажак К. Д., Кузик П. В., Рак Л. М., Мотрук Ю. І.
Вольф, О. О. Особливості соціальної роботи у сфері паліативної та хоспісної допомоги особам, постраждалим у ході АТО на сході України / О. О. Вольф. - С. 176
Брацюнь, О. П. Розвиток медичного капеланства в Україні, як складова політики в галузі охорони здоров’я / О. П. Брацюнь. - С. 182
Вольф, О. О. Програма циклу тематичного удосконалення "Психологічні, соціальні та юридичні аспекти організації надання медичної допомоги в амбулаторних і стаціонарних умовах" : проект / О. О. Вольф [та ін.]. - С. 193
Другие авторы: Губський Ю. І., Царенко А. В., Толстых О. І., Слесаренко О. В.
Фролков, В. Паллиатив на грани / В. Фролков. - С. 199
Додатки. Нормативно-правові акти, що регулюють надання паліативної та хоспісної допомоги. - С. 208
[/showhide]

Публікації на цю тему