Алгоритм лікування пацієнтів з гострим некротичним панкреатитом в умовах спеціалізованого відділення багатопрофільної лікарні

Алгоритм лікування пацієнтів з гострим некротичним панкреатитом в умовах спеціалізованого відділення багатопрофільної лікарні : методичні рекомендації / Я. М. Сусак [та ін.] ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України [та ін.]. - Київ : Наук. світ, 2017. - 25 с. : табл. - Бібліогр.: с. 20-21.
Б-96961

Мета методичних рекомендацій - надати лікарям сучасне обгрунтування доцільності застосування вдосконаленого апгоритму лікування хворих з ГНП, що допоможе надавати більш якісну медичну допомогу хворим з цією патологією.
Зміст[showhide]
Класифікація гострого панкреатиту. - С. 6
Діагностика гострого панкреатиту. - С. 7
Лікування хворих з гострим некротичним панкреатитом. - С. 8
Результати лікування хворих з гострим некротичним панкреатитом з використанням алгоритму хірургічного лікування. - С. 16
Практичні рекомендації. - С. 19
Додаток 1. Ступені тяжкості стану хворого з гострим панкреатитом. - С. 22
Додаток 2. Модифікована шкала оцінки органної дисфункції J.C. Marshall (1995). - С. 23
Додаток 3. Шкала ВISАР. - С. 24
Додаток 4. Алгоритм лікування хворих з гострим некротичним панкреатитом. - С. 25
[/showhide]

Публікації на цю тему