Аритмії та блокади серця: З0-річний науково-практичний досвід вивчення порушень ритму серця з урахуванням рекомендацій доказової медицини

Аритмії та блокади серця: З0-річний науково-практичний досвід вивчення порушень ритму серця з урахуванням рекомендацій доказової медицини : практичне керівництво / В. І. Денисюк, В. М. Мороз, О. В. Денисюк. - Київ : Центр ДЗК, 2017. - 559 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці розд.
Б-97070
Денесюк, В. І.

Матеріали в практичному керівництві викладені на основі принципів доказової медицини та великого досвіду роботи авторів. Велика увага надається стандартам діагностики та тактиці лікування аритмій серця із застосуванням простих, доступних та інформативних алгоритмів.
Зміст:
Розділ 1. Сучасні погляди на механізми розвитку порушень ритму серця. - С. 11
1.1. Аритмії, викликані порушеннями формування імпульсу. - С. 12
1.2. Аритмії, викликані порушеннями проведення імпульсу (micro re-entry та macro re-entry). - С. 18
1.3. Генетичні механізми, які сприяють розвитку порушень ритму серця. - С. 21
Розділ 2. Електрокардіограма в нормі та критерії діагностики гіпертрофій різних відділів серця. - С. 24
2.1. Електрокардіограма в нормі. - С. 25
2.2. Критерії діагностики гіпертрофій різних відділів серця. - С. 35
2.3. Холтерівське моніторування ЕКГ. - С. 43
Розділ 3. Класифікація аритмій та блокад серця. - С. 49
Розділ 4. Клінічна та електрофізіологічна характеристика антиаритмічних препаратів і засобів інших груп, які володіють опосередкованою протиаритмічною дією. - С. 56
4.1. Клінічна та електрофізіологічна характеристика антиаритмічних препаратів різних класів. - С. 57
4.2. Клінічна характеристика та класифікація препаратів, які володіють прямою або опосередкованою аритмічною дією і не увійшли в класифікацію V. Williams [1984] та Harrison [1986]. - С. 82
4.3. Проаритмогенні ефекти антиаритмічних препаратів. - С. 93
Розділ 5. Принципи комбінованого застосування антиаритмічних препаратів при резистентних порушеннях ритму серця. - С. 105
5.1. Комбінація антиаритмічних препаратів І класу з β-адреноблокаторами. - С. 111
5.2. Комбінація антиаритмічних препаратів І класу з антагоністами кальцію. - С. 112
5.3. Комбінація антиаритмічних препаратів III класу з β-адреноблокаторами. - С. 113
5.4. Комбінація антиаритмічних препаратів III класу з антагоністами кальцію. - С. 114
5.5. Комбінація антиаритмічних препаратів І та III класів. - С. 115
Розділ 6. Надшлуночкові, шлуночкові екстрасистоли та парасистоли. - С. 119
6.1. Надшлуночкові екстрасистоли. - С. 119
6.2. Шлуночкові ектрасистоли. - С. 125
6.3. Парасистолія. - С. 133
6.4. Особливості лікування надшлуночкової екстрасистолії та парасистолії. - С. 141
6.5. Особливості лікування шлуночкової екстрасистолії та парасистолії. - С. 146
6.6. Результати основних клініко-експериментальних наукових досліджень співавторів практичного керівництва у вивченні екстрасистолічної аритмії. - С. 156
Розділ 7. Пароксизмальні надшлуночкові тахікардії. - С. 169
7.1. Клініка та діагностика різних форм надшлуночкових тахікардій. - С. 172
7.2. Лікування надшлуночкової тахікардії. - С. 184
7.3. Надшлуночкові тахікардії у вагітних. - С. 208
Розділ 8. Фібриляція передсердь. - С. 212
8.1. Ремоделювання серця та предиктори ризику розвитку фібриляції передсердь. - С. 215
8.2. Клініка, діагностика та стратифікація фібриляції передсердь. - С. 220
8.3. Первинна медична допомога. - С. 222
8.4. Вторинна (спеціалізована) медична допомога. - С. 265
8.5. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога. - С. 273
8.6. Результати основних клініко-експериментальних наукових робіт співавторів практичного керівництва з вивчення патологічних механізмів розвитку, перебігу тахіаритмії і способів підвищення ефективності і безпеки антиаритмічних препаратів. - С. 287
Розділ 9. Тріпотіння передсердь. - С. 308
9.1. Клініко-електрокардіографічні критерії діагностики. - С. 310
9.2. Методи лікування та профілактики тріпотіння передсердь. - С. 314
Розділ 10. Шлуночкова тахікардія. - С. 326
10.1. Коронарогенні та некоронарогенні шлуночкові тахікардії. - С. 330
10.2. Генетично-детерміновані захворювання, при яких ШЕ/ШТ є основним клінічним проявом. - С. 336
10.3. Ідіопатична шлуночкова тахікардія та фібриляція шлуночків у пацієнтів зі структурно нормальним серцем [ЄТК-2015; ААУ-2016]. - С. 338
10.4. Клініка та діагностика шлуночкової тахікардії. - С. 347
10.5. Лікування та профілактика шлуночкових тахікардій. - С. 358
Розділ 11. Раптова серцева смерть. - С. 393
11.1. Етіопатогенетичні фактори та діагностика раптової серцевої смерті. - С. 395
11.2. Стратифікація ризику раптової серцевої смерті. - С. 401
11.3. Серцево-легенева реанімація. - С. 410
11.4. Профілактика раптової серцевої смерті. - С. 423
Розділ 12. Блокади серця. - С. 451
12.1. Синоатріальна блокада. - С. 452
12.2. Атріовентрикулярні блокади. - С. 455
12.3. Блокади ніжок і гілок пучка Гіса. - С. 459
Розділ 13. Електрокардіографічні синдроми. - С. 480
13.1. Синдром подовженого інтервалу QT. - С. 480
13.2. Синдром укороченого інтервалу QT. - С. 490
13.3. Синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта. - С. 494
13.4. Синдром ранньої реполяризації шлуночків. - С. 502
13.5. Синдром Бругада . - С. 506
13.6. Синдром слабкості синусового вузла. - С. 511
13.7. Синдром «німого передсердя». - С. 516
Розділ 14. Порушення ритму серця у вагітних та їх лікування. - С. 523
14.1. Патофізіологічні зміни та методи дослідження системи кровообігу при вагітності. - С. 524
14.2. Клінічний перебіг та методи лікування різних аритмій та блокад серця при вагітності. - С. 527
Список клініко-експериментальних наукових робіт та патентів авторів практичного керівництва щодо порушень ритму серця з урахуванням років публікацій. - С. 542

Публікації на цю тему