Болезнь Вильсона у детей и подростков (нарушение обмена меди)

Болезнь Вильсона у детей и подростков (нарушение обмена меди) : учебно-методическое пособие / О. В. Семёнова ; Витеб. гос. мед. ун-т. - Витебск : ВГМУ, 2014. - 50 с. : ил. - Бібліогр.: с. 48-50.
Б-95896
Семёнова, О. В.

Запрошуємо до Бібліотеки

Читачі нашої бібліотеки мають доступ до найбільшої в Україні колекції медичних книг та періодичних видань. Отримавши читацький квиток, Ви зможете працювати у стінах прекрасної історичної будівлі, в центрі Києва. Наші читачі, серед яких відомі імена у медицині, вважають ресурси Бібліотеки безцінними. Ми хочемо, щоб ви приєдналися до них.