Діагностика та лікування хвороб зовнішнього вуха у дітей

Діагностика та лікування хвороб зовнішнього вуха у дітей : навчально-методичний посібник / А. А. Лайко [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. - Київ : Логос , 2016. - 94 с. : іл. - Бібліогр.: с. 93-94.
Б-96773

Розглянуто хвороби зовнішнього вуха у дітей, які часто зустрічаються у практичній діяльності оториноларингологів. Звернено увагу на сучасні питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування. Основою посібника є багатий досвід авторів з цих питань, а також систематизовані дані літератури. Він ілюстрований таблицями та рисунками.
Зміст[showhide]
Розділ 1. Анатомічні особливості зовнішнього вуха. - С. 8
Розділ 2. Класифікація хвороб зовнішнього вуха. - С. 15
Розділ 3. Хвороби вушної раковини. - С. 24
Розділ 4. Захворювання зовнішнього слухового ходу. - С. 47
Розділ 5. Пухлини зовнішнього вуха. - С. 72
Розділ 6. Профілактика хвороб зовнішнього вуха. - С. 86
[/showhide]

Публікації на цю тему