Довідник оперативних розрахунків медичної служби збройних сил України

Довідник оперативних розрахунків медичної служби збройних сил України : навчально-методичний посібник / Булах О.Ю. та ін.; за ред. В.Б. Андронатія, Ю.Ф. Клівенка ; Укр. військ.-мед. акад., НДІ пробл. військ. медицини МО України. - Київ : Чалчинська Н.В., 2015. - 319 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 303-319.
Б-96426

У довіднику висвітлено основні етапи планування медичного забезпечення військ в різних умовах їх застосування у воєнних конфліктах та в надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру. Ознакою підготовки ЗС України в сучасних умовах є наближення до міжнародних стандартів, тому матеріали розділів Довідника викладені у порівнянні з аналогічними розділами, прийнятими в країнах Альянсу.

Зміст [showhide]1. Характеристика сучасних збройних конфліктів та їх вплив на організацію медичного забезпечення військ. - С. 6
1.1. Коротка характеристика сучасних збройних конфліктів. - С. 6
1.2. Медичне забезпечення застосування військ (сил). - С. 13
1.3. Особливості медичного забезпечення батальйонних (ротних) тактичних груп. - С. 18
2. Порядок прийняття рішення начальником медичної служби під час планування медичного забезпечення. - С. 25
2.1. Загальні положення. - С. 25
2.2. Послідовність роботи органу управління (начальника) медичної служби з планування медичного забезпечення військ в операції. - С. 28
2.3. План медичного забезпечення бою (операції). - С. 33
2.4. Методика розробки вказівок головних медичних спеціалістів Міністерства оборони України. - С. 35
2.5. Форма оцінки ситуації щодо медичного забезпечення (варіант НАТО). - С. 38
2.6. План медичного забезпечення (варіант НАТО). - С. 39
3. Санітарні втрати. - С. 43
3.1. Класифікація втрат особового складу за методикою НАТО (МS 53/1). - С. 47
3.2. Вихідні дані для розрахунків санітарних втрат військ. - С. 48
3.3. Структура санітарних втрат (вхідний потік до ВППГ), ТСН 2002. - С. 55
3.4. Результати медичного забезпечення об’єднаного угрупування військ в контртерористичній операції (КТО)на Північному Кавказі в 1999-2002рр.- С. 57
3.5. Медичне сортування. - С. 60
3.6. Надзвичайні ситуації. - С. 70
3.7. Прогнозування втрат внаслідок аварій або руйнування радіаційно небезпечних об’єктів. - С. 74
3.8. Прогнозування втрат особового складу у зоні можливого хімічного забруднення. - С. 75
3.9. Прогнозування втрат психіатричного профілю при дії різних уражаючих факторів. - С. 80
3.10. Втрати особового складу медичної служби у воєнних конфліктах. - С. 82
3.11. Аналіз втрат медичної служби в ході окремих операцій Великої Вітчизняної війни. - С. 84
3.12. Можливі розміри і структура санітарних втрат особового складу в сучасних операціях (варіант досліджень НДР "Оборона", "Ланка"). - С. 90
3.13. Показники втрат особового складу за методикою ОВС НАТО. - С. 94
4. Винос, вивіз, евакуація поранених та хворих. - С. 97
4.1. Методика розрахунку потреб сил і засобів медичної служби для евакуації поранених. - С. 97
4.2. Характеристика евакотранспортних засобів та можливості автосанітарних підрозділів щодо евакуації поранених. - С. 101
4.3. Військово-санітарна летючка (ВСЛ). - С. 108
4.4. Розрахунок потреби в засобах евакуації за методикою НАТО. - С. 113
5. Медична допомога, лікування поранених та хворих. - С. 117
5.1. Розрахунок сил медичної служби для надання першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги у медичній роті (медичному пункті). - С. 117
5.2. Потреба в хірургічних бригадах за методикою НАТО (MC 53/1). - С. 119
5.3. Інфузійно-транфузійна терапія. - С. 155
6. Ліжковий фонд. - С. 160
6.1. Методики визначення потреб у ліжковому фонді в Міністерстві охорони здоров’я України. - С. 160
6.2. Методика розрахунків потреби у медичному персоналі для цивільних і військових лікувальних закладів. - С. 164
6.3 Методичні підходи щодо визначення потреби в ліжках пересувної госпітальної бази (ПГБ). - С. 164
6.4. Методика визначення потреби в ліжковому фонді в ЗС США. - С. 171
7. Медичне постачання. - С. 180
7.1. Класифікація і загальна характеристика медичного майна. - С. 180
7.2. Розрахунок потреби у медичному майні на особливий період. - С. 185
8. Медичні підрозділи військових частин і з’єднань, військово-медичні заклади. - С. 200
8.1. Госпітальні ресурси ЗС США сучасного зразка на ТВД. - С. 217
9. Додаткова інформація. - С. 265
9.1. Система лікувально-евакуаційного забезпечення (схеми). - С. 265
9.2. Дослідження варіантів лікувально-евакуаційного забезпечення різних категорій поранених в сучасних воєнних конфліктах (за даними літератури). - С. 268
9.3. Засоби зв’язку, які застосовуються медичною службою, та їх характеристика. - С. 275
10. Умовні знаки медичної служби. - С. 288
10.1. Умовні знаки медичної служби Збройних Сил України. - С. 288
10.2. Умовні знаки медичної служби цивільної оборони. - С. 293
10.3. НАТО військові символи на карті. Керівництво для штабних офіцерів багатонаціональної бригади. - С. 294
[/showhide]

Публікації на цю тему