Електрокардіографічна діагностика і лікування в невідкладній кардіології

Скибчик, В. А. Електрокардіографічна діагностика і лікування в невідкладній кардіології : навчальний посібник / В. А. Скибчик, Я. В. Скибчик. - 2-е вид., доп. - Львів : Простір-М, 2016. - 154 с. : іл. - (Україніка). - Бібліогр.: с. 154
Б-96590

У виданні розглянуто найпоширеніші невідкладні стани в кардіології, які зустрічаються в лікарській практиці. У кожній із представлених нозологій коротко визначенно сутність патології, причини її виникнення, описано електрокардіографічні діагностичні критерії з відповідною ілюстрацією електрокардіограм і алгоритми лікування.

Зміст [showhide]Розділ 1. Загальна оцінка електрокардіограми. - С. 10
1.1. Технічна оцінка придатності електрокардіограми. - С. 10
1.2. Визначення нормального синусового ритму. - С. 11
1.3. Ознаки нормальної електрокардіограми. - С. 12
1.4. Частота серцевих скорочень. - С. 14
1.5. Положення електричної осі серця. - С. 16
1.6. Вольтаж зубців. - С. 19
1.7. Додаткові електрокардіографічні відведення. - С. 20
1.8. Електрокардіограма при гіпертрофії та дилатації камер серця. - С. 22
1.8.1. Гіпертрофія правого передсердя. - С. 22
1.8.2. Гіпертрофія лівого передсердя. - С. 22
1.8.3. Гіпертрофія правого шлуночка. - С. 24
1.8.4. Гіпертрофія лівого шлуночка. - С. 25
1.8.5. Дилатація обох шлуночків. - С. 26
1.9. Електрокардіографічний висновок. - С. 27
Розділ 2. Надшлуночкові порушення серцевого ритму. - С. 28
2.1. Синусова тахікардія. - С. 28
2.2. Надшлуночкова екстрасистолія. - С. 30
2.3. Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія. - С. 32
2.4. Фібриляція передсердь. - С. 37
2.5. Тріпотіння передсердь. - С. 41
2.6. Блокована передсердна тахікардія. - С. 43
Розділ 3. Шлуночкові порушення серцевого ритму. - С. 45
3.1. Шлуночкова екстрасистолія. - С. 45
3.2. Шлуночкова пароксизмальна тахікардія. - С. 49
3.3. Тріпотіння і фібриляція шлуночків. - С. 53
Розділ 4. Брадикардії і брадіаритмії. - С. 58
4.1. Синусова брадикардія. - С. 58
4.2. Синоатріальна блокада. - С. 60
4.3. Атріовентрикулярна блокада І ступеня. - С. 63
4.4. Атріовентрикулярна блокада II ступеня. - С. 64
4.5. Атріовентрикулярна блокада III ступеня (повна). - С. 67
4.6. Синдром Фредеріка. - С. 69
4.7. Синдром слабкості синусового вузла. - С. 71
4.8. Брадикардична форма фібриляції передсердь. - С. 73
4.9. «Вислизаючі» скорочення. - С. 74
4.10. Атріовентрикулярний та ідіовентрикулярний ритми. - С. 75
4.11. Штучний водій ритму. - С. 79
4.12. Асистолія. - С. 83
4.13. Електромеханічна дисоціація. - С. 87
Розділ 5. Зміни внутрішньошлуночкової провідності. - С. 90
5.1. Блокада правої ніжки пучка Гіса. - С. 90
5.2. Блокада лівої ніжки пучка Гіса. - С. 91
5.3. Синдром ранньої реполяризації шлуночків. - С. 93
5.4. Синдром подовженого інтервалу QТ. - С. 95
5.5. Синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта. - С. 97
Розділ 6. Порушення кровообігу. - С. 101
6.1. Стенокардія. - С. 101
6.2. Гострий інфаркт міокарда з елевацією SТ. - С. 104
6.3. Набряк легень. - С. 113
6.4. Кардіогенний шок. - С. 114
6.5. Гострий інфаркт міокарда без елевації SТ. - С. 116
6.6. Тромбоемболія легеневої артерії. - С. 118
6.7. Гострий цереброкардіальний синдром. - С. 123
6.8. Гострий перикардит. - С. 125
Розділ 7. Електролітні розлади. - С. 129
7.1. Гіпокаліємія. - С. 129
7.2. Гіперкаліємія. - С. 131
7.3. Гіпокальціємія. - С. 134
7.4. Гіперкальціємія. - С. 135
7.5. Гіпомагніємія. - С. 137
7.6. Гіпермагніємія. - С. 138
Розділ 8. Гіпертензивні кризи та їх лікування. - С. 139
8.1. Лікування неускладненого гіпертензивного кризу. - С. 140
8.2. Лікування ускладненого гіпертензивного кризу. - С. 142
8.2.1. Гостра гіпертензивна енцефалопатія. - С. 144
8.2.2. Ішемічний інсульт. - С. 145
8.2.3. Геморагічний інсульт. - С. 145
8.2.4. Субарахноїдальний крововилив. - С. 146
8.2.5. Гострий коронарний синдром. - С. 148
8.2.6. Гостра лівошлуночкова недостатність. - С. 148
8.2.7. Гостре розшарування аорти. - С. 149
8.2.8. Еклампсія (гіпертензивний криз у вагітних). - С. 151
8.2.9. Гіперсимпатикотонія. - С. 152
[/showhide]

Публікації на цю тему