Народилася Катерина Федорівна Чернушенко

Дата:
03.12.2021 день
2021-12-03T00:00:00+02:00
2021-12-04T00:00:00+02:00
Народилася Катерина Федорівна Чернушенко

95 років від дня народження імунолога, алерголога, члена-кореспондента НАМНУ, доктора медичних наук, професора Катерини Федорівни Чернушенко (1926-2016)

Імунолог, алерголог, член-кореспондент НАМН України (1994), доктор медичних наук (1968), професор (1976), заслужений діяч науки і техніки України (1990), завідувач лабораторії імунології Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України (1968-2010). Закінчила лікувальний факультет Архангельського медичного інституту (1950).

Основна наукова діяльність була присвячена проблемам імунопатогенезу туберкульозу та неспецифічних захворювань легень (пневмонії, бронхіти, саркоїдоз, бронхіальна астма, плеврити тощо). Під її керівництвом та за її безпосередньої участі були розроблені й удосконалені методи оцінки імунологічного статусу пацієнтів і методи диференціальної діагностики, запропоновані різноманітні схеми імунокоригуючої терапії залежно від виду патології та стадії процесу, а також від характеру та ступеня порушень імунологічної реактивності хворих, вивчені механізми дії багатьох імунотропних препаратів, визначені показання та протипоказання до їх призначення, проведена оцінка їхньої клініко-імунологічної ефективності. На основі результатів проведених досліджень була сформульована нова концепція диференціації імунних станів на захисно-пристосувальні й імунодефіцитні. Під її керівництвом були проведені дослідження біологічних властивостей L-форм мікобактерій туберкульозу та вивчена їхня роль в імунопатогенезі туберкульозного процесу у хворих з вперше виявленими та хронічними його формами, а також у пацієнтів із залишковими туберкульозними змінами в легенях. Велика увага приділялася вивченню механізмів протитуберкульозного імунітету (вакцинація БЦЖ, антигенемія, прогресуючий туберкульоз, рецидивуючий туберкульоз тощо).

Наукові праці: “Побочные реакции при антибактериальной терапии больных туберкулезом” (1975); “Иммунологические исследования в клинике” (1978); “Иммунология и иммунопатология заболеваний легких” (1981); “Аутоиммунные процессы и их роль в клинике внутренних болезней” (1984); “Бронхиальная астма” (1984); “Прикладная иммунология” (1984); “Иммунодиагностика туберкулеза” (2000); “Иммунокорригирующая терапия” (2001); “Противотуберкулезный иммунитет” (2001).

95 років від дня народження імунолога, алерголога, члена-кореспондента НАМНУ, доктора медичних наук, професора Катерини Федорівни Чернушенко (1926-2016) Імунолог, алерголог, член-кореспондент НАМН України (1994), доктор медичних наук (1968), професор (1976), заслужений діяч науки і техніки України (1990), завідувач лабораторії імунології Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України (1968-2010). Закінчила лікувальний факультет Архангельського медичного інституту (1950). Основна наукова діяльність була присвячена проблемам імунопатогенезу туберкульозу та неспецифічних захворювань легень (пневмонії, бронхіти, саркоїдоз, бронхіальна астма, плеврити тощо). Під її керівництвом та за її безпосередньої участі були розроблені й удосконалені методи оцінки імунологічного статусу пацієнтів і методи диференціальної діагностики, запропоновані різноманітні схеми імунокоригуючої терапії залежно від виду патології та стадії процесу, а також від характеру та ступеня порушень імунологічної реактивності хворих, вивчені механізми дії багатьох імунотропних препаратів, визначені показання та протипоказання до їх призначення, проведена оцінка їхньої клініко-імунологічної ефективності. На основі результатів проведених досліджень була сформульована нова концепція диференціації імунних станів на захисно-пристосувальні й імунодефіцитні. Під її керівництвом були проведені дослідження біологічних властивостей L-форм мікобактерій туберкульозу та вивчена їхня роль в імунопатогенезі туберкульозного процесу у хворих з вперше виявленими та хронічними його формами, а також у пацієнтів із залишковими туберкульозними змінами в легенях. Велика увага приділялася вивченню механізмів протитуберкульозного імунітету (вакцинація БЦЖ, антигенемія, прогресуючий туберкульоз, рецидивуючий туберкульоз тощо). Наукові праці: "Побочные реакции при антибактериальной терапии больных туберкулезом" (1975); "Иммунологические исследования в клинике" (1978); "Иммунология и иммунопатология заболеваний легких" (1981); "Аутоиммунные процессы и их роль в клинике внутренних болезней" (1984); "Бронхиальная астма" (1984); "Прикладная иммунология" (1984); "Иммунодиагностика туберкулеза" (2000); "Иммунокорригирующая терапия" (2001); "Противотуберкулезный иммунитет" (2001).