Народилася Надія Арнольдівна Колесова

Дата:
10.11.2017 день
2017-11-10T00:00:00+02:00
2017-11-11T00:00:00+02:00

75 років від дня народження лікаря-патологоанатома, доктора медичних наук, професора Надії Арнольдівни Колесової (1942)

Лікар-патолого­анатом, доктор медичних наук (1986), професор (1998). Закінчила Київський медичний інститут (1964), де й працює від 1966 (нині Національний медичний університет): від 1991 – завідувач лабораторії ме­­таболічног та структурного аналізу Інституту проблем патології.

Вивчає мета­­болічні та структурні основи фун­­кціональної активності органів і тканин людини та тварин в нормі та за умов розвитку патологічни процесів різного генезу.

Наукові праці: “Заболевания слюнных желез” (1991); “Изменение энергетического обме­­на эпителия десны как показатель уро­­вня кислородной недостаточности тка­­ней пародонта у больных ИБС” (1997); “Структурні зміни кардіоміоцитів та сполучної тканини серця і мікросудин за експериментального гіпо­тиреозу” (2008); “Структурне підґру­нтя розвитку патології міокарда за умов експериментального відтворення судомного синдрому” (2011).

75 років від дня народження лікаря-патологоанатома, доктора медичних наук, професора Надії Арнольдівни Колесової (1942)

Лікар-патолого­анатом, доктор медичних наук (1986), професор (1998). Закінчила Київський медичний інститут (1964), де й працює від 1966 (нині Національний медичний університет): від 1991 – завідувач лабораторії ме­­таболічног та структурного аналізу Інституту проблем патології.

Вивчає мета­­болічні та структурні основи фун­­кціональної активності органів і тканин людини та тварин в нормі та за умов розвитку патологічни процесів різного генезу.

Наукові праці: "Заболевания слюнных желез" (1991); "Изменение энергетического обме­­на эпителия десны как показатель уро­­вня кислородной недостаточности тка­­ней пародонта у больных ИБС" (1997); "Структурні зміни кардіоміоцитів та сполучної тканини серця і мікросудин за експериментального гіпо­тиреозу" (2008); "Структурне підґру­нтя розвитку патології міокарда за умов експериментального відтворення судомного синдрому" (2011).