Народилася Надія Максимівна Гула

Дата:
12.06.2021 день
2021-06-12T00:00:00+03:00
2021-06-13T00:00:00+03:00
Народилася Надія Максимівна Гула

85 років від дня народження біохіміка, доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НАНУ та АМНУ Надії Максимівни Гулої (1936)

Бiохiмiк, доктор біологічних наук (1977), професор (2002), член-кореспондент НАН України (1991), АМН України (1993). Закiнчила Київський медичний iнститут (1959), де й працювала в 1962-1965. У 1965-1975 – старший науковий співробітник Київського НДІ ендокринологiї та обмiну речовин; від 1975 – в Інституті біохімії НАНУ (Київ, від 1992 – завідувач відділу біохімії ліпідів).

Досліджує біологічно активні сполуки, вітаміни, гормони, біоактивні метаболіти, мембранні ліпіди. Отримала нові дані про механізм дії інсуліну та гідрокортизону на обмін вуглеводів у пентозному шунті в нормі та при патології. Вперше в клітинах нейробластоми відкрила й ідентифікувала N-ацилетаноламіни, вивчила їхню роль у модуляції іон-транспортних систем, описала мембранопротекторний ефект цих сполук. З’ясувала залежність фертильної спроможності сперматозоїдів від їхнього ліпідного складу та роль фосфоліпідів у розвитку деяких видів чоловічої неплідності.

Наукові праці: “Фосфоліпіди сперматозоїдів людини та їх роль у забезпеченні фертильної спроможності” (1993); “Довголанцюгові N-ацилетаноламіни як новий клас біологічно активних регуляторів” (1995); “Effect of dopamine and long-chain N-acylethanolamines on steroidogenesis in rat adrenal gland in vitro” (1998); “Біологічна активність та сигнальні ефекти N-ацилетаноламінів” (2002).

85 років від дня народження біохіміка, доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НАНУ та АМНУ Надії Максимівни Гулої (1936) Бiохiмiк, доктор біологічних наук (1977), професор (2002), член-кореспондент НАН України (1991), АМН України (1993). Закiнчила Київський медичний iнститут (1959), де й працювала в 1962-1965. У 1965-1975 – старший науковий співробітник Київського НДІ ендокринологiї та обмiну речовин; від 1975 – в Інституті біохімії НАНУ (Київ, від 1992 – завідувач відділу біохімії ліпідів). Досліджує біологічно активні сполуки, вітаміни, гормони, біоактивні метаболіти, мембранні ліпіди. Отримала нові дані про механізм дії інсуліну та гідрокортизону на обмін вуглеводів у пентозному шунті в нормі та при патології. Вперше в клітинах нейробластоми відкрила й ідентифікувала N-ацилетаноламіни, вивчила їхню роль у модуляції іон-транспортних систем, описала мембранопротекторний ефект цих сполук. З'ясувала залежність фертильної спроможності сперматозоїдів від їхнього ліпідного складу та роль фосфоліпідів у розвитку деяких видів чоловічої неплідності. Наукові праці: "Фосфоліпіди сперматозоїдів людини та їх роль у забезпеченні фертильної спроможності" (1993); "Довголанцюгові N-ацилетаноламіни як новий клас біологічно активних регуляторів" (1995); "Effect of dopamine and long-chain N-acylethanolamines on steroidogenesis in rat adrenal gland in vitro" (1998); "Біологічна активність та сигнальні ефекти N-ацилетаноламінів" (2002).