Народилася Ольга Федорівна Пономарьова

Дата:
09.09.2017 день
2017-09-09T00:00:00+03:00
2017-09-10T00:00:00+03:00

80 років від дня народження кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника Ольги Федорівни Пономарьової (1937)

Кандидат біологічних наук (1983), старший науковий співробітник лабораторії клі­нічної біохімії Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова (з 1985). Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за фахом “біолог-біохімік” (1964). Захистила кандидатську дисертацію “Состояние водно-электролитного обмена при опухо­лях головного мозга” (1983). Нагороджена 3 медалями. Відмінник охорони здоров’я (1983).

Основні напрями наукової діяльності: нейроонкологія, черепно-мозкова травма, цереброваскулярна патологія, радіаційна енцефалопатія, інтенсивна терапія.

Автор 83 наукових праць, співавтор 3 монографій, 3 методичних рекомендацій, 5 медико-біологічних нововведень.

Наукові праці: “Вплив малих доз іонізуючого опромінення на метаболічний гомеостаз” (1998); “Клініко-лабораторні критерії смерті мозку у нейрохірургічних хворих” (2000); “Оцінка метаболічного гомеостазу при гліомах головного мозку” (2003); “Комплекс прогностичних критеріїв при хірургічному лікуванні хворих з церебро-васкулярною патологією” (2003); “Особенности изме­нений водно-ионного обмена у больных при отстроченных травматических поражениях головно­го мозга” (2007); “Экспериментальные исследования действия магнитно-лазерной терапии на сос­тояние водно-ионного обмена при легкой черепно-мозговой травме” (2007).