Народився Олександр Глібович Дубровін

Дата:
10.09.2017 день
2017-09-10T00:00:00+03:00
2017-09-11T00:00:00+03:00

65 років від дня народження дитячого хірурга, доктора медичних наук, професора Олександра Глібовича Дубровіна (1952)

Дитячий хірург, доктор медичних наук (2005), професор кафедри дитячої хірургії (з 2007 р.).

Закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця (1977), інтернатуру за спеціальністю “дитяча хірургія” в обласній дитячій лікарні м. Чернігова. У 1978-1981 рр. працював на посаді лікаря-хірурга в дитячій клінічній лікарні №2 міста Києва. З 1981 по 1991 рр. – молодший науковий співробітник у відділенні хірургії вроджених вад розвитку в дітей НДІ ПАГ м. Києва. Протягом 1991 р. – старший науковий співробітник цього ж закладу. У 1991-1994 рр. – асистент кафедри дитячої хірургії Київського інституту вдосконалення лікарів. У 1994 р. обраний на посаду асистента кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, у 2004 р. – доцента кафедри. З лютого 2007 р. – професор кафедри.

У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук “Органозберігаючі принципи хірургічного лікування стенозів стравоходу у дітей”.

Автор понад 150 наукових праць, зокрема 1 практичного посібника та 12 патентів на винахід. Основні напрями наукової діяльності — корекція вроджених вад розвитку дихальної системи та шлунково-кишкового тракту. Проходив курси підвищення кваліфікації (2000 р.) та стажувався на базі кафедри дитячої хірургії РДМУ в Москві за програмою “Современные технологии в детской хирургии с курсом эндоскопической хирургии”. Виконує значний обсяг лікувальної та консультативної роботи.

Наукові праці: “Диагностика и выбор тактики лечения нарушений проходимости пищевода у детей” (1988); “Диагностика и лечение стеноза пищевода у детей” (2008).