Народилася Євгенія Ісаківна Спину

Дата:
25.09.2020 день
2020-09-25T00:00:00+03:00
2020-09-26T00:00:00+03:00

95 років від дня народження гігієніста, токсиколога, доктора медичних наук, професора Євгенії Ісаківни Спину (1925-2011)

Гігієніст, токсиколог, доктор медичних наук (1965), професор. Закінчила санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту (1948). Працювала в Київському НДІ гігієни праці та професійних захворювань на посадах молодшого (1948-1954), старшого наукового співробітника (1954-1964) лабораторії токсикології; від 1964 – у Всесоюзному НДІ гігієни та токсикології пестицидів, полімерних та пластичних мас (нині – Інститут екогігієни та токсикології імені Л.І. Медведя НАМН України).

Основні напрями наукової діяльності: токсикологія та гігієнічне нормування пестицидів, застосування методів умовних рефлексів у токсикологічному експерименті, виявлення закономірностей міграції ксенобіотиків з екологічною метою; опрацювала принцип комплексного гігієнічного нормування пестицидів, один з авторів інтегрального критерію небезпеки пестицидів для людини – допустимої добової дози; запропонувала та створила новий напрям у регламентації хімічних засобів захисту рослин – обгрунтування допустимого вмісту їх у грунті; співавтор еколого-гігієнічної класифікації пестицидів.