Народився Олександр Миколайович Біловол

Дата:
11.01.2022 день
2022-01-11T00:00:00+02:00
2022-01-12T00:00:00+02:00
Народився Олександр Миколайович Біловол

60 років від дня народження фармаколога, академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора Олександра Миколайовича Біловола (1962)

Фармаколог, академік НАМН України (2012), доктор медичних наук (1999), професор (2001), Заслужений лікар України (2000), заслужений діяч науки і техніки України (2004), Перший заступник Міністра охорони здоров’я (2007-2008), Перший заступник Міністра охорони здоров’я – Головний державний санітарний лікар України (2009-2010), професор кафедри внутрішньої медицини № 1 та клінічної фармакології Харківського національного медичного університету. Закінчив Харківський медичний інститут (1985), Національну юридичну академію України (1996) та Українську фармацевтичну академію (1999).

Провідний вчений у галузі кардіології та керівник нового напряму в кардіології – дослідження ролі клітинних, імунозапальних, нейрогуморальних механізмів і стану ендотелію при гіпертонічній хворобі, атеросклерозі, стенокардії, гострому інфаркті міокарда, хронічній серцевій недостатності та їх ускладненнях, розробка патогенетичного лікування; розробка персоналізованої корекції артеріальної гіпертензії з інсулінорезистентністю на основі молекулярно-генетичного аналізу поліморфізму генів ATIR PPARJ. Розробив і запровадив у клінічну практику цілу низку методів діагностики та лікування гіпертонічної хвороби, інфаркту міокарда та недостатності кровообігу, що спрямовані на ремоделювання міокарда, поліпшення його скоротливої здатності та ліквідацію діастолічної дисфункції. Зробив суттєвий внесок у розробку проблем інтенсивної кардіології та клінічної фармакології внутрішніх хвороб. Під його керівництвом розроблена Концепція розвитку медичної освіти України (2007), відновлені лікарські спеціальності інтернатури: неонатологія, дитяча анестезіологія та оториноларингологія, дерматовенерологія та спортивна медицина, запроваджена в Україні підготовка медичних сестер за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”. За його ініціативою з метою підняття престижності професії медичної сестри та розвитку ступеневої сестринської освіти МОЗ України у закладах охорони здоров’я введено посаду заступника головного лікаря з медсестринства, яку мають право обіймати медичні сестри, які мають базову вищу освіту в галузі знань “Медицина”, спеціальністю “Сестринська справа”. Розробив низку організаційних заходів для вдосконалення медичної служби в Україні.

Наукові праці: “Історія фармації України” (1999); “Фармакотерапія внутрішніх захворювань та їх невідкладних станів” (2001); “Клінічна фармакологія” (2005); “Клінічна фармакологія антибіотиків” (2007); “Клиника и генетика наследственных заболеваний сопровождающихся желудочно-кишечными и общими абдоминальными симптомами” (2008); “Ожирення в практиці кардіолога та ендокринолога” (2009); “Діагностика, лікування та профілактика основних кардіологічних захворювань” (2010); “Клінічна фармакологія” (2010).

60 років від дня народження фармаколога, академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора Олександра Миколайовича Біловола (1962) Фармаколог, академік НАМН України (2012), доктор медичних наук (1999), професор (2001), Заслужений лікар України (2000), заслужений діяч науки і техніки України (2004), Перший заступник Міністра охорони здоров'я (2007-2008), Перший заступник Міністра охорони здоров'я – Головний державний санітарний лікар України (2009-2010), професор кафедри внутрішньої медицини № 1 та клінічної фармакології Харківського національного медичного університету. Закінчив Харківський медичний інститут (1985), Національну юридичну академію України (1996) та Українську фармацевтичну академію (1999). Провідний вчений у галузі кардіології та керівник нового напряму в кардіології – дослідження ролі клітинних, імунозапальних, нейрогуморальних механізмів і стану ендотелію при гіпертонічній хворобі, атеросклерозі, стенокардії, гострому інфаркті міокарда, хронічній серцевій недостатності та їх ускладненнях, розробка патогенетичного лікування; розробка персоналізованої корекції артеріальної гіпертензії з інсулінорезистентністю на основі молекулярно-генетичного аналізу поліморфізму генів ATIR PPARJ. Розробив і запровадив у клінічну практику цілу низку методів діагностики та лікування гіпертонічної хвороби, інфаркту міокарда та недостатності кровообігу, що спрямовані на ремоделювання міокарда, поліпшення його скоротливої здатності та ліквідацію діастолічної дисфункції. Зробив суттєвий внесок у розробку проблем інтенсивної кардіології та клінічної фармакології внутрішніх хвороб. Під його керівництвом розроблена Концепція розвитку медичної освіти України (2007), відновлені лікарські спеціальності інтернатури: неонатологія, дитяча анестезіологія та оториноларингологія, дерматовенерологія та спортивна медицина, запроваджена в Україні підготовка медичних сестер за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр". За його ініціативою з метою підняття престижності професії медичної сестри та розвитку ступеневої сестринської освіти МОЗ України у закладах охорони здоров’я введено посаду заступника головного лікаря з медсестринства, яку мають право обіймати медичні сестри, які мають базову вищу освіту в галузі знань "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа". Розробив низку організаційних заходів для вдосконалення медичної служби в Україні. Наукові праці: "Історія фармації України" (1999); "Фармакотерапія внутрішніх захворювань та їх невідкладних станів" (2001); "Клінічна фармакологія" (2005); "Клінічна фармакологія антибіотиків" (2007); "Клиника и генетика наследственных заболеваний сопровождающихся желудочно-кишечными и общими абдоминальными симптомами" (2008); "Ожирення в практиці кардіолога та ендокринолога" (2009); "Діагностика, лікування та профілактика основних кардіологічних захворювань" (2010); "Клінічна фармакологія" (2010).