Народився Сергій Іванович Гаркавий

  Дата:
  29.03.2022 день
  2022-03-29T00:00:00+03:00
  2022-03-30T00:00:00+03:00

  Народився Сергій Іванович Гаркавий75 років від дня народження гігієніста, доктора медичних наук, професора Сергія Івановича Гаркавого (1947)

  Гігієніст, доктор медичних наук (2003), професор (2005). Закінчив Київський медичний інститут (1971), де й працює від 1973 (нині Національний медичний університет): від 2004 – професор, в. о. завідувача кафедри комунальної гігієни та екології людини.

  Основний напрям наукових досліджень: санітарна охорона ґрунту, підземних і поверхневих джерел водопостачання населення від забруднення стічними водами.

  Наукові праці: “Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене” (1990); “Загальна гігієна: Пропедевтика гігієни” (1995); “Общая гигиена: Пропедевтика гигиены” (2000); “Комунальна гігієна” (2003).