Народився Валерій Павлович Кухар

Дата:
26.01.2022 день
2022-01-26T00:00:00+02:00
2022-01-27T00:00:00+02:00
Народився Валерій Павлович Кухар

80 років від дня народження хіміка, доктора хімічних наук, професора, академіка НАНУ Валерія Павловича Кухара (1942-2017)

Хімік, доктор хімічних наук (1974), професор, академік НАН України (1985), заслужений діяч науки і техніки України (2002). Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут (1963). 1963-1987 працював у Інституті органічної хімії АН УРСР: від 1975 – завідувач відділу, керівник відділення біоорганічної хімії; від 1987 очолював створений ним Інститут біоорганічної хімії та нафто­хімії НАНУ; водночас – у Президії АНУ: 1978-1988 – академік-секретар Відділення хімії, 1988-1993 – віце-пре­зидент НАНУ.

Наукові дослідження в галузях технології створення біорегуляторів; біорегуляторних процесів; проблем екології; охорони природи та ресурсозбереження. Провів до­слідження з хімії фосфорорганічних сполук, зокрема амінофосфонових кислот і полігалоген фосфазо­спо­лук. Вивчив синтез і влас­тивості дихлорметанімінів і по­лігалогенпіридинів. Синтезував фторовмісні амінокислоти та провів дослідження з хімії поліфторованих сполук.

Наукові праці: “Экотехнология. Оптимизация технологии производства и природопользования” (1989); “Химия биорегу­ляторных процессов” (1992); “Fluorine-containing amino acids: Synthesis and properties” (1994); “Aminophos­phonic and aminophosphinic acids: Che­mistry and biological Activity” (2000); “Fluorinated organophosphates for biomedical targets” (2008); “Practical synthesis of fluorine-containing α- and β-amino acids” (2009).

80 років від дня народження хіміка, доктора хімічних наук, професора, академіка НАНУ Валерія Павловича Кухара (1942-2017) Хімік, доктор хімічних наук (1974), професор, академік НАН України (1985), заслужений діяч науки і техніки України (2002). Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут (1963). 1963-1987 працював у Інституті органічної хімії АН УРСР: від 1975 – завідувач відділу, керівник відділення біоорганічної хімії; від 1987 очолював створений ним Інститут біоорганічної хімії та нафто­хімії НАНУ; водночас – у Президії АНУ: 1978-1988 – академік-секретар Відділення хімії, 1988-1993 – віце-пре­зидент НАНУ. Наукові дослідження в галузях технології створення біорегуляторів; біорегуляторних процесів; проблем екології; охорони природи та ресурсозбереження. Провів до­слідження з хімії фосфорорганічних сполук, зокрема амінофосфонових кислот і полігалоген фосфазо­спо­лук. Вивчив синтез і влас­тивості дихлорметанімінів і по­лігалогенпіридинів. Синтезував фторовмісні амінокислоти та провів дослідження з хімії поліфторованих сполук. Наукові праці: "Экотехнология. Оптимизация технологии производства и природопользования" (1989); "Химия биорегу­ляторных процессов" (1992); "Fluorine-containing amino acids: Synthesis and properties" (1994); "Aminophos­phonic and aminophosphinic acids: Che­mistry and biological Activity" (2000); "Fluorinated organophosphates for biomedical targets" (2008); "Practical synthesis of fluorine-containing α- and β-amino acids" (2009).