Народився Владислав Костянтинович Гринь

Дата:
05.12.2021 день
2021-12-05T00:00:00+02:00
2021-12-06T00:00:00+02:00
Народився Владислав Костянтинович Гринь

60 років від дня народження хірурга, академіка НАМНУ, доктора медичних наук, професора Владислава Костянтиновича Гриня (1961)

Хірург, академік НАМН України (2007), доктор медичних наук (1999), професор (2004), заслужений лікар України (2009), директор ДУ “Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України” (2002-2016). Провідний учений у галузі медицини, відомий як організатор і керівник нового напряму в медицині – регенеративна медицина.

Основні напрями наукової діяльності присвячені експериментальним і клінічним дослідженням у галузі розробки та застосування клітинно-тканинної трансплантації при широкому колі найнебезпечніших і поширених патологічних станів – цукровому діабеті, ревматоїдному артриті, ішемічній хворобі серця, судинних та онкологічних захворюваннях, термічних і комбінованих травмах. Під його керівництвом успішно виконані декілька НДР з названої тематики, почала плідно працювати єдина в Україні лабораторія клітинного та тканинного культивування, створений міжнародний науковий центр біотехнологій “Біостем” і розгорнуте широке науково-практичне співробітництво з низкою провідних наукових і лікувальних закладів, опрацьовані оригінальні методи культивування та трансплантації клітин шкіри та стовбурових клітин. Значне коло робіт присвячене розвитку сучасної кардіології та серцево-судинної хірургії. З його ініціативи організована єдина в Україні служба невідкладної цілодобової допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда з застосуванням догоспітальної тромболітичної терапії та транслюмінальної ангіопластики. Вперше в Україні ним запроваджені нові засоби лікування складних серцевих аритмій з використанням електрофізіологічних навігаційних систем, проведені перші в Україні операції периферичної ексимерної лазерної ангіопластики. За його ініціативою створені відділи анестезіології та інтенсивної терапії, онкогематології, лабораторія фундаментальних досліджень, ангіоневрологічний центр; організовані цілодобова служба ендоскопічної хірургії, служба пересадження гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку хворим із захворюваннями крові.

Наукові праці: “Спосіб лікування дефектів і дегенеративних захворювань хряща із застосування тривимірного 3-D еквівалента хряща, змодельованого на основі in vitro культивованих хондроцитів, що містяться у підкладках натурального або синтетичного походження” (2003); “Хирургические методы лечения сахарного диабета в эксперименте” (2004); “Досвід використання дермального еквівалента в комплексному лікуванні глибоких опіків” (2004); “Новые методы базисной терапии ревматоидного артрита в эксперименте” (2005); “Спосіб приготування поживного ростового середовища для культивування in vitro стромальних стовбурових клітин кісткового мозку людини” (2006); “Клітинно-тканинні технології у лікуванні хронічних виразково-ранових дефектів нижніх кінцівок” (2009); “Технология аутотрансфузии для восполнения кровопотери” (2009); “Скорочувальна функція серця після різних варіантів введення клітинного трансплантату при інфаркті міокарду в експерименті” (2010).