Анатолій Федосійович Левицький (1953)

Дата:
18.05.2018 день
2018-05-18T00:00:00+03:00
2018-05-19T00:00:00+03:00

Анатолій Федосійович Левицький (1953)Анатолій Федосійович Левицький (1953) ортопед-травматолог, доктор медичних наук (1998), профе­сор (2005), заслужений лікар України, Головний позаштатний дитячий орто­пед-травматолог МОЗ України (2003).

Анатолій Федосійович закінчив лікувальний факультет До­нецького медичного інституту (1976). У 1998 захистив докторську дисерта­цію “Воронкообразные дефор­мации грудной клетки (ВДГК) у детей и подростков и ее оперативное лече­ние”. У 1999 очолив відділення дитя­чої ортопедії та травматології Україн­ської дитячої спеціалізованої лікарні “Охмадит”.

У 2001-2005 – доцент ка­федри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Бо­гомольця, 2001-2005 – начальник медичного управління Державного уп­равління справами Президента Украї­ни. З 2005 – професор кафедри дитячої хірургії Національного медичного університе­ту імені О.О. Богомольця.

Основні на­прями наукової діяльності: захворю­вання та вади розвитку грудної клітки та хребта, природжені та набуті дефор­мації великих суглобів, травми опор­но-рухового апарату. Володіє багатьма методами консервативного й опера­тивного лікування хворих з вадами та захворюваннями опорно-рухового апа­рата.

Наукові праці: “Показания к различ­ным методам лечения множественных пере­ломов длинных трубчастых костей у детей” (1981); “Новые методы функцио­нальной диагностики ортопедо-травматоло­гической патологии” (1987); “Результаты оперативного лечения воронкообразной де­формации грудной клетки у детей” (1998); “Особливості оперативного ліку­вання переломів стегна та гомілки у дітей з політравмою” (2002).

Анатолій Федосійович Левицький (1953) ортопед-травматолог, доктор медичних наук (1998), профе­сор (2005), заслужений лікар України, Головний позаштатний дитячий орто­пед-травматолог МОЗ України (2003). Анатолій Федосійович закінчив лікувальний факультет До­нецького медичного інституту (1976). У 1998 захистив докторську дисерта­цію "Воронкообразные дефор­мации грудной клетки (ВДГК) у детей и подростков и ее оперативное лече­ние". У 1999 очолив відділення дитя­чої ортопедії та травматології Україн­ської дитячої спеціалізованої лікарні "Охмадит". У 2001-2005 - доцент ка­федри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Бо­гомольця, 2001-2005 - начальник медичного управління Державного уп­равління справами Президента Украї­ни. З 2005 - професор кафедри дитячої хірургії Національного медичного університе­ту імені О.О. Богомольця. Основні на­прями наукової діяльності: захворю­вання та вади розвитку грудної клітки та хребта, природжені та набуті дефор­мації великих суглобів, травми опор­но-рухового апарату. Володіє багатьма методами консервативного й опера­тивного лікування хворих з вадами та захворюваннями опорно-рухового апа­рата. Наукові праці: "Показания к различ­ным методам лечения множественных пере­ломов длинных трубчастых костей у детей" (1981); "Новые методы функцио­нальной диагностики ортопедо-травматоло­гической патологии" (1987); "Результаты оперативного лечения воронкообразной де­формации грудной клетки у детей" (1998); "Особливості оперативного ліку­вання переломів стегна та гомілки у дітей з політравмою" (2002).