Народився Андрій Михайлович Сердюк

Дата:
24.12.2018 день
2018-12-24T00:00:00+02:00
2018-12-25T00:00:00+02:00

80 років від дня народження вченого в галузі медичної екології, академіка НАМН України, президента НАМН України, доктора медичних наук, професора Андрія Михайловича Сердюка (1938)

Вчений у галузі медичної екології, академік НАМН України (2007), президент НАМН України (з 2011), доктор медичних наук (1981), професор (1994), Міністр охорони здоров’я України (1996-1999), директор ДУ “Інституту гігієни та медичної екології імені
О.М. Марзєєва НАМН України” (з 1999).
Вперше в країні теоретично й експериментально розробив проблему біологічного впливу електромагнітної енергії антропогенного походження на організм, залежність здоров’я населення від цієї дії. Ним розроблена концепція гігієнічного регламентування для населення, яке проживає біля джерел електромагнітного випромінювання, що ґрунтується на критеріях збереження здоров’я. З його ініціативи та за участю в Україні створений Міжвідомчий центр медичної генетики МОЗ та НАН України, розроблена та здійснювалася Державна програма «Захист генофонду народу України», почала функціонувати чітка структура медико-генетичної допомоги населенню, проводиться генетичний моніторинг.
80 років від дня народження вченого в галузі медичної екології, академіка НАМН України, президента НАМН України, доктора медичних наук, професора Андрія Михайловича Сердюка (1938)
Вчений у галузі медичної екології, академік НАМН України (2007), президент НАМН України (з 2011), доктор медичних наук (1981), професор (1994), Міністр охорони здоров'я України (1996-1999), директор ДУ "Інституту гігієни та медичної екології імені
О.М. Марзєєва НАМН України" (з 1999).
Вперше в країні теоретично й експериментально розробив проблему біологічного впливу електромагнітної енергії антропогенного походження на організм, залежність здоров’я населення від цієї дії. Ним розроблена концепція гігієнічного регламентування для населення, яке проживає біля джерел електромагнітного випромінювання, що ґрунтується на критеріях збереження здоров’я. З його ініціативи та за участю в Україні створений Міжвідомчий центр медичної генетики МОЗ та НАН України, розроблена та здійснювалася Державна програма «Захист генофонду народу України», почала функціонувати чітка структура медико-генетичної допомоги населенню, проводиться генетичний моніторинг.