Народився Борис Семенович Зіменковський

Дата:
18.04.2020 день
2020-04-18T00:00:00+03:00
2020-04-19T00:00:00+03:00

80 років від дня народження вченого в галузі органічної та фармацевтичної хімії, організатора вищої медичної освіти в Україні, академіка НАМН України, доктора фармацевтичних наук, професора Бориса Семеновича Зіменковського (1940)

Академік НАМН України (2017), доктор фармацевтичних наук (1978), професор (1980), заслужений працівник вищої школи України (1985), заслужений професор ЛНМУ імені Данила Галицького (2007), завідувач кафедри органічної і біоорганічної хімії (з 1978), декан фармацевтичного факультету (1972-1979), проректор з навчальної роботи (1979-1998), завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії (1997-2016), професор кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії (з 2016), ректор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (з 1998).

Відомий учений у галузі фармацевтичної й органічної хімії. Ним зроблений суттєвий внесок у розвиток хімії гетеро- та макрогетероциклічних сполук, вивчення зв’язку “структура-дія”, пошук нових фізіологічно активних сполук і створення низки лікарських засобів; започатковані піонерські роботи в Україні з віртуального синтезу з використанням методів квантової хімії. Вагомим є його внесок у вивчення хімії тіазолідинів і, особливо, в розробку методів синтезу та перетворень біциклічних неконденсованих шестичленних аналогів тіазолідинів-1,3-тіазанів та одержання нових цікавих макрогетеропохідних на їх основі, зокрема, похідних нових хімічних класів з надзвичайно цікавими властивостями, серед яких чутливі реагенти, біостимулятори рослин, антимікробні, протигрибкові, противірусні речовини, сполуки з протипухлинною дією тощо. Під його керівництвом виконуються роботи з раціонального конструювання можливих ліків.

Наукові праці: “Синтез, деякі перетворення та властивості біциклічних неконденсованих алкілен (арилен)біс-(1,3-тіазан-4-онів” (1999); “4-тіазолідони. Хімія, фізіологічна дія, перспективи” (2004); “4-thiazolidones: current status and perspectives for modern Organic and Medicinal Chemistry” (2004); “Synthesis and anticancer activity of novel 2-thioxo-4-thiazolidinones with benzothiazole moieties” (2009); “Synthesis of 5-arylidene-2-amino-4-azolones and evaluation of their anticancer activity” (2010); “Вивчення взаємозв’язку “структура-протипухлинна активність” похідних 4-тіазолідонів методами регресійного аналізу та класифікаційного моделювання” (2012); “Synthesis and evaluation of anticancer activity of 5-ylidene-4-aminothiazol-2-(5H)-one derivatives” (2015); “Synthesis, anticancer and antiviral activities of novel thiopyrano[2,3-d]thiazole-6-caraldehydes” (2016); “Differential pro-apoptotic effects of synthetic 4-thiazolidinone derivative Les-3288, doxorubicin and temozolomide in human glioma U251 cells” (2017).

80 років від дня народження вченого в галузі органічної та фармацевтичної хімії, організатора вищої медичної освіти в Україні, академіка НАМН України, доктора фармацевтичних наук, професора Бориса Семеновича Зіменковського (1940) Академік НАМН України (2017), доктор фармацевтичних наук (1978), професор (1980), заслужений працівник вищої школи України (1985), заслужений професор ЛНМУ імені Данила Галицького (2007), завідувач кафедри органічної і біоорганічної хімії (з 1978), декан фармацевтичного факультету (1972-1979), проректор з навчальної роботи (1979-1998), завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії (1997-2016), професор кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії (з 2016), ректор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (з 1998). Відомий учений у галузі фармацевтичної й органічної хімії. Ним зроблений суттєвий внесок у розвиток хімії гетеро- та макрогетероциклічних сполук, вивчення зв’язку "структура-дія", пошук нових фізіологічно активних сполук і створення низки лікарських засобів; започатковані піонерські роботи в Україні з віртуального синтезу з використанням методів квантової хімії. Вагомим є його внесок у вивчення хімії тіазолідинів і, особливо, в розробку методів синтезу та перетворень біциклічних неконденсованих шестичленних аналогів тіазолідинів-1,3-тіазанів та одержання нових цікавих макрогетеропохідних на їх основі, зокрема, похідних нових хімічних класів з надзвичайно цікавими властивостями, серед яких чутливі реагенти, біостимулятори рослин, антимікробні, протигрибкові, противірусні речовини, сполуки з протипухлинною дією тощо. Під його керівництвом виконуються роботи з раціонального конструювання можливих ліків. Наукові праці: "Синтез, деякі перетворення та властивості біциклічних неконденсованих алкілен (арилен)біс-(1,3-тіазан-4-онів" (1999); "4-тіазолідони. Хімія, фізіологічна дія, перспективи" (2004); "4-thiazolidones: current status and perspectives for modern Organic and Medicinal Chemistry" (2004); "Synthesis and anticancer activity of novel 2-thioxo-4-thiazolidinones with benzothiazole moieties" (2009); "Synthesis of 5-arylidene-2-amino-4-azolones and evaluation of their anticancer activity" (2010); "Вивчення взаємозв’язку "структура-протипухлинна активність" похідних 4-тіазолідонів методами регресійного аналізу та класифікаційного моделювання" (2012); "Synthesis and evaluation of anticancer activity of 5-ylidene-4-aminothiazol-2-(5H)-one derivatives" (2015); "Synthesis, anticancer and antiviral activities of novel thiopyrano[2,3-d]thiazole-6-caraldehydes" (2016); "Differential pro-apoptotic effects of synthetic 4-thiazolidinone derivative Les-3288, doxorubicin and temozolomide in human glioma U251 cells" (2017).