Чеботарьов Дмитро Федорович (1908-2005)

Дата:
17.09.2018 день
2018-09-17T00:00:00+03:00
2018-09-18T00:00:00+03:00

Чеботарьов Дмитро Федорович (1908-2005)Чеботарьов Дмитро Федорович (1908-2005) геронтолог, академiк НАН України, академiк НАМН України, заслужений дiяч науки УРСР (1964).

Дмитро Федорович закінчив Київський медичний інститут (1933). У 1953 захистив докторську дисертацiю “Гiпертензивний синдром вагiтних”. 1953-1954 – заступник з наукової роботи директора Українського iнституту клiнiчної медицини iм. М.Д. Стражеска. У 1954 отримав звання професора. У 1954-1961 очолював кафедру терапiї в Київському iнститутi удосконалення лiкарiв. Водночас був головним терапевтом (1955-1961) та головою Вченої ради МОЗ УРСР (до 1964). У 1961 обраний членом-кореспондентом АМН СРСР, у 1966 – академiком АМН СРСР. У 1958-1961 працював на посадi керiвника клiнiчного вiддiлу, а в 1961-1987 очолював Iнститут геронтології АМН СРСР. 

Інтенсивно розробляв питання геронтології та геріатрії, захворювань шлунково-кишкового тракту, стану внутрішніх органів у вагітних. Завдяки його органiзацiйнiй і науковiй дiяльностi в Українi набули поширення геронтологiчнi дослiдження та фактично було створено герiатрiю як нову галузь медичної науки та нову медичну спецiальнiсть.

Наукові праці: “Серцево-судинна система при старiннi” (1967); “Герiатрiя в клiнiцi внутрiшнiх хвороб” (1976); “Догляд за хворими лiтнього та старечого вiку” (1975); “Герiатрiя в терапевтичнiй практицi” (1993).

У фонді Національної наукової медичної бібліотеки України зберігається автореферат дисертацій Чеботарьова Д.Ф. “Гипертензивный синдром беременных” (1953)

Також у фонді бібліотеки зберігаються праці Д.Ф. Чеботарьова, підготовлені одноосібно або у співавторстві:

 1. Атеросклероз и возраст (1982)
 2. Внутренняя патология в клинике акушерства и гинекологии (1960)
 3. Долголетие (1970)
 4. Особенности некоторых заболеваний в пожилом возрасте и у стариков (1962)
 5. Пособие по гериатрии для среднего медработника (1986)
 6. Сердечно-сосудистая система при старении (1967)
 7. Творче довголіття (1972)
 8. Уход за больными пожилого и стара ческого возраста (1975)
Чеботарьов Дмитро Федорович (1908-2005) геронтолог, академiк НАН України, академiк НАМН України, заслужений дiяч науки УРСР (1964). Дмитро Федорович закінчив Київський медичний інститут (1933). У 1953 захистив докторську дисертацiю “Гiпертензивний синдром вагiтних”. 1953-1954 - заступник з наукової роботи директора Українського iнституту клiнiчної медицини iм. М.Д. Стражеска. У 1954 отримав звання професора. У 1954-1961 очолював кафедру терапiї в Київському iнститутi удосконалення лiкарiв. Водночас був головним терапевтом (1955-1961) та головою Вченої ради МОЗ УРСР (до 1964). У 1961 обраний членом-кореспондентом АМН СРСР, у 1966 – академiком АМН СРСР. У 1958-1961 працював на посадi керiвника клiнiчного вiддiлу, а в 1961-1987 очолював Iнститут геронтології АМН СРСР.  Інтенсивно розробляв питання геронтології та геріатрії, захворювань шлунково-кишкового тракту, стану внутрішніх органів у вагітних. Завдяки його органiзацiйнiй і науковiй дiяльностi в Українi набули поширення геронтологiчнi дослiдження та фактично було створено герiатрiю як нову галузь медичної науки та нову медичну спецiальнiсть. Наукові праці: “Серцево-судинна система при старiннi” (1967); “Герiатрiя в клiнiцi внутрiшнiх хвороб” (1976); “Догляд за хворими лiтнього та старечого вiку” (1975); “Герiатрiя в терапевтичнiй практицi” (1993). У фонді Національної наукової медичної бібліотеки України зберігається автореферат дисертацій Чеботарьова Д.Ф. "Гипертензивный синдром беременных" (1953) Також у фонді бібліотеки зберігаються праці Д.Ф. Чеботарьова, підготовлені одноосібно або у співавторстві:
 1. Атеросклероз и возраст (1982)
 2. Внутренняя патология в клинике акушерства и гинекологии (1960)
 3. Долголетие (1970)
 4. Особенности некоторых заболеваний в пожилом возрасте и у стариков (1962)
 5. Пособие по гериатрии для среднего медработника (1986)
 6. Сердечно-сосудистая система при старении (1967)
 7. Творче довголіття (1972)
 8. Уход за больными пожилого и стара ческого возраста (1975)