Жабоєдов Геннадій Дмитрович (1938)

Дата:
15.10.2018 день
2018-10-15T00:00:00+03:00
2018-10-16T00:00:00+03:00

Жабоєдов Геннадій Дмитрович (1938)Жабоєдов Геннадій Дмитрович (1938) офтальмолог, доктор медичних наук (1984), професор (1986), член-кореспондент АМНУ (1997), заслужений діяч науки і техніки України (2000). Закінчив Харківський медичний інститут (1961). Працював лікарем. У Полтавському медичному стоматологічному інституті (1969-1985): 1985 – доцент; завідувач кафедри очних хвороб Національного медичного університету (Київ, від 1985). Президент Асоціації офтальмологів, нейроофтальмологів і глаукоматологів України (від 2003).

Геннадій Дмитрович медичну освіту здобув на лікувальному факультеті Харківського медичного інституту (1961); працював ординатором очного відділення Сумської обласної лікарні; у 1965-1968 рр. – аспірант кафедри очних хвороб Харківського інституту удосконалення лікарів; з 1968 р. – ординатор Харківської очної клінічної лікарні імені Л. Л. Гіршмана; працював на посадах асистента (1970-1974), доцента (1974-1985) Полтавського медичного стоматологічного інституту.

У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію «Зорові послідовні образи в нормі та при патології зорового нервового шляху», а в 1984 р. – докторську дисертацію «Патогенез набряків зорового нерва, їх клініка і диференційна діагностика»; з 1985 р. працював на кафедрі очних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця на посадах завідувача (1985-2014) та професора (з 2014 р.); професор (1986); член-кореспондент НАМН України за спеціальністю «Офтальмологія» (1992); член Наукової ради НАМН України з клінічної медицини; голова Центральної методичної комісії з офтальмології МОЗ та НАМН України; голова Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «офтальмологія та тканинна терапія»; член Наукової Ради з клінічної медицини при президії НАМН України; член ВАК (1993-2006); президент Асоціації офтальмологів -нейроофтальмологів і глаукоматологів України; член міжнародної та Європейської спілок глаукоматологів; член Всеукраїнської асоціації пластичної та реконструктивної хірургії; член редакційних рад низки фахових журналів України; Заслужений лікар України (1992); Заслужений діяч науки і техніки України (2000).

Автор близько 800 наукових публікацій, зокрема 18 монографій, 8 підручників, 32 авторських свідоцтв, численних методичних рекомендацій та навчальних посібників.

Основні напрями наукової діяльності – запропонував нову концепцію патогенезу застійного диска зорового нерва; вивчив зміни органа зору під час травм та за наявності пухлин головного мозку. Розробив нові діагностичні методи дослідження та пристрої для їхньої реалізації. Розробив метаболічну теорію розвитку глаукоми і удосконалив нейропротекторне лікування оптичної нейропатії та рефракторних форм ґлауком.

Геннадій Жабоєдовч запропонував нові методи консервативного, лазерного та хірургічного лікування глаукоми і катаракти, захворювань сітківки і зорового нерва, травматичних пошкоджень органа зору. Розробив діагностичні методи дослідження гостроти зору, поля зору, просторової та контрастної чутливості зорового нерва, сітківки, та пристрої для їх реалізації. Розробив нові методики пластичних та естетичних оперативних втручань на допоміжному апараті ока.

Науковий консультант й керівник 12 докторських та 32 кандидатських дисертацій; основні наукові публікації: «Дифференциальная диагностика отеков диска зрительного нерва» (1983), «Патология сосудов сетчатки», «Наследственная дистрофия желтого пятна (1988), «Заболевания зрительного нерва» (1992), «Травмы зрительного нерва» (1994), підручник «Очні хвороби» (у співавторстві, 1999), «Глаукома» (2004), «Поражения зрительного нерва» (2006, «Офтальмологія» (2011), «Ілюстрований словник-довідник термінів офтальмопластичної хірургії» (2012), «Межнациональное руководство по глаукоме. Т. 1. Диагностика и динамическое наблюдение за пациентами с глаукомой» (2013), «Межнациональное руководство по глаукоме.

Також у фонді бібліотеки зберігаються праці Г.Д. Жабоєдова, підготовлені одноосібно або у співавторстві:

  1. Глаукома (2004)
  2. Діагностика та лікування офтальмопатології в осіб, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (2003)
  3. Заболевания зрительного нерва (1992)
  4. Офтальмологія (2011)
  5. Очні хвороби (1999)