Народився Геннадій Михайлович Бутенко

Дата:
21.08.2017 день
2017-08-21T00:00:00+03:00
2017-08-22T00:00:00+03:00

85 років від дня народження фізіолога, академіка НАМН України, члена-кореспондента НАН України, доктора медичних наук, професора Геннадія Михайловича Бутенка (1932)

Академік Національної академії медичних наук України (обраний 1994 р. за спеціальністю патологічна фізіологія), член-кореспондент НАН України (1992), член-кореспондент РАМН (1986), доктор медичних наук (1971), професор (1984), двічі лауреат Державної премії України (1981, 1999), премії НАН України ім. О.О. Богомольця (1997), заслужений діяч науки і техніки України (2002), Директор Державної установи “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України”, завідувач відділу клітинних та тканинних технологій цього ж інституту, завідувач лабораторії патофізіології та імунології Державної установи “Інститут геронтології НАМН України”.

Основні напрями наукової діяльності охоплюють дослідження вікових передумов виникнення патології в похилому та старечому віці, причин і механізмів порушень діяльності системи імунітету при старінні, а також розробку низки фундаментальних проблем геронтології. Ним встановлені характерні форми імунологічних порушень, запропоновані підходи корекції імунного стану людей похилого віку, показана роль імунологічних механізмів у патогенезі обумовленої віком патології та висунута гіпотеза про існування активного чинника, що негативно впливає на функціонування фізіологічних систем, зокрема стовбурових клітин.

Автор понад 350 наукових праць, зокрема 5 монографій, 4 посібників, 1 підручника для вищих медичних закладів, 5 авторських свідоцтв. Підготував 1 доктора та 17 кандидатів наук.

Голова комісії з імунологічних лікарських засобів та продуктів генних технологій Державного фармакологічного центру МОЗ України, член правління наукових товариств з геронтології та геріатрії; з імунології, алергології та імунореабілітації; з патологічної фізіології; почесний член Російського наукового товариства з геронтології РАН; член редколегій 5 наукових журналів.

Основні наукові праці: “Активные механизмы нарушения функций в процессе старения» (1990); “Старение иммунной системы” (1998); “Остеопороз и иммунная система» (2002); “Возрастные изменения как предпосылка к возникновению возрастной патологии» (2002); “Генетические аспекты старения и возрастной патологии” (2008).