Георгій Леонідович Воронков (1923-1992)

  Дата:
  11.05.2018 день
  2018-05-11T00:00:00+03:00
  2018-05-12T00:00:00+03:00

  Георгій Леонідович Воронков (1923-1992)Георгій Леонідович Воронков (1923-1992) лікар-психіатр, доктор медичних наук (1973), професор (1977). Учасник 2-ї світової війни.

  Георгій Леонідович закінчив Київський медичний інститут (1953), де відтоді й працював: 1975-1991 – завідувач кафедри психіатрії; одночасно від 1955 – заступник начальника відділу спеціальної медичної допомоги МОЗ УРСР. Головний психіатр МОЗ УРСР (1972-1989).

  Наукові дослідження були присвячені питанням ранньої діагностики та лікування епілепсії, клініки та патогенезу основних форм психозів, атеросклеротичної психопатології. Описав цефалголепсію.

  Наукові праці: “Учебный атлас психиатрии” (1962); “Психиатрия. Таблицы и схемы” (1977); “Практический справочник врача-психиатра” (1981); “Психические болезни” (1982); “Неотложная помощь в психиатрии” (1989); “Справочник врача-психиатра” (1990).

  У фонді Національної наукової медичної бібліотеки України зберігається автореферат дисертація Г.Л. Воронкова “К проблеме дебютов и ранней диагностики эпилепсии” (1972)

  Також у фонді бібліотеки зберігаються праці Воронкова Г.Л., підготовлені одноосібно або у співавторстві:

  1. Организация работы врача-психиатра в больнице общесоматического профиля (1983)
  2. Справочник врача-психиатра (1990)
  3. Диагностика и лечение шизофрении, протекающей в сочетании с экзогенноорганической патологией (1984)
  4. Использование патопсихологических методов исследования в практике врачебно-трудовой экспертизы психических заболеваний (1983)
  5. Методика контроля и самоконтроля знаний по психиатрии (1987)
  6. Методические разработки к практическим занятиям на лечебном факультете (1977)
  7. Организация внебольничной психиатрической помощи в условиях сельского района (1981)
  8. Организация работы клинических психологов в  психоневрологических больницах (1980)
  9. Практический справочник врача-психиатра (1981)
  10. Профилактика и лечение белой горячки в соматическом стационаре (1976)
  11. Психиатрия (1977)
  12. Ранняя диагностика, лечение и профилактика эпилепсии (1979)
  13. Учебный атлас психиатрии (1962)