Народився Ігор Васильович Комісаренко

Дата:
15.12.2018 день
2018-12-15T00:00:00+02:00
2018-12-16T00:00:00+02:00

85 років від дня народження ендокринолога, члена-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук, професора Ігоря Васильовича Комісаренка (1933-2013)

Ендокринолог, доктор медичних наук (1978), професор (1984), член-кореспондент НАМН України (1997), заслужений діяч науки і техніки України (1996). Закінчив Київський медичний інститут (1958), де й працював (1959-1965). Засновник і керівник відділу хірургії ендокринних залоз Інституту ендокринології та обміну речовин НАМНУ (від 1965); вод­но­час – засновник і директор Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин (1994-2000).

Вивчав зв’язок залоз внутрішньої секреції та вищих відділів ЦНС, проблеми хірургічної ендокринології та онкології залоз внутрішньої секреції (зокрема лікування раку щитоподібної залози в дітей і дорослих, спричиненого наслідка­ми аварії на ЧАЕС), ендоваскулярної хірургії, ауто- та гетеротранс­плантації в ендокринології. Запропонував методи лікування пухлин кори надниркових за­­лоз з використанням інгібіторів стероїдогенезу, емболізації пух­лин і метастазів.

Наукові праці: “Некоторые вопросы хи­ру­рги­чес­­кого лечения гормонально-актив­ных опухолей коры надпочечников” (1973); “Неотложная эндокриноло­гия” (1982); “Медицинские последствия Чернобыльской аварии. Ре­­зультаты пилотных проектов АЙФЕКА и соответственных Национальных про­­грамм” (1996); “Thyroid Cancer in children of Ukraine after the Chernobyl accident” (2000); “Post-Chernobyl papillary thyroid cancer in children and adolescents of Ukraine” (2010).