Народився Ісаак Михайлович Трахтенберг

  Дата:
  11.11.2018 день
  2018-11-11T00:00:00+02:00
  2018-11-12T00:00:00+02:00

  95 років від дня народження гігієніста, члена-кореспондента НАН України, академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора Ісаака Михайловича Трахтенберга (1923)

  Гігієніст, еколог, член-кореспондент НАН України (1992), академік
  НАМН України (1997), доктор медичних наук (1964), професор (1967), завідувач лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин Інституту медицини праці АМН України.
  Відомий як автор принципово нового положення про взаємозв’язок загального та специфічного в реакції організму на екзогенну дію хімічних факторів, розробник наукових проблем “норми”, адаптації, передпатології хімічної етіології, вікової токсикології.