Народився Костянтин Іванович Кульчицький

Дата:
09.07.2017 день
2017-07-09T00:00:00+03:00
2017-07-10T00:00:00+03:00

95 років від дня народження топографоанатома, доктора медичних наук, професора Костянтина Івановича Кульчицького (1922-1997)

Топографо­анатом і хірург, доктор медичних наук (1961), професор (1964), завідувач ка­федри оперативної хірургії і топогра­фічної анатомії (1963-1995), Заслуже­ний діяч науки УРСР (1981), лауреат Державної премії УРСР (1983), Премії імені О.О. Богомольця (1986).

Закінчив Київський медичний ін­ститут (1944). Учень С.Т. Новицького та Б.А. Долго-Сабурова. У 1962 р. захи­стив докторську дисертацію “Кровеносные сосуды и нервные аппараты сердца в условиях зкспериментальной патологии”.

Автор понад 250 наукових праць, зокрема 9 монографій. Основний напрям досліджень – кровопостачання й іннервація органів грудної та черевної порожнини в нормі, при патології та в експерименті, створення та вивчення біологічних моделей різних патологіч­них станів, можливості їхньої хірургіч­ної корекції. Під його керівництвом захищено 38 дисертацій, зокрема 6 док­торських.

Нагороджений орденом “Знак По­шани” та медалями.

Наукові праці: “Коронарное кровообращение и зксиериментальный инфаркт миокарда” (1962); “Н.И. Пирогов в усадьбе Вишня” (1981); “Сравнительная анатомия и зволюция кровеносных сосудов сердца” (1985); “Клапаны серд­ца” (1990).