Народився Олександр Петрович Яворовський

Дата:
13.10.2021 день
2021-10-13T00:00:00+03:00
2021-10-14T00:00:00+03:00
Народився Олександр Петрович Яворовський

70 років від дня народження вченого в галузі гігієни праці, академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора Олександра Петровича Яворовського (1951)

Вчений у галузі гігієни праці, академік Національної академії медичних наук України (2017), доктор медичних наук (1991), професор (1992), заслужений діяч науки і техніки України (2001), лікар вищої категорії, проректор з науково-педагогічної роботи (з 2003), завідувач кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 1993). Дійсний член Міжнародної академії наук екологічної безпеки (з 2002).

Відомий учений у галузі профілактичної медицини, який розвинув і суттєво доповнив учення про гігієну та токсикологію синтетичних полімерів і пластичних мас, змазувально-охолоджувальних рідин, антикорозійних присадок, а також комбіновану та поєднану дію хімічних і фізичних чинників довкілля. Основні напрями наукової діяльності: пріоритетні закономірності формування умов праці, особливості біологічної дії новосинтезованих хімічних сполук різних класів на організм працюючих; залежність токсичності, алергенності, мутагенності, ембріо- та гонадотоксичних властивостей епоксидних сполук від квантово-хімічних, фізико-хімічних характеристик і будови молекули; комбінована та поєднана дія іонізуючого випромінювання, солей важких металів і пестицидів; кількісна характеристика сумаційних, потенціюючих ефектів та оцінка ризику їхнього впливу на організм працюючих; дослідження ушкоджуючої дії наночастинок металів на молекулярно-генетичному та квантово-хімічних рівнях. Розробив і запровадив у практику державного санітарно-епідеміологічного нагляду держстандарти, гігієнічні нормативи (ГДК, ОБРД), санітарні правила, токсикологічні паспорти. Це дозволило не лише запобігти виникненню та знизити рівень професійної та загальної захворюваності серед робітників, а й спрямувати хіміків-синтетиків та інженерів і технологів на створення менш токсичних і небезпечних речовин і матеріалів.

70 років від дня народження вченого в галузі гігієни праці, академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора Олександра Петровича Яворовського (1951) Вчений у галузі гігієни праці, академік Національної академії медичних наук України (2017), доктор медичних наук (1991), професор (1992), заслужений діяч науки і техніки України (2001), лікар вищої категорії, проректор з науково-педагогічної роботи (з 2003), завідувач кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 1993). Дійсний член Міжнародної академії наук екологічної безпеки (з 2002). Відомий учений у галузі профілактичної медицини, який розвинув і суттєво доповнив учення про гігієну та токсикологію синтетичних полімерів і пластичних мас, змазувально-охолоджувальних рідин, антикорозійних присадок, а також комбіновану та поєднану дію хімічних і фізичних чинників довкілля. Основні напрями наукової діяльності: пріоритетні закономірності формування умов праці, особливості біологічної дії новосинтезованих хімічних сполук різних класів на організм працюючих; залежність токсичності, алергенності, мутагенності, ембріо- та гонадотоксичних властивостей епоксидних сполук від квантово-хімічних, фізико-хімічних характеристик і будови молекули; комбінована та поєднана дія іонізуючого випромінювання, солей важких металів і пестицидів; кількісна характеристика сумаційних, потенціюючих ефектів та оцінка ризику їхнього впливу на організм працюючих; дослідження ушкоджуючої дії наночастинок металів на молекулярно-генетичному та квантово-хімічних рівнях. Розробив і запровадив у практику державного санітарно-епідеміологічного нагляду держстандарти, гігієнічні нормативи (ГДК, ОБРД), санітарні правила, токсикологічні паспорти. Це дозволило не лише запобігти виникненню та знизити рівень професійної та загальної захворюваності серед робітників, а й спрямувати хіміків-синтетиків та інженерів і технологів на створення менш токсичних і небезпечних речовин і матеріалів.