Народився Петро Федорович Дудка

Дата:
28.02.2018 день
2018-02-28T00:00:00+02:00
2018-03-01T00:00:00+02:00

70 років від дня народження терапевта, доктора медичних наук, професора Петра Федоровича Дудки (1948)

Лікар-терапевт, док­тор медичних наук (1996), професор (2005), професор кафедри терапії сто­матологічного факультету Київського медичного інституту (з 2004).

Закінчив Вінницький медичний ін­ститут (1972). Працював дільничним терапевтом поліклінічного відділення Шепетівської ЦРЛ. Професор кафедри терапії стоматологічного фа­культету Київського медичного ін­ституту імені О.О. Богомольця (2004). У 1996 р. захистив докторську дисертацію “Гемомікроциркуляторна та кінінова системи при ран­ніх стадіях серцевої недостатності”.

За його ініціа­тивою проводяться фундаментальні наукові дослідження щодо вивчення адаптогенної дії гіпоксітерапії на клі­тинному та субклітинному рівнях при хронічних неспецифічних захворюван­нях легень. Провів дослідження гемореології, мікроциркуляції та калікриїнкінінової системи, що стали ос­новою практичного втілення нових підходів щодо антиагрегатної терапії при серцевій недостатності, ішемічній хворобі серця. Вніс вагомий внесок у розробку наукових концепцій з проб­лем діагностики та лікування хроніч­ного легеневого серця, а також пато­фізіології та лікування серцевої недостатності.

Наукові праці: “Стан гемомікроциркуляції при ранніх стадіях серцевої недостат­ності” (1995); “Експериментально-клінічне обґрунтування ефективності уфібрату при гіперлітопротеідемії” (1999); “Основи функціональ­ної діагностики внутрішніх хвороб” (2000); “Сучасні погляди на ревматичну лихо­манку” (2002); “Клінічна пульмоноло­гія” (2003).

70 років від дня народження терапевта, доктора медичних наук, професора Петра Федоровича Дудки (1948) Лікар-терапевт, док­тор медичних наук (1996), професор (2005), професор кафедри терапії сто­матологічного факультету Київського медичного інституту (з 2004). Закінчив Вінницький медичний ін­ститут (1972). Працював дільничним терапевтом поліклінічного відділення Шепетівської ЦРЛ. Професор кафедри терапії стоматологічного фа­культету Київського медичного ін­ституту імені О.О. Богомольця (2004). У 1996 р. захистив докторську дисертацію "Гемомікроциркуляторна та кінінова системи при ран­ніх стадіях серцевої недостатності". За його ініціа­тивою проводяться фундаментальні наукові дослідження щодо вивчення адаптогенної дії гіпоксітерапії на клі­тинному та субклітинному рівнях при хронічних неспецифічних захворюван­нях легень. Провів дослідження гемореології, мікроциркуляції та калікриїнкінінової системи, що стали ос­новою практичного втілення нових підходів щодо антиагрегатної терапії при серцевій недостатності, ішемічній хворобі серця. Вніс вагомий внесок у розробку наукових концепцій з проб­лем діагностики та лікування хроніч­ного легеневого серця, а також пато­фізіології та лікування серцевої недостатності. Наукові праці: "Стан гемомікроциркуляції при ранніх стадіях серцевої недостат­ності" (1995); "Експериментально-клінічне обґрунтування ефективності уфібрату при гіперлітопротеідемії" (1999); "Основи функціональ­ної діагностики внутрішніх хвороб" (2000); "Сучасні погляди на ревматичну лихо­манку" (2002); "Клінічна пульмоноло­гія" (2003).