Народився Володимир Іванович Чернюк

Дата:
15.05.2018 день
2018-05-15T00:00:00+03:00
2018-05-16T00:00:00+03:00

80 років від дня народження гігієніста, доктора медичних наук, члена-кореспондента НАМН України Володимира Івановича Чернюка (1938)

Вчений-гігієніст з дослідження екстремальних впливів шкідливих виробничих чинників, член-кореспондент НАМН України (2010), доктор медичних наук (1987), професор (2006), директор Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України (з 2017)

Основні напрями наукової діяльності: дослідження механізмів ізольованої та комбінованої дії фізичних виробничих чинників; епідеміологічні дослідження професійних ризиків здоров’ю; проблеми професійного стресу та перевтомлення при змінній праці; розробка гігієнічних нормативів і регламентів у галузі безпеки праці та виробничого середовища.
Наукові розробки зробили вагомий внесок у розуміння суті фізіологічних механізмів енергетичного впливу шкідливих виробничих чинників фізичної природи на організм людини; закономірностей формування біологічних реакцій в умовах їх дискретної дії; зокрема в процесі адаптації людини-оператора до змінної праці.
Наукові праці: “Комбінована дія на організм вібрації і шуму” (1980); “Гигиена труда в сельскохозяйственном производстве” (1981); “Encyclopaedia of Occupational Health and Safety” (1998); “Гігієна праці. Методи досліджень та санітарно-епідеміологічний нагляд” (2005); “Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ” (2007); “Возможно ли безопасное использование хризотилового азбеста. Опыт Украины” (2008).