Народився Володимир Веніамінович Фролькіс

Дата:
27.01.2019 день
2019-01-27T00:00:00+02:00
2019-01-28T00:00:00+02:00

95 років від дня народження фахівця з геронтології та вікової фізіології, доктора медичних наук, професора, академіка НАН та АМН України Володимира Веніаміновича Фролькіса (1924-1999)

Академік АМН України (1993), НАН України (1988), член Нью-Йорської академії наук (1994), доктор медичних наук (1958), професор (1966), заслужений діяч науки і техніки (1993), віце-президент АМН України (1993-1999), завідувач лабораторії фізіології Інституту геронтології АМН України (1959-1999), завідувач відділу біології старіння (до 1999).

Відомий вчений у галузі сучасної геронтології та вікової фізіології. Основний напрям робіт – вивчення механізмів старіння, вікової патології; пошук засобів подовження життя. Ним розроблена адаптаційно-регуляторна теорія старіння, запропоновані уявлення про процеси антистаріння (вітаукт), гіпотеза про гено-регуляторний механізм розвитку вікової патології, розроблена концепція гено-регуляторної терапії, проаналізовані нейро-гуморальні та мембранні зміни в процесі старіння; відкрито новий клас внутрішньоклітинних регуляторів (інвертори); створені нові підходи до експериментального подовження життя.

Наукові праці: “Aging and life-prolonging processes”(1982); “Life span prolongation” (1991); “Старение, эволюция и продление жизни” (1993); “Старение и экспериментальная возрастная патология сердечно-сосудистой системы” (1994); “Aging cardiovascular system. Physiology and pathology” (1996).

95 років від дня народження фахівця з геронтології та вікової фізіології, доктора медичних наук, професора, академіка НАН та АМН України Володимира Веніаміновича Фролькіса (1924-1999) Академік АМН України (1993), НАН України (1988), член Нью-Йорської академії наук (1994), доктор медичних наук (1958), професор (1966), заслужений діяч науки і техніки (1993), віце-президент АМН України (1993-1999), завідувач лабораторії фізіології Інституту геронтології АМН України (1959-1999), завідувач відділу біології старіння (до 1999). Відомий вчений у галузі сучасної геронтології та вікової фізіології. Основний напрям робіт - вивчення механізмів старіння, вікової патології; пошук засобів подовження життя. Ним розроблена адаптаційно-регуляторна теорія старіння, запропоновані уявлення про процеси антистаріння (вітаукт), гіпотеза про гено-регуляторний механізм розвитку вікової патології, розроблена концепція гено-регуляторної терапії, проаналізовані нейро-гуморальні та мембранні зміни в процесі старіння; відкрито новий клас внутрішньоклітинних регуляторів (інвертори); створені нові підходи до експериментального подовження життя. Наукові праці: "Aging and life-prolonging processes"(1982); "Life span prolongation" (1991); "Старение, эволюция и продление жизни" (1993); "Старение и экспериментальная возрастная патология сердечно-сосудистой системы" (1994); "Aging cardiovascular system. Physiology and pathology" (1996).